50 öre röd tjänste tandning 13

50 öres valören finns tryckt med två olika plåtar som i litteraturen kallas typ I (plåt 1, Facit-Nr 22A) och typ II (plåt 2, Facit-Nr 22B).
Typ I är alltid röda och tryckta med samma plåt som tandning 14.
Typ II är röda eller grå och tryckta med en nytillverkad plåt 1892.

22A_detalj
Plåt 1 / Typ I
22B_detalj
Plåt 2 / Typ II

Det finns en tydlig gravyrskillnad med vars hjälp man enkelt kan skilja de båda plåtarna/typerna.
Båglinjen över S i SVERIGE är på plåt 1 hel medan den är avbruten på plåt 2.
De röda märkena tryckta med plåt 2 är alltid mörka medan märkena tryckta med plåt 1 kan vara både ljusa och mörka.

Är du osäker kan du jämföra med ett grått 50 öres märke som alltid är tryckta med plåt 2 (typ II).

Upplagan för märken tryckta med plåt 1 är 954 400 märken fördelad på 12 leveranser 1881-1891.
Upplagan för märken tryckta med plåt 2 är 262 000 märken fördelade på 3 leveranser 1892.
En första tryckning med plåt 2 gjordes i januari 1892, hela denna tryckningen makulerades.
Mer än vart 5:e märke är alltså tryckt med plåt 2 men max vart 10:e stämplat märke som finns bevarat är tryckt med plåt 2, ostämplade märken är ungefär lika ovanliga från plåt 1 och 2.

Typfel från plåt 1 finns beskrivna här och från plåt 2 här.

Nyanser

Plåt 1 – Typ I

22Aa
Tj 22Aa

Karmin (Facit-Nr Tj 22Aa)

Färgstyrka 5-7

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1881

 

 

22Ab1
Tj 22Ab1

Karminrosa (Facit-Nr Tj 22Ab1)

Färgstyrka 4-6

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1882

 

Nyanserna Tj 22Ab1 och 22Ab2 är i äldre litteratur som t.ex. Handboken 1991 en och samma nyans 22Ab.

22Ab2
Tj 22Ab2

Rosaröd – Röd (Facit-Nr Tj 22Ab2)

Färgstryka 4-6

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1882

 

 

22Ac
Tj 22Ac

Rosa (Facit-Nr Tj 22Ac)

Färgstyrka 4-5

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1884

 

 

22Ad
Tj 22Ad

Mattkarmin (Facit-Nr 22Ad)

Färgstyrka 5-7

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1885

 

 

22Ae
Tj 22Ae

Karmin (Facit-Nr Tj 22Ae)
Färgstyrka 5-8
Mer eller mindre flammigt bottentryck

Tryckta med plåt 1

Utgivet 1889

 

 

22Af
Tj 22Af

Rödaktigt karmin (Facit-Nr Tj 22Af)
Färgstyrka 7-8
Tätt bottentryck
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet (1890)

 

22Ag
Tj 22Ag

Karmin (Facit-Nr Tj 22Ag)
Färgstyrka 6-9
Oftast tätt bottentryck
Gulaktigt papper

Tryckta med plåt 1
Utgivet 1890

 

 

Plåt 2 – Typ II

22B
Tj 22B

Violettkarmin (Facit-Nr Tj 22B)

Färgstyrka 7-9
Anilinfärg som ofta gått igenom pappret

Tryckta med plåt 2

Utgivet 2.4.1892