12 öre Vapen leveranser

Denna sidan är under uppbyggnad.

Mycket korrigeringar kommer att göras under arbetets gång……..


Före varje tryckning gjorde Kungliga Generalpoststyrelsen en rekvisition (beställning) hos frimärkstryckaren som hade kontrakt att trycka frimärken till en bestämd kostnad per helt ark. Rekvisitionen uppgav hur många hela ark (200 märken) av varje valör som skulle tryckas och vilket datum dessa skulle levereras. Antalet frimärken angavs alltid i hela ark som bestod av 200 frimärken eftersom pappersarken som frimärkena skulle tryckas på levererades i det formatet.

När tryckeriet hade tryckt, gummerat och tandat det antal märken som beställts levererades dessa till frimärksförrådet på utsatt datum. Alla de frimärken i respektive valör som ingick i en sådan leverans är det vi idag kallar för en leverans. I vissa fall hade tryckaren inte hunnit färdigställa alla arken i tid och då gjordes delleveranser, som exempel leverans 4A, 4B och 4C. Så blev även fallet om frimärksförrådet av någon anledning skyndade på leveransen och begärde en delleverans innan utsatt tid.

Totalt levererades 178 leveranser eller 209 inkl. delleveranser (med separata reversaler som lev 4A, 4B och 4C) av valören 12 öre Vapentyp från tryckeriet till frimärksförrådet mellan 6.6.1858 – 30.5.1872. Av dessa trycktes de sista 176-178 (även 175?) av Bagge medan alla övriga trycktes på Sparre tryckeri ofta under insyn av hans medhjälpare Georg Scheutz och senare Edvard Scheutz (far och son).

Samtliga leveranser finns dokumenterade tack vare att de medföljande reversalerna finns bevarade. Dessa reversaler var en följesedel där den totala mängden frimärken i respektive valör fanns antecknade och på så sätt vet vi idag exakt när frimärksförrådet fick respektive leverans av tryckeriet och hur många frimärken i varje valör som denna omfattade.

Leveranserna är numrerade och daterade enligt reversalerna.
Normalt gällde regeln ”först in först ut” d.v.s. att de nytryckta arken hamnade unders i bunten på lagerhyllan så att de äldst tryckta arken skickades ut till postkontoren först, men fel och misstag har givetvis gjorts ibland om än mycket sällan. På grund av detta kan man med hjälp av stämpelns datum ofta ganska exakt ringa in vilken eller vilka leveranser som ett frimärke tillhör eftersom frimärkena av valören 12 öre normalt är poststämplade inom 2-3 månader efter leveransens datum, detta gäller huvudsakligen för större orter medan mindre orter ofta kunde ha frimärken från äldre leveranser liggande betydligt längre. Därför är märken stämplade i Stockholm säkrast vad gäller poststämpelns datum i förhållande till leveransens datum.

Bokstäver efter leveransens nummer avser delleveranser.
Vokaler som 4A och 4B avser delleveranser med tillhörande reversal, alltså skriftligt dokumenterade.
Gemener som 1a och 1b avser olika tryckningar inom samma leverans och reversal men gett olika nyanser eller tryck som går att skilja åt.

I de fall en leverans omfattar märken i typisk nyans enligt Facit katalogen har dessa nyansbeteckningar angetts annars inte. T.ex. används här nedan benämningar som ljusare blå och matt ljusare blå vilka i det närmaste ligger mitt emellan Facits blå och ljusblå.

De olika leveransernas indelning

Leverans 1-5, tryckta med plåt 1A och 2A, tandade med 1855 års tandning
6.6.1858 – 18.12.1858 upplaga 2 465 300 märken

Leverans 1
6.6.1858 upplaga 596 300 märken

Omfattar flera olika tryckningar (delleveranser) med stor spridning på nyanser och tryck, allt från de för leverans 1 karakteristiska grönaktigt blå märkena till rent blå samt även mörkblå och sällsynt förekommande ljusblå.
Tryckta med hård däckel som gett ett klart och tydligt tryck där bottentrycket är ljusare än vapenskölden och omramningen.

lev 1a1 mörkt grönaktigt blå (a1)

lev 1a2 grönaktigt blå (a2)

lev 1b blå (c1)

lev 1c matt ljusblå (d1)

lev 1d mörkblå (b1)

Leverans 2
2.8.1858 upplaga 494 200 märken

Något otydligare tryck än i leverans 1. Färgen är blå till ljusare blå (ej fullt ljusblå).

lev 2a blå (c1)

lev 2b ljusare blå

Leverans 3
1.9.1858 upplaga 396 700 märken

Tryckta med mjuk däckel som gett ett suddigt bottentryck som nästan sammanflyter med vapenskölden. Färgen är matt och ljusare blå vilket får den att närmast framstå som ljusblå. Dessa skilj från leverans 4A genom att färgen är mattare.

lev 3 matt ljusare blå med suddigt bottentryck (d1)

Leverans 4A
14.10.1858 upplaga 60 000 märken

Tryckta med mjuk däckel som gett ett tätt bottentryck

lev 4A ljusare blå med tätt bottentryck

Leverans 4B
18.10.1858 upplaga 90 000 märken

Tryckta med mjuk däckel som ett något suddigt bottenmönster.

lev 4B blå med tätare botten (c1)

Leverans 4C
26.10.1858 upplaga 340 600 märken

Tryckta med mjuk däckel som gett ett suddigt bottenmönster.

lev 4C mörkblå med suddigt bottentryck (b1)

Leverans 5A
15.12.1858 upplaga 90 000 märken

Skarpare och tydligare tryck än i leverans 3 och 4.

lev 5A ljusare blå

Leverans 5B
18.12.1858 upplaga 397 500 märken

Skarpare och tydligare tryck än i leverans 3 och 4.

lev 5B blå (c1)


Leverans 6-8, tryckta med plåt 1B och 2B, tandade med 1855 års tandning
19.2.1859 – 28.5.1859 upplaga 1 556 400 märken

Leverans 6
19.2.1859 upplaga 492 600 märken

Denna första leveransen med den nya plåtuppsättningen (rengjorda plåtar) omfattar tre urskiljbara tryckningar.

lev 6a blå (c1)

lev 6b

lev 6c ljusblå (d1)