Plåtfel 50 öre plåt 1 långa tjänste

I handboken av Mats Gustafsson (utgiven av SFF 1991) är de olika plåtfelen inte positionsbestämda då tillgången på enheter tryckta med denna plåten är för liten och en positionsbestämning av de olika märkena är då i princip omöjlig. Plåtfelen/klichéerna är istället numrerade från 01 till 26.

19
Plåtfel 19

Plåtfel 19

Vit fläck under 50 i det vänstra valörfältet.

 

 

 

 

tillfalligt_fel_1
Övre vänstra hörnet defekt

Övre vänstra hörnet är defekt med en kommaliknande figur utanför detsamma.

Ej omnämnt i Handboken.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar