Plåtfel 5 öre plåt 2 långa tjänste

Grundtyper

Det finns 5 grundtyper som återfinns på vart 5:e märke (totalt 10 märken per plåt/ark). Dessa är ordnade i vågräta rader.
Samtliga grundtyper har så kallade grundtypsfel men dessa kan ibland vara svåra att urskilja och i vissa fall helt saknas.

Grundtyp 3

GT 3

Liten vit fläck i form av en kil från insidan i vinkeln på det övre högra hörnet.

Den lodräta stapeln ”ryggen” på E i FEM är något bågformad.

 

 

Grundtyp 4

GT 4

Punkten efter SVERIGE är tillplattad.

Liten extra färgprick nordöst om punkten efter ÖRE.

 

 

Individuella plåtfel

Dessa är fel som fanns på tryckplåten och endast återfinns i en specifik position.

Pos 1 plåt 2

Pos 1

Färgstreck i den övre marginalen utanför den vänstra ovalen.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar