Plåtfel 50 öre plåt 2 långa tjänste

Användes till tandning 13, 50 öre grå och 50 öre ”röd” typ II.

Grundtyper

tryckplat
Grundtypernas placering i tryckplåten

Det finns 5 grundtyper. Samma grundtypsfel finns på alla fem märkena i en vågrät montering enligt tabellen nedan. Detta innebär att på vågräta strip har alla märkena samma grundtypsfel och på lodräta strip är alla olika grundtyper om stripet inte innehåller 6 märken eller fler.

 

 

 

 

grtyp4
GT 4 plåt 2

GT 4 (pos 16-20 och 41-45)
Endast en prick i bottentrycket i kilen vid vänstra ovalen. Alla andra grundtyper har här två prickar.
Linjen till den högra ovalen ner mot ÖRE är något kraftigare än på de andra grundtyperna.

 

grtyp5
GT 5 plåt 2

GT 5 (pos 21-25 och 46-50)
Två streck istället för punkter i bottentrycket längst ner i kilen vid vänstra ovalen.
Nedre högra hörnet något spetsigt.
Högra O:an har ett svagt brott upptill, syns ej på alla märken.

 

Individuella plåtfel

pos41
Pos 41 plåt 2

Pos 41 (GT 4)
Inga plåtfel finns på denna klichén.
Positionen på det avbildade märket är säkerställt från en enhet.

 

 

pos42
Pos 42 plåt 2

Pos 42 (GT 4)
Den högra yttre ramlinjen är något kraftigare, ungefär från nedre delen av ovalen till det nedre högra hörnet.

 

 

pos43
Pos 43 plåt 2

Pos 43 (GT 4)
Inga plåtfel finns på denna klichén.
Positionen på det avbildade märket är säkerställt från en enhet.

 

 

pos44
Pos 44 plåt 2

Pos 44 (GT 4)
Inga plåtfel finns på denna klichén.
Positionen på det avbildade märket är säkerställt från en enhet.

 

 

pos45
Pos 45 plåt 2

Pos 45 (GT 4)
Där markeringen finns syns på märken från tidiga tryckningar (de röda) en färgfläck på den inre tunnare ramlinjen.
Denna finns ej på några märken i grå färg. Tillfällig färgfläck, eller retuscherad kliché.

 

pos46
Pos 46 plåt 2

Pos 46 (GT 5)
Inga plåtfel finns på denna klichén.
Positionen på det avbildade märket är säkerställt från en enhet.

 

 

pos47
Pos 47 plåt 2

Pos 47 (GT 5)
Inga plåtfel finns på denna klichén.
Positionen på det avbildade märket är säkerställt från en enhet.

 

 

pos48
Pos 48 plåt 2

Pos 48 (GT 5)
Där markeringen finns syns på märken från tidiga tryckningar (de röda) en skada på den nedre yttre ramlinjen..
Denna finns ej på några märken i grå färg.
Skadan har troligen retuscherats.

 

pos49
Pos 49 plåt 2

Pos 49 (GT 5)
Inga plåtfel finns på denna klichén.
Positionen på det avbildade märket är säkerställt från en enhet.

 

 

pos50
Pos 50 plåt 2

Pos 50 (GT 5)
Inga plåtfel finns på denna klichén.
Positionen på det avbildade märket är säkerställt från en enhet.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar