20 öre röd tjänste tandning 13

De röda 20 öre tandning 13 är alla tryckta med samma tryckplåt som tandning 14, plåt 1.
Tryckplåten innehöll en mängd mindre defekter som gav upphov till individuella plåtfel, läsa mer om dessa här.
För de senare 20 öre blå tillverkades en ny tryckplåt, plåt 2.

Den totala upplagan för frimärket 20 öre röd tandning 13 är 4 237 750 märken. Dessa är fördelade på 20 leveranser mellan 18.11.1881 – 27.12.1890.
Man hade uppenbarligen stora problem på tryckeriet med denna valören då hela 8,4% makulerades direkt på tryckeriet innan leverans till Postverkets frimärksförråd.

Nyanser

18a
Tj 18a

Brunaktigt orangeröd (Facit-Nr Tj 18a)

Färgstyrka 4-5

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1881

 

 

18b
Tj 18b

Brunaktigt röd (Facit-Nr Tj 18b)

Färgstyrka 6-8

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1883

 

 

18c
Tj 18c

Tegelröd (Facit-Nr Tj 18c)

Färgstyrka 3-7

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1884

 

 

18d
Tj 18d

Ljust orangeröd (Facit-Nr Tj 18d)

Färgstyrka 3-4

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1884

 

 

18e_ljus
Tj 18e mattröd (ljus)
18e_mörk
Tj 18e mattröd (mörk)

Mattröd (Facit-Nr Tj 18e)

Färgstyrka 3-7

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1885

 

 

18f_ljust_röd
Tj 18f ljust röd
18f_röd
Tj 18f röd

Ljust röd – Röd (Facit-Nr Tj 18f)

Färgstyrka 4-8
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1889

 

 

18g
Tj 18g

Ljust mattröd (Facit-Nr Tj 18g)

Färgstyrka 3-5
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1

Utgivet (1890)

 

1891 byttes tryckfärgen till blå (Tj 19) som trycktes med en nytillverkad plåt.