2 öre tjänste tandning 13

2 öres valören utgavs först 8.7.1891 och var avsedd för det nya portot för lokala trycksaker.

Nyanser

11a
Tj 11a

Orangegul – Gulorange (Facit-Nr Tj 11a)
Matt färg
Färgstyrka 3-4
Gulaktigt papper
Utgivet 1891

 

 

11b
Tj 11b

Orange (Facit-Nr Tj 11b)
Matt färg
Färgstyrka 3-5
Gulaktigt papper
Utgivet 1891

 

 

11c
Tj 11c

Rödaktigt orange (Facit-Nr Tj 11c)
Färgstyrka 5-6
Gulaktigt papper
Utgivet 1892 eller 1896

 

 

11d1
Tj 11d, rödorange
11d2
Tj 11d, gulorange

Rödorange – Gulorange (Facit-Nr Tj 11d)
Fet färg med skarpt tryck
Färgstyrka 3-7
Vitt papper
Utgivet 1900

 

 

Tryckplåten

För 2 öres valören är uppbyggnaden av plåten annorlunda än för andra valörer, detta beror på det sena tillverkningsåret 1891.
Av en originalstämpel gjordes 5 klichéer som sattes samman i ett lodrätt 5-block. Av denna gjordes 10 kopior = totalt 50 klichéer / märkesbilder. De 5 ursprungliga klichéerna har alla olika plåtfel, dessa kallas för grundtyper respektive grundtypsfel (även kallade huvudtyper). Läs mer om dessa och andra plåtfel här.

Lodräta strip innehåller olika grundtyper om det inte är mer än 5 märken i strip.
Vågräta strip innehåller samma grundtyper.

11_5strip_vågrätt
Vågrätt 5-strip