1 krona tjänste tandning 13

Den tvåfärgade 1 kronors valören trycktes precis som andra samtida tvåfärgade kronvalörer med två plåtar i två omgångar, en för varje färg.

Som för de flesta andra valörerna tillverkades en ny plåt (en för varje färg = 2 plåtar) på 1890-talet, men för 1 kronors valören användes 3 olika plåtar (plåtpar).
Plåt 1 är samma som användes för tandning 14 kallas i litteraturen för typ I, Facit-Nr Tj 24A. Denna användes vid tryckningarna under åren 1881-1893 för leverans 1-11.
Plåt 3 tillverkades sent 1895 av helt nytt material och kallas för typ II, Facit-Nr Tj 24B. Denna användes vid tryckningarna under åren 1896-1905 för leverans 13-18.

Sen finns den ovanligare plåt 2 som tillverkades 1894 med samma grundmaterial som för plåt 1. Denna användes vid en tryckning år 1894, leverans 12 som omfattade 79 450 märken. Dessa räknas som typ I då de har samma ”typfel” som märkena tryckta med plåt men har andra individuella plåtfel och en färg som mer påminner om typ II.

24A_detalj
Typ I        Tj 24A
24B_detalj
Typ II       Tj 24B

Skillnaden mellan typ I och typ II ses enklast genom att studera punkten efter SVERIGE eller KRONA.
På typ I (plåt 1 och 2) är dessa runda medan de på typ II (plåt 3) är fyrkantiga.

Även foten på 1:orna skiljer sig något på de båda typerna.
Typ II är alltid mörk blå färg som tydligt skiljer sig från alla typ I frånsett den sista nyansen.

Olika plåtfel från de 3 plåtarna kan ses här för plåt 1, plåt 2 samt plåt 3.

Nyanser

Plåt 1 – Typ I

24Aa
Tj 24Aa

Matt ultramarinaktigt blå, färgstyrka 5-6
Gråaktigt gulbrun, färgstyrka 4-5
(Facit-Nr Tj 24Aa)

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1881

 

 

24Ab
Tj 24Ab

Ljust ultramarinaktigt blå, färgstyrka 4-5
Gråaktigt gulbrun, färgstyrka 4-5
(Facit-Nr Tj 24Ab)

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1882 eller 1883

 

 

24Ac
Tj 24Ac

Ultramarinaktigt blå, färgstyrka 5-7
Djupt orangebrun, färgstyrka 6-8
(Facit-Nr Tj 24Ac)

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1884

 

 

24Ad
Tj 24Ad

Ljusblå – Blå, färgstyrka 4-6
Gulaktigt brun, färgstyrka 3-5
(Facit-Nr Tj 24Ad)

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1889?

 

 

24Ae
Tj 24Ae

Djupt ultramainaktigt blå, färgstyrka 7-8
Orangebrun, färgstyrka 6-8
(Facit-Nr Tj 24Ae)

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1891

 

 

Plåt 2 – Typ I

24Ae_plåt2
Tj 24Ae tryckt med plåt 2

Ultramarinaktigt blå – Ultramarinblå, färgstyrka 8
Orangebrun, färgstyrka 7
(Räknas till Facit-Nr Tj 24Ae)

Tryckta med plåt 2, leverans 12

Levererades från tryckeriet till frimärksförrådet 15.11.1894 och den troliga första leveransen till postkontoren skedde i mars 1895.

Färgen ligger normalt mitt emellan 24Ae och 24B. De räknas till typ I (24Ae) genom sina runda punkter efter SVERIGE och KRONA. Det enda säkra sättet att urskilja denna leveransen från de vanliga 24Ae tryckta med plåt 1 är de individuella plåtfelen. Du kan läsa mer om dessa här.

Plåt 3 – Typ II

24B
TJ 24B

Mörkt ultramarinblå, färgstyrka 8-9
Orangebrun, färgstyrka 6-8
(Facit-Nr Tj 24B)

Tryckta med plåt 3

Utgivet 1896