4 öre tjänste tandning 13

Den total upplagan för 4 öres valören med tandning 13 är 14 248 550 märken.
Märket delas normalt upp i två olika utgåvor de gråa (Facit-Nr Tj 13A) respektive de svarta (Facit-Nr Tj 13B), dessa båda upplagorna är tryckta med olika plåtar men färgen är det som tydligast skiljer dem åt.
De gråa är tryckta med samma plåt som för tandning 14 under åren 1882-1892 med en upplaga på 4 702 700.
De svarta är tryckta med en nytillverkad plåt under åren 1893-1907 med en upplaga på 9 545 850.

13A_detalj
13A
13B_detalj
13B

De grå märkena har ett mer eller mindre suddigt/flammigt bottentryck medan de svarta alltid har ett klart och tydligt urskiljbart bottentryck.

 

 

Nyanser

Plåt 1 – grå nyanser med mer eller mindre flammigt bottentryck (Facit-Nr Tj 13A)

13Aa
Tj 13Aa

Ljusgrå – Grå (Facit-Nr 13Aa)
Färgstyrka 2-5
Mer eller mindre flammigt tryck

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1882

 

13Aa_gulaktigt_grå
Gulaktigt ljusgrå, (Tj 13Aa)

Gulaktigt ljusgrå (Nyansvariant av Tj 13Aa)
Färgstyrka 2-5
Mer eller mindre flammigt tryck

Tryckta med plåt 1

Utgivet (1882)

 

13Ab
Tj 13Ab

Mörkgrå (Facit-Nr Tj 13Ab)
Färgstyrka 5-7
Mer eller mindre flammigt tryck

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1886

 

13Ac
Tj 13Ac

Grå (Facit-Nr Tj 13Ac)
Färgstyrka 5-6
Flammigt tryck

Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet 1890

 

Plåt 2 – svarta nyanser med tydligt och klart tryck (Facit-Nr Tj 13B)

Märken i svart nyans (Tj 13Bb) har en mer tydligt täckande färg än de gråsvarta (Tj 13Ba).

13Ba
Tj 13Ba

Gråsvart (Facit-Nr Tj 13Ba)
Färgstyrka 7-9

Klart tryck

Tryckta med plåt 2

Utgivet 1893

 

13Bb
Tj 13Bb

Svart (Facit-Nr Tj 13Bb)
Färgstyrka 10

Klart tryck

Tryckta med plåt 2

Utgivet 1900

 

Varianter

13Bv1
Tj 13Bv1 otandat normalprov

Otandat märke (Facit-Nr Tj 13Bv1)

Dessa sk. normalprov skickades som en form av tryckprov till frimärksförrådet. De levererades gummerade men otandade i hela ark.

Det finns inga gråa normalprov tandning 13 (Tj13A) men av tandning 14 finns gråa normalprov.

 

Normalprov av 4 öres märken levererades vid 3 tillfällen till frimärksförrådet:

18.07.1879 levererades 3 ark (150 märken) från leverans 3 av tandning 14.
04.01.1893 levererades 3 ark (150 märken) från leverans 1 av de svarta tandning 13.
10.03.1894 levererades 4 ark (200 märken) från leverans 3 av de svarta tandning 13.

 

13Av1
Tjocka siffror

Tjocka siffror (Tj 13Av1)

På de grå märkena (plåt 1, Tj 13A) syns ibland onormalt tjocka siffror.

Detta beror på att tryckplåten varit sliten och ses därav på märken från senare tryck med plåt 1. Detta är inget individuellt plåtfel utan kan ha uppståt på i princip vilken position som helst i tryckarket.

Olika individuella plåtfel finns beskrivna här för plåt 1 resp plåt 2.