12 öre Vapentyp nyanser

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 12 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser.

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns inte men senare finns.

Nyanserna är uppställda i kronologisk ordning.

1855 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9a1Grönaktigt mörkblå (9-7)07.1858 – 12.1858ca 200 000
9a2Grönaktigt blå (6-5)07.1858 – 12.1858ca 300 000

Båda nyanserna finns endast i leverans 1 som är daterad 6.6.1858 och utlevererades 17.6 till de då 169 postkontoren. Färgen är samma för båda nyanserna, färgstyrkan avgör om det är en a1 eller a2 nyans.

9a1
9a2
Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9b1Mörkblå (9-7)07.1858 – 1860ca 1 300 000
9c1Blå (6-5)07.1858 – 1860ca 2 000 000
9d1Ljusblå (4-3)07.1858 – 1860ca 3 600 000

Alla tre nyanserna b1, c1 och d1 ingår redan i leverans 1 även om den huvudsakligen innehåller a1 och a2 nyanser. De förekommer huvudsakligen fram till leverans 13 i början av 1860. Alla tre är tryckta i en rent blå färg, det som skiljer dem åt är färgstyrkan. Övergångsnyanser mellan b1 – c1 respektive mellan c1 – d1 är svåra att avgöra och bör i normala fall undvikas.

9b1
9c1
9d1
Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9e1Ultramarinaktigt blå (7-4)06.1859 – 1861ca 3 000 000
9f1Mörkt ultramarinblå (9-8)10.1860 – 1861ca 200 000
9f2Ultramarinblå (7-5)10.1860 – 1861ca 800 000
9gGrönblå (8-4)02.1861 – 12.1861ca 1 800 000

Bottentrycket är normalt tätt eller mycket tätt på alla.
e1 nyansen är blå med ett ultramarint inslag förekommer redan från mitten av 1859, men de mest typiska är med ”burrigt tryck” är normalt avstämplade 1860.
f1 och f2 har ett tydligare ultramarint inslag än e1. De är normalt avstämplade under hösten och vintern 1860. Färgstrykan skiljer dem åt.
g nyansen är från leverans 19 som är den sista ”blåa” innan de ultramarina tar över. Möjligen förekommer de redan i leverans 18 eftersom ett flertal märken finns avstämplade innan lev 19. Nyansen och trycket varierar mycket.

9e1
9f1
9f2
9g
Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9h1Klar ultramarin (7-4)04.1861 – 12.1862ca 4 300 000
9iMatt ultramarin (7-4)04.1861 – 12.1862ca 2 400 000
9j1Ultramaringrå (8-5)04.1861 – 12.1862ca 600 000
9h2Mörkt blåaktigt ultramarin (9-8)9.1861 – 1861ca 100 000
9j2Svartaktigt ultramarin (9)08.1861 – 12.1861ca 10 000
9kBlåultramarin (7-4)06.1862 – 08.1862436 300
9h1
9i
9j1
9h2
9j2
9k

Från leverans 20 ersätter de rent ultramarina nyanserna de blå. Bottentrycket varierar från normalt till tätt och mycket tätt på alla de ultramarina nyanserna. De förekommer fram till och med leverans 34, tryckta med plåt 1-2 eller plåt 3-4.
h1 nyansen har en klarare färg än i som är mer eller mindre matt, övergångsnyanser finns det ganska gott om där det är svårt att exakt avgöra om färgen är klar eller matt.
j1 nyansen har ett mer eller mindre tydligt grått inslag i den ultramarina färgen. Övergångsnyanser mellan i och j1 förekommer där mattheten hos i-nyansen tenderar att bli grå. Tydligt gråa nyanser är de mest typiska.
h2 och j2 är tydligt mörka nyansvarianter av h1 respektive j1. De mest utpräglade har en svarthet i färgen, gäller båda. Mörkare färgmättade (kantexemplar) av h1 respektive j1 nyanser med mycket tätt bottentryck förväxlas ofta med ”äkta” h2 och j2. Båda dessa är i typiska exemplar ovanliga.
k-nyansen förekommer endast i leverans 31 tryckt med plåt 3 och 4 med ett ganska tydligt blått inslag i färgen. Jämfört med de samtida ultramarina uppfattas den som blå och jämfört med blå nyanser ser den ultramarin ut.

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9lBlå med tät botten (8-5)10.1862 – 12.18635 721 900

Leverans 35-45 (frånsett lev 43) är tryckta med plåt 3 och 4. Samtliga dessa är l-nyanser som är blå (ljusblå – blå – mörkblå) med ett mer eller mindre tätt bottentryck. Tryckplåtarna började bli slitna och en mjuk däckel användes till samtliga dessa leveranserna. Märken som betecknas c1 eller c2 nyanser stämplade 1862-1863 har oftast ett något tätt bottentryck och är tryckta med plåt 3-4. Samtliga blå nyanser tryckta med plåt 3-4 är l-nyanser, inte bara de med utpräglat tätt bottentryck. Nyansen är mycket bred.

9l
Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9e2Ultramarinaktigt blå (8-6)07.1863 –
9b2Mörkblå (9-7)10.1863 -12.1866ca 5 000 000
9c2Blå (6-5)10.1863 -12.1866ca 10 000 000
9d2Ljusblå (4-3)10.1863 -12.1866ca 7 000 000

e2 nyansen förekommer först i leverans 43 som trycktes med A-plåtarna (”de itusågade plåtarna”, ”provplåtarna”). Nyansen är ofta mörkblå med ett svagt ultramarint inslag som gör den mer lysande än de normala mörkblå. Den förekommer även i leverans 46 som är den första som trycktes med plåt 5-6, och även sporadiskt i senare leveranser.
Alla tre nyanserna b2, c2 och d2 är tryckta i en rent blå färg, det som skiljer dem åt är färgstyrkan. Skillnaden är normalt inte lika stor som mellan b1 – c1 – d1 nyanserna. Övergångsnyanser mellan b2 – c2 respektive mellan c2 – d2 är svåra att avgöra och bör i normala fall undvikas. Alla tre är alltid tryckta med plåt 5-6.

9b2
9c2
9d2

1865 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9b3Mörkblå (9-8)1867 – 1870ca 400 000
9c3Blå (7-5)09.1866 – 1872ca 36 000 000
9d3Ljusblå (4-3)09.1866 – 1872ca 17 000 000

Märkena har nu 1865 års tandning. Nyanserna är blå i olika färgstyrkor där övergångsnyanser förekommer. Tryckarna blev bättre på att blanda ihop snarlika färgblandningar.

9b3
9c3
9d3

1872 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
9m1Blå04.1872 – (m1-m3 ca 2 200 000)
9m2Grönaktigt blå04.1872 – (m1-m3 ca 2 200 000)
9m3Ljusblå (grönaktigt)04.1872 – (m1-m3 ca 2 200 000)

Samtliga märken med 1872 års tandning har nyansbeteckningen ”m”. Färgen varierar mycket från ljusblå – blå – grönaktigt blå och även trycket varierar. Märkena är tryckta av Bagge med vittillsats i färgen som gjort trycket otydligt/flammigt och det gulaktiga pappret bidrar till det grönaktiga utseendet.

9m1
9m2
9m3

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar