Kliché 56 plåt 2

Kraftig repa i det övre vänstra hörnet.
Skadan ser olika ut i olika stadium beroende på klichéns position i tryckplåten.
I stadium B och E  var klichén placerad i position 1 vilket innebär att den övre marginalen normalt är kraftigt infärgad varvid skadan är mindre tydlig.

Första E har det mittersta tvärstrecket förlängt uppåt. Denna skada syns inte på alla märken tryckta med klichén.

pl2_pos56_stadium_b
Kliché 56 plåt 2B pos 1

Stadium B

Plåt 2B position 1
Otydlig skada på övre vänstra hörnet.

Mittersta tvärstrecket på E är förlängt uppåt.

 

 

pl2_pos56_stadium_c
Kliché 56 plåt 2C pos 56

Stadium C

Plåt 2C position 56
Skadan är tydlig på övre vänstra hörnet.

Mittersta tvärstrecket på E är ”stympat”.

 

 

pl2_pos56_stor
Kliché 56 plåt 2D position 51

Stadium D

Plåt 2D position 51.
Skadan är tydlig på övre vänstra hörnet.

Mittersta tvärstrecket på E är inte förlängt uppåt men ramlinjen ovanför samma E är smal.

 

 

pl2_pos56_pl2d
Kliché 56 plåt 2D pos 51

Stadium D

Plåt 2D position 51.
Skadan är tydlig på övre vänstra hörnet.

Mittersta tvärstrecket på E är inte förlängt uppåt men ramlinjen ovanför samma E är smal.
Tydlig vit fläck under I i SVERIGE.

 

 

pl2_pos56_stadium_e2
Kliché 56 plåt 2E position 1

Stadium E2 (ultramarina)

Plåt 2E2 position 1
Otydlig skada på övre vänstra hörnet.

Mittersta tvärstrecket på E är förlängt uppåt.

 

 

pl2_pos56b_stor
Kliché 56 plåt 2E position 1

Stadium E2 (ultramarina)

Plåt 2E2 position 1
Otydlig skada på övre vänstra hörnet.

Mittersta tvärstrecket på E är förlängt uppåt.

 

 

pl2_pos56a_stor
Kliché 56 plåt 2C position 56

Stadium C

Plåt 2C position 56
Skadan är tydlig på övre vänstra hörnet.

Mittersta tvärstrecket på E är förlängt uppåt.

 

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar