Kliché 64 plåt 1

”Repa över vänster 12” (medtagen i Facit)
Kraftigt vit streck (repa) genom övre delen av vänstra 12, S och genom den övre ytterramen.

Klichén hade följande positioner i de olika plåtstadierna:
Plåt 1A pos 64
Plåt 1B pos 19
Plåt 1C pos 69
Plåt 1D pos 64
Plåt 1E pos 19

pl1_pos64_stadium_b
Kliché 64 plåt 1B position 19

Stadium B
Plåt 1B position 19
Leverans 6-8

 

 

 

pl1_pos64c_stor
Kliché 64 plåt 1C position 69
pl1_pos64d_stor
Kliché 64 plåt 1C position 69

Stadium C
Plåt 1C position 69
Leverans 9-11

 

 

 

 

pl1_pos64_stadium_d
Kliché 64 plåt 1D position 64

Stadium D
Plåt 1D position 64
Leverans 12-18

 

 

 

pl1_pos64_stadium_e1
Kliché 64 plåt 1E position 19

Stadium E
Plåt 1 position 19
Leverans 14-19 (blåa)

 

 

 

pl1_pos64_stor
Kliché 64 plåt 1E position 19
pl1_pos64b_stor
Kliché 64 plåt 1E position 19

Stadium E
Plåt 1 position 19
Leverans 20-26 (ultramarina)

 

 

 

pl1_pos64a_stor
Kliché 64 plåt 1

 

 

 

 

 

pl1_pos64_falsk
Falsk

Falsk
Någon har skrapat bort tryckfärg, troligen för att det skall se ut som ”Repan”.

 

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar