Kliché 59 plåt 2

Färgfläck i bottentrycket innanför K i vänstra FRIMÄRKE.
Färgfläcken ser ut som en böna.

De är olika tydlig beroende på trycktekniska faktorer som mjuk däckel vilket ger ett tätare bottentryck då denna typen av plåtfel kan vara svåra att urskilja i motsats mot märken som är tryckta med hård däckel.

Stadium A pos 59
Stadium B pos 4
Stadium C pos 59
Stadium D pos 54
Stadium E pos 4

pl2_pos59_stadium_a
Kliché 59 plåt 2A

Plåt 2A

Position 59

 

 

 

pl2_pos59_stadium_b
Kliché 59 plåt 2B

Plåt 2B

Position 4

Den kraftigt tryckta övre ramlinjen beror på kantpositionen i plåtens översta rad.

 

 

pl2_pos59_stadium_c
Kliché 59 plåt 2C

Plåt 2C

Position 59