5 öre tjänste tandning 13

5 öres valören hade en total upplaga på 11 779 850 märken.
För denna valören finns precis som de flesta andra två olika plåtar.
1883-1899 användes plåt 1, samma som användes för tandning 14.
1900-1908 användes plåt 2, en nytillverkad plåt.

Skillnaden på bottentryckets tydlighet mellan de båda plåtarna är inte lika markant på 5 öre som på flera andra valörer. Plåt 1 har inga grundtypsfel men många individuella plåtfel medan plåt 2 har grundtypsfel men få individuella plåtfel.

Upplagan tryckt med plåt 1 är 3 969 100 märken.
Upplagan tryckt med plåt 2 är 7 810 750 märken.

Plåtfel och grundtypsfel för de båda plåtarna finns beskrivna här för plåt 1 resp plåt 2.

Nyanser

Plåt 1 – leverans 1-19 åren 1883-1899

14a
Tj 14a

Matt blågrön (Facit-Nr Tj 14a)
Färgstyrka 5-7

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1884

 

 

14b
Tj 14b

Ljust blåaktigt grön (Facit-Nr Tj 14b)
Färgstyrka 3-5

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1884

 

 

14c
Tj 14c

Blåaktigt grön (Facit-Nr Tj 14c)
Färgstyrka 5-7
Tätt bottentryck
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet 1890

 

14d
Tj 14d

Mörkgrön (Facit-Nr Tj 14d)
Färgstyrka 6-9
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet 1891

Färgen på d-nyansen beskrivs ibland som dåligt täckande, detta är mer ett förhållande till den mer täckande f-nyansen.

14e
Tj 14e

Grön (Facit-Nr Tj 14e)
Färgstyrka 5-7
Flammigt tryck
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet 1892

 

14f
Tj 14f

Djupgrön (Facit-Nr Tj 14f)
Färgstyrka 7-9

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1896

 

 

14g
Tj 14g

Klargrön (Facit-Nr Tj 14g)
Färgstyrka 4-5

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1896

 

 

Plåt 2 – leverans 20-33 åren 1900-1908

14h
Tj 14h

Ljust gulgrön (Facit-Nr Tj 14h)
Färgstyrka 3-5
Rent tryck
Vitt papper

Tryckta med plåt 2
Utgivet 1900

 

14i_vitt_papper
Tj 14i på vitt papper

Gulgrön (Facit-Nr Tj 14i)
Färgstyrka 6-7
Rent tryck
Vitt papper

Tryckta med plåt 2
Utgivet 1902

 

Tj 14i kan delas upp i två undernyanser där den ena är tryckt på vitt papper åren 1902-1905 och den andra på gulaktigt papper åren 1906-1908.

14i_gulaktigt_papper
Tj 14i på gulaktigt papper

Gulgrön (Facit-Nr Tj 14i)
Färgstyrka 6-7
Rent tryck
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 2
Utgivet 1906

 

 

14v3
Spegeltryck

Spegeltryck kan förekomma på de flesta äldre svenska frimärkena.

Ju tydligare trycket är från baksidan desto intressantare är märket.

Vissa utgåvor finns även med partiella spegeltryck, där en del av märkesbilden syns på baksidan. Än mer ovanligt är de med rättvänt tryck på baksidan.