Kliché 7 plåt 1

”Brott i S”

Den tjocka ramen ovanför I i SVERIGE är tydligast då klichén suttit i en kantposition.
I stadium E satt klichén i position 52 och ramen är då obetydligt kraftig.

Klichén satt i följande positioner vid de olika plåtstadierna:
Plåt 1A pos 7
Plåt 1B pos 52
Plåt 1C pos 2
Plåt 1D pos 7
Plåt 1E pos 52

pl1_pos7_stadium_a
Kliché 7 plåt 1A position 7

Stadium A
Pos 7 plåt 1A
Kraftigt tryckt övre ramlinje och texten SVERIGE.
Tydlig böj på E.

 

 

 

pl1_pos7_stadium_b
Kliché 7 plåt 1B position 52

Stadium B
Pos 52 plåt 1B
Något förtjockad ram över I i SVERIGE.

 

 

 

 

pl1_pos7c_stor
Kliché 7 plåt 1C position 2

Stadium C
Pos 2 plåt 1C
Med mycket kraftig ram över I i SVERIGE.
Ingen böj på E.

 

 

 

pl1_pos7_stadium_d
Kliché 7 plåt 1D position 7

Stadium D
Pos 7 plåt 1D
Med tydlig förtjockning på ramlinjen över I i SVERIGE.
Hyssjning (färgsudd) ovanför den övre ramlinjen, tydligast vid I.

 

 

 

pl1_pos7_stor
Kliché 7 plåt 1E position 52

Stadium E
Pos 52 plåt 1E
Med obetydligt förtjockad ram över I i SVERIGE.
Tydlig böj på E.

 

 

 

pl1_pos7b_stor
Kliché 7 plåt 1E position 52

Stadium E
Pos 52 plåt 1E
Med obetydligt förtjockad ram över I i SVERIGE.
Utan böj på E.

 

 

 

pl1_pos7e_stor
Kliché 7 plåt 1E position 52

Stadium E
Pos 52 plåt 1E
Med liten böj på E.
Något kraftig ram ovanför I.

 

 

 

pl1_pos7d_stor
Kliché 7 plåt 1

Stadium A eller C.
Med mycket kraftig ram över I i SVERIGE.
Böj på E.

 

 

 

pl1_pos7a_stor
Kliché 7 plåt 1

Med mycket kraftig ram över I i SVERIGE.
Ingen böj på E.

 

 

 

 

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar