Plåtfel 4 öre plåt 2 långa tjänste

Plåt 2 användes för tryckningen av 4 öre tandning 13 fr.o.m. 1893.
Dessa är tryckta med en svart istället för grå färgblandning som de tidigare. Märkena har dessutom ett tydligare och renare bottentryck än de gråa.

Denna plåt tillverkades på följande sätt:

  1. En originalstämpel tillverkades.
  2. Av denna gjorde fem klichéer som sattes ihop i höjdled till en plåt.
    Det är dessa fem som är de sk. Grundtyperna (GT).
  3. Av denna plåt gjordes 10 kopparfällningar = 50 klichéer.
  4. Dessa sattes ihop till en tryckplåt om 50 märken.
tj13b_helark
Helt tryckark med plåt 2, Facit-Nr Tj 13B

Grundtyper

tryckplat
Grundtypernas placering i tryckplåten

Grundtypsfel är skador i plåten som kan härledas till de ursprungliga 5 klichéerna och som regelbundet kan ses på märken med samma grundtyp.
Grundtypsfelen är grundläggande vid bestämmande av märkets position i tryckplåten. Med en bestämd grundtyp kan märket komma från 10 olika positioner.
Samma grundtyp sitter i vågräta rader över hela arket, vilket innebär att på vågräta strip är alla märkena samma grundtyp. På lodräta strip är de således alla olika, om stripet inte består av 6 märken eller mer.
Olika tryckförfaranden som mjuk eller hård däckel och mängden färg kan göra att grundtypsfelen inte alltid är urskiljbara på märken.

Grundtypsfelen för plåt 2 är i stora drag samma som för plåt 1.
Med största sannolikhet har samma grundplåt om 5 märkena används för både plåt 1 och 2.
Vissa utmärkande grundtypsfel som t.ex. det för GT 5 ”tre prickar ovanför Ö” har troligen retuscherats för plåt 2 medan andra grundtypsfel tillkommit.

Om man studerar helarket ovan kan man tydligt se att vissa grundtypsfel saknas i vissa positioner och de synliga grundtypsfelen är ofta olika tydliga.

 

 

 

 

tj13b_gt1
GT 1

GT 1
Pos 1-5 och 26-30
Stor och ojämn punkt efter SVERIGE.
Övre delen av vänstra vertikala ytterramen tunn.
Brott på båglinjen ovanför Y i FYRA.
Brott på den tunna båglinjen under ÖRE strax intill den högra ovalen.

 

gt2
GT 2

GT 2
Pos 6-10 och 31-35
Punkten efter SVERIGE deformerad (tillplattad).
I vänster oval är bokstäverna R och K sammanbundna nertill.
I höger oval syns ofta en vit prick ovanför 4:an.

 

 

gt3
GT 3

GT 3
Pos 11-15 och 36-40
I vapensköldens övre vänstra fält finns en färgfläck till vänster om den nedre kronan.
I vänster oval finns en vitt fläck under F.
En vit kil i övre delen av stora kronan. Detta är ibland ifyllt (döljs av stämpeln här).

 

 

gt4
GT 4

GT 4
Pos 16-20 och 41-45
Hack i den tjocka ovallinjen under V i SVERIGE.
Liten inbuktning / hack på det tjocka ovallinjen utanför TE i höger oval.
Färgfläck på sköldens övre konturlinje mellan stora kronan och det vänstra lejonets tass.

 

 

gt5
GT 5

GT 5
Pos 21-25 och 46-50
Svagt brott på den inre vänstra ramlinjen nära det övre vänstra hörnet.
Förtjockad båglinje till vänster om SVERIGE.
Brott på båglinjen under SVERIGE precis innan den högra ovalen.

 

 

Individuella plåtfel

Pos 1

Pos 1

I högra ovalen finns ett svagt vitt streck vid nedre delen av 4:an

 

 

 

Pos 2

Pos 2

Färgfläck mellan båglinjerna till vänster om T i höger oval.

Två brott på den tunna båglinjen ovanför vapenskölden, Handboken nämner bara det högra.
Flera andra mindre brott på linjer finns på denna positionen.

 

 

Pos 6

Pos 6

Ovanför andra T i högra ovalen är den tunna båglinjen bruten.

Litet inhak på den övre yttre ramlinjen nära det högra hörnet.

Enligt Handboken finns en liten vit fläck på insidan i vinkeln på det övre högra hörnet, denna syns inte på det avbildade märket.

 

Pos 11

Pos 11

Övre yttre ramlinjen skadad ovanför den vänstra ovalen.
Kan se ut som en längre ojämn inbuktning eller som flera mindre inhak.

 

 

 

Pos 12

Pos 12

Vitt streck under 4:an i den högra ovalen.

Liten färgfläck på linjerna i skuggningen i den övre delen av vapensköldens kors.

Sista E i SVERIGE är delvis något förtjockat, kan vara svårt att urskilja.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar