12 öre Vapen plåt 3

Plåt 3 och 4 ersatte plåt 1 och 2 från och med tryckningen av den 27:e leveransen (30.12.1861) och användes t.o.m. den 45:e leveransen (17.8.1863) med undantag för leverans 43 då de så kallade ”provplåtarna” användes.
Under perioden finns tre plåtuppsättningar A-C.
Kvartsplåtarna monterades ner och rengjordes vid två tillfällen (den första redan efter en leverans) och när de sedan åter monterades ihop till en tryckplåt fick de ibland en annan inbördes placering.

Stadium A leverans 27 (30.12.1861) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium B leverans 28-32 (27.1.1862 – 5.7.1862) kvartsplåtarnas ordning 1 / 2 / 3 / 4
Stadium C1 (ultramarina märken) leverans 33-34 (12.8.1862 – 14.9.1862) kvartsplåtarnas ordning 1 / 4 / 3 / 2
Stadium C2 (blå märken) leverans 35-42 och 44-45 (17.10.1862 – 17.8.1863) kvartsplåtarnas ordning 1 / 4 / 3 / 2
För leverans 43 användes de så kallade provplåtarna.

Grundtyperna har en normal placering i kvartsplåtarna.

Nedan finns beskrivningar och bilder för de olika klichéernas unika plåtfel. Området där klichéns fel finns är markerat med en röd figur. Klicka på bilderna för förstoringar.

Klichéerna är numrerade efter den position de hade i den ursprungliga plåtuppsättningen A.
De avbildade märkena kommer från olika plåtuppsättningar (då de haft andra positioner i tryckarket) men det är alltid klichéns ursprungliga position i plåtuppsättning A som anges.

pl3_pos1
Kliché 1 plåt 3C2

Kliché 1 (GT 1)
Mindre skruvavskav på det övre vänstra hörnet.

Stadium A pos 1
Stadium B pos 1
Stadium C pos 1

 

pl3_pos4
Kliché 4 plåt 3C1

Kliché 4 (GT 4)
I marginalen utanför det nedre högra hörnet syns ibland ett litet skruvavtryck.
Har setts på 2 märken från stadium C1.

Stadium A pos 4
Stadium B pos 4
Stadium C pos 4

 

pl3_pos5
Kliché 5 plåt 3C2

Kliché 5 (GT 5)
På den högra konturen vid foten av 2:an finns ett inhak.
Blå prick i marginalen utanför det övre högra hörnet.

Stadium A pos 5
Stadium B pos 5
Stadium C pos 5

 

Kliché 10 (GT 5)
I marginalen utanför nedre vänstra hörnet kan ibland ett skruvavtryck synas.
Detta är gemensamt för klichéerna 9-10-19-20. Det syns aldrig på kliché 9 och sällan på 10 eller 20 men ganska ofta på kliché 19 där ett färgstreck kan ses i övre högra hörnets marginal.

Stadium A pos 10
Stadium B pos 10
Stadium C pos 60

pl3_pos11
Kliché 11 plåt 3C2

Kliché 11 (GT 6)
På den vänstra inre ramlinjen innanför M finns en liten färgfläck som går ut i bottenrutningen.
Det finns annars alltid ett tydligt vitt fält (ram) som skiljer bottenrutningen från de inre ramlinjerna.
Även oregelbundna färgpålägg på hörn.

Ett märke i stadium A har setts med två färgstreck orsakade av skruven i marginalen utanför det övre högra hörnet. Se bild här.

Stadium A pos 11
Stadium B pos 11
Stadium C pos 11

pl3_pos15
Kliché 15 plåt 3C2

Kliché 15 (GT 10)
Övre vänstra hörnet har ett tydligt skruvavskav.

Stadium A pos 15
Stadium B pos 15
Stadium C pos 15

 

 

pl3_pos19
Kliché 19 plåt 3

Kliché 19 (GT 9)
Utanför övre högra hörnet finns ett skruvavtryck som inte alltid är synligt beroende på märkesbildens centrering.
Skruvavtrycket är från samma skruv som ibland gett gett avtryck på kliché 10 och 20.

Stadium A pos 19
Stadium B pos 19
Stadium C pos 69

 

pl3_pos20
Kliché 20 plåt 3

Kliché 20 (GT 10)
Skruvavskav i övre vänstra hörnet.
Sällsynt förekommer även ett skruvavtryck i marginalen utanför samma hörn. Detta är gemensamt med det på kliché 10 och 19.

Stadium A pos 20
Stadium B pos 20
Stadium C pos 70

 

pl3_pos22
Kliché 22 plåt 3C2

Kliché 22 (GT 12)
Högra konturen utanför valörfältet i övre högra hörnet är ojämnt.
Syns tydligast genom ett inhak vid foten av 2:an samt ett färgpålägg som är spetsigt ut från hörnet.

Stadium A pos 22
Stadium B pos 22
Stadium C pos 22

 

pl3_pos23
Kliché 23 plåt 3
pl3_pos23_pl3c
Kliché 23 plåt 3C2

Kliché 23 (GT 13)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav och prick i övre marginalen.
Nedre högra hörnet med skruvavskav.

Stadium A pos 23
Stadium B pos 23
Stadium C pos 23

 

pl3_pos25
Kliché 25 plåt 3

Kliché 25 (GT 15)
På F i TOLF finns en vit prick.

Stadium A pos 25
Stadium B pos 25
Stadium C pos 25

 

 

pl3_pos27
Kliché 27 plåt 3C2 pos 77

Kliché 27 (GT 12)
Färgfläck över de översta linjerna i skölden.

Stadium A pos 27
Stadium B pos 27
Stadium C pos 77

 

 

pl3_pos28
Kliché 28 plåt 3C2 pos 78
pl3_pos28_pl2b
Kliché 28 plåt 2B pos 28

Kliché 28 (GT 13)
Skruvavskav på det övre vänstra hörnet.

Stadium A pos 28
Stadium B pos 28
Stadium C pos 78

 

 

pl3_pos31
Kliché 31 plåt 3

Kliché 31 (GT 16)
Inbuktning på den nedre konturen nära det högra hörnet.

Stadium A pos 31
Stadium B pos 31
Stadium C pos 31

 

pl3_pos34
Kliché 34 plåt 3

Kliché 34 (GT 19)
Färgfläck på nedre delen av K i vänstra FRIMÄRKE, döljs av stämpeln.
Svaga skruvavskav på övre vänstra och nedre högra hörnet.
Skruvavskav utanför nedre högra hörnet som inte alltid är synligt.

Stadium A pos 34
Stadium B pos 34
Stadium C pos 34

 

pl3_pos35
Kliché 35 plåt 3

Kliché 35 (GT 20)
Färgpålägg åt höger i det övre högra hörnet.
Ett skruvavtryck finns i marginalen utanför det nedre vänstra hörnet, ofta ej synligt p.g.a. märkenas centrering.

Stadium A pos 35
Stadium B pos 35
Stadium C pos 35

 

pl3_pos37
Kliché 37 plåt 3C2 pos 87

Kliché 37 (GT 17)
Färgpålägg på det nedre vänstra hörnet.

Övre vänstra hörnet är spetsigt.

Stadium A pos 37
Stadium B pos 37
Stadium C pos 87

 

pl3_pos38
Kliché 38 plåt 3

Kliché 38 (GT 18)
Övre högra hörnet med inhak på höger sida orsakat av skruven.

Stadium A pos 38
Stadium B pos 38
Stadium C pos 88

 

pl3_pos39
Kliché 39 plåt 3C2 pos 89

Kliché 39 (GT 19)
Färgfläck mellan K i vänstra FRIMÄRKE och det yttre ramlinjen.
Skruvavskav utanför det nedre högra hörnet. Gemensamt med kliché 40-49-50 men oftast endast synligt på kliché 39.

Stadium A pos 39
Stadium B pos 39
Stadium C pos 89

 

pl3_pos44
Kliché 44 plåt 3

Kliché 44 (GT 24)
Skruvavtryck i marginalen utanför övre högra hörnet.
Samma hör kan även ha ett svagt skruvavskav.

Stadium A pos 44
Stadium B pos 44
Stadium C pos 44

 

pl3_pos45
Kliché 45 plåt 3
pl3_pos45b_stor
Kliché 45 plåt 3

Kliché 45 (GT 25)
Ovanligt tydligt och stort skruvavtryck utanför det övre vänstra hörnet.
Det vänstra märket har en nästan optimal snedcentrering för att visa skruvavtrycket, jämför med det högra märket.

Stadium A pos 45
Stadium B pos 45
Stadium C pos 45

pl3_pos46
Kliché 46 plåt 3C2 pos 96

Kliché 46 (GT 21)
I stadium C2 (sett på flera blå märken men inga ultramarina) uppstår flera plåtfel.
Vit fläck i bottentrycket innanför vänstra Ä R.
Brott på övre ramlinjen ovanför E.
Sköldens vänstra omramningslinje suddig till vänster om den nedre kronan.

Stadium A pos 46
Stadium B pos 46
Stadium C pos 96

pl3_pos47
Kliché 47 plåt 3

Kliché 47 (GT 22)
Bokstäverna i TOLF ÖRE med mer eller mindre ojämna konturer.

Stadium A pos 47
Stadium B pos 47
Stadium C pos 97

 

 

pl3_pos48
Kliché 48 plåt 3C2 pos 98

Kliché 48 (GT 23)
Nedre vänstra hörnet är avrundat med ojämn kontur, vilket gäller mer eller mindre för hela nedre konturen som har några mindre inhak bl.a. strax efter F.
R i ÖRE har dubbelkontur som tydligast syns där den övre cirkeln möter det högra benet. Även Ö och E är något oskarpa.

Stadium A pos 48
Stadium B pos 48
Stadium C pos 98

 

pl3_pos50
Kliché 50 plåt 3

Kliché 50 (GT 25)
ÖRE i nedre textfältet med ojämna konturer, syns som vita skyar runt bokstäverna. Ringen på R oftast färgfylld.
Ramlinjen innanför F i högra FRIMÄRKE skadad.
L i TOLF tjockt nertill, ofta är även F ojämnt.

Stadium A pos 50
Stadium B pos 50
Stadium C pos 100

pl3_pos51
Kliché 51 plåt 3C2 pos 51

Kliché 51 (GT 1)
Övre vänstra hörnet svagt avrundat, ibland med litet färgpålägg upptill.

Stadium A pos 51
Stadium B pos 51
Stadium C pos 51

 

 

pl3_pos53
Kliché 53 plåt 3

Kliché 53 (GT 3)
Svag förtunning eller inskav på den vänstra yttre ramlinjen vi utanför M.

Färgfläckarna mellan den övre ramlinjen och I G är tillfälliga fel medan fläcken mellan ramen och sista E är ett grundtypsfel för GT 3 som är extra tydligt på detta märket.

Stadium A pos 53
Stadium B pos 53
Stadium C pos 53

pl3_pos55
Kliché 55 plåt 3C2 pos 55

Kliché 55 (GT 5)
Inhak på den högra konturen nära det nedre hörnet.
I stadium C2 (de blå märkena) syns även ett par mindre inhak lite högre upp på den yttre ramlinjen, dessa syns inte i stadium B.

Stadium A pos 55
Stadium B pos 55
Stadium C pos 55

 

pl3_pos57
Kliché 57 plåt 3C2 pos 7
pl3_pos57a_stor
Kliché 57 plåt 3C2 pos 7

Kliché 57 (GT 2)
Under T i TOLF syns ett vitt streck orsakat av en spricka i plåten.
Ibland syns även skador på den nedre konturen från vänstra hörnet till T i TOLF, som på det högra märket.

Stadium A pos 57
Stadium B pos 57
Stadium C pos 7

 

pl3_pos58
Kliché 58 plåt 3C2 pos 8

Kliché 58 (GT 3)
I marginalen ovanför det övre vänstra hörnet syns ibland ett litet vågrätt färgstreck.

Det avbildade märket är från stadium C (plåt 3C) då klichén satt i position 8.

Stadium A pos 58
Stadium B pos 58
Stadium C pos 8

 

pl3_pos59
Kliché 59 plåt 3
pl3_pos59_pl3c
Kliché 59 plåt 3C2 pos 9

Kliché 59 (GT 4)
I nedre högra hörnet finns ett mindre färgpålägg.

Stadium A pos 59
Stadium B pos 59
Stadium C pos 9

 

 

pl3_pos60
Kliché 60 plåt 3

Kliché 60 (GT 5)
Övre högra hörnet med ett oregelbundet färgpålägg på höger sida.
Hela den högra konturen oftast mer eller mindre kraftigt tryckt beroende på kantposition. Detta gör att färgpålägget kan vara svårt att urskilja.
Se fler bilder här.

Stadium A pos 60
Stadium B pos 60
Stadium C pos 10

 

pl3_pos61
Kliché 61 plåt 3

Kliché 61 (GT 6)
Skruvavskav på det övre högra hörnet.

Stadium A pos 61
Stadium B pos 61
Stadium C pos 61

 

pl3_pos65
Kliché 65 plåt 3

Kliché 65 (GT 10)
Litet skruvavskav på det övre vänstra hörnet.
Färgpålägget upptill i samma hörn är ett grundtypsfel.

Stadium A pos 65
Stadium B pos 65
Stadium C pos 65

 

pl3_pos67
Kliché 67 plåt 3

Kliché 67 (GT 7)
Skruvavskav på både övre vänstra och nedre högra hörnet.
Tydligast är det på det övre vänstra som har ett tydligt inhak.

Stadium A pos 67
Stadium B pos 67
Stadium C pos 17

 

pl3_pos68
Kliché 68 plåt 3

Kliché 68 (GT 8)
Högra yttre ramlinjen har vid K en skada som syns som en mer eller mindre tydlig vit fläck.
Färgsudd över ÖRE i nedre textfältet.
Syns som tunna och ojämna bokstäver eller som en mer tydlig färgsudd.

Stadium A pos 68
Stadium B pos 68
Stadium C pos 18

 

pl3_pos70
Kliché 70 plåt 3
pl3_pos70a_stor
Kliché 70 plåt 3B

Kliché 70 (GT 10)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav och flis uppåt.

Det högra märke är från stadium B med mindre tydlig flis.
Tydliga flisar finns även från stadium B.

Stadium A pos 70
Stadium B pos 70
Stadium C pos 20

 

pl3_pos72
Kliché 72 plåt 3
pl3_pos72a_stor
Kliché 72 plåt 3

Kliché 72 (GT 12)
Skruven har skadat övre högra hörnet.
Syns tydligast genom den uppåtriktade flisen.

Ibland är flisen ”frigjord” från märkesbilden, som på det högra märket.

Stadium A pos 72
Stadium B pos 72
Stadium C pos 72

pl3_pos74
Kliché 74 plåt 3

Kliché 74 (GT 14)
Nedre vänstra hörnet med tydligt skruvavskav.
Oftast ses även en vit fläck i det blå fältet precis innanför skruvavskavet.

Stadium A pos 74
Stadium B pos 74
Stadium C pos 74

 

pl3_pos76
Kliché 76 plåt 3C2 pos 26

Kliché 76 (GT 11)
I stadium C2 syns ett brott på linjen över nedre kronan i skölden.
Detta brott syns inte i de tidigare stadierna.

Stadium A pos 76
Stadium B pos 76
Stadium C pos 26

 

pl3_pos78
Kliché 78 plåt 3

Kliché 78 (GT 13)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav.
På det avbildade märken syns en liten blå prick orsakad av skruven.

I marginalen utanför nedre högra hörnet syns ibland ett blått streck.
Detta är orsakat av skruven och gemensamt med det som ibland syns på kliché 88.

Stadium A pos 78
Stadium B pos 78
Stadium C pos 28

pl3_pos79
Kliché 79 plåt 3C2 pos 29

Kliché 79 (GT 14)
Nedre vänstra hörnet med ett svagt skruvavskav.

Stadium A pos 79
Stadium B pos 79
Stadium C pos 29

 

 

pl3_pos81
Kliché 81 plåt 3

Kliché 81 (GT 16)
Tydligt skruvavskav på det nedre högra hörnet.

Stadium A pos 81
Stadium B pos 81
Stadium C pos 81

 

 

pl3_pos83
Kliché 83 plåt 3

Kliché 83 (GT 18)
Mindre skruvavskav på det övre högra hörnet.

Stadium A pos 83
Stadium B pos 83
Stadium C pos 83

 

pl3_pos84
Kliché 84 plåt 3

Kliché 84 (GT 19)
Mindre skruvavskav på det övre vänstra hörnet.

Stadium A pos 84
Stadium B pos 84
Stadium C pos 84

 

pl3_pos85
Kliché 85 plåt 3

Kliché 85 (GT 20)
Nedre vänstra hörnet med tydligt skruvavskav och flis/skada på vänstra konturen orsakad av skruven.

Stadium A pos 85
Stadium B pos 85
Stadium C pos 85

 

pl3_pos86
Kliché 86 plåt 3

Kliché 86 (GT 16)
Nedre högra hörnet med tydligt skruvavskav och flis åt höger.
Se fler bilder här.

Stadium A pos 86
Stadium B pos 86
Stadium C pos 36

 

pl3_pos87
Kliché 87 plåt 3

Kliché 87 (GT 17)
Nedre vänstra hörnet med mindre skruvavskav.

Stadium A pos 87
Stadium B pos 87
Stadium C pos 37

 

pl3_pos88
Kliché 88 plåt 3C2 pos 38

Kliché 88 (GT 18)
I marginalen utanför det övre högra hörnet syns ibland ett något snedställt lodrätt tunt blått streck.
Detta är orsakat av skruven och gemensamt med det som ibland syns på kliché 78.

Stadium A pos 88
Stadium B pos 88
Stadium C pos 38

 

pl3_pos89
Kliché 89 plåt 3
pl3_pos89_pl3c2
Kliché 89 plåt 3C2 pos 39

Kliché 89 (GT 19)
Det tydligaste felet är en stor blå färgfläck omgiven av vitt på sköldens vänstra kontur.
Övre vänstra hörnet med skruvavskav.
I marginalen utanför nedre högra hörnet finns ett skruvavtryck som är synligt eller inte p.g.a. märkets centrering.
Den blå figuren som syns på hörnet ett grundtypsfel (GT 19) som är ovanligt tydligt och långt.

Stadium A pos 89
Stadium B pos 89
Stadium C pos 39

pl3_pos90
Kliché 90 plåt 3B pos 90
pl3_pos90_pl3c2
Kliché 90 plåt 3C2 pos 40

Kliché 90 (GT 20)
Nedre vänstra hörnet med skruvavskav.
Övre högra hörnet med skruvavskav.
Då klichén i alla stadium suttit i en kantposition är den högra ramen ofta kraftigt tryck vilket gör att skruvavskavet i övre högra hörnet inte syns. Ibland syns det snarare som ett färgpålägg.

Stadium A pos 90
Stadium B pos 90
Stadium C pos 40

pl3_pos91
Kliché 91 plåt 3

Kliché 91 (GT 21)
Övre vänstra hörnet är ojämnt.

Stadium A pos 91
Stadium B pos 91
Stadium C pos 91

 

pl3_pos92
Kliché 92 plåt 3

Kliché 92 (GT 22)
Smalt vitt streck går från andra R i vänstra FRIMÄRKE genom bottentrycket och nedre textfältet mellan L och F i TOLF.
Orsakat av en smal repa i klichén. Strecket syns olika tydligt beroende på trycktekniska saker som mjuk däckel (suddigare bottentryck) och hur mycket färg som används.
Se fler bilder här.

Stadium A pos 92
Stadium B pos 92
Stadium C pos 92

pl3_pos94
Kliché 94 plåt 3C2 pos 94

Kliché 94 (GT 24)
En liten inbuktning syns på den konturen utanför högra valörfältet.

Stadium A pos 94
Stadium B pso 94
Stadium C pos 94

 

 

pl3_pos95
Kliché 95 plåt 3
pl3_pos95b_stor
Kliché 95 plåt 3C2

Kliché 95 (GT 25)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav och flis uppåt.
Kan se något olika ut, se fler bilder här.

Stadium A pos 95
Stadium B pos 95
Stadium C pos 95

 

pl3_pos96
Kliché 96 plåt 3

Kliché 96 (GT 21)
Vit fläck i det nedre textfältet nära högra konturen.
Övre högra hörnet med skruvavskav.

Stadium A pos 96
Stadium B pos 96
Stadium C pos 46

 

pl3_pos97
Kliché 97 plåt 3

Kliché 97 (GT 22)
Övre vänstra hörnet med skruvavskav.

Stadium A pos 97
Stadium B pos 97
Stadium C pos 47

 

pl3_pos99
Kliché 99 plåt 3C2 pos 49

Kliché 99 (GT 24)
Bokstäverna ÖRE har ojämna konturer.
Ibland syns en vitt fläck mellan Ö och R som i vissa fall även binder dem samman, se bild här.
En liten blå prick syns på E i ÖRE, syns på vänstra sidan i höjd med mittstrecket.
Vit avlång sky på den inre ramlinjen innanför högra F, syns troligen bara i stadium C2 (blå märken).

Stadium A pos 99
Stadium B pos 99
Stadium C pos 49

pl3_pos100
Kliché 100 plåt 3

Kliché 100 (GT 25)
Skruvavskav på övre vänstra hörnet.
Mellan första E i SVERIGE och linjen under finns en mer eller mindre tydlig färgfläck.

Stadium A pos 100
Stadium B pos 100
Stadium C pos 50

1 trackback/pingback

  1. Plåt 3 på 12 öre Vapen | SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar