24 öre Vapentyp nyanser

Det finns 2 olika tandningar på frimärket 24 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med olika tandningsverktyg från olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser. Inga frimärken i valören 24 öre finns med 1872 års tandning.

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

Nyanserna är uppställda i kronologisk ordning.

1855 års tandning

Leverans 1-24 är tandade med 1855 års verktyg, upplaga 4 119 100 märken.
Det finns totalt 10 olika nyanser med 1855 års tandning. Flertalet går in i varandra och en exakt gränsdragning mellan vissa nyanser kan alltid diskuteras.

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
10aMörkorange (8-7)07.1858 – 1860ca 600 000
10b1Brungul – Brunaktigt gul (8-6)1858 – 1859ca 150 000
10b2Olivaktigt brungul (8-7)07.1858 – 1859ca 50 000
10cLjust orangegul (5-3)– 1859ca 100 000
10d1Orange – orangegul (6-4)1860 – 1866ca 1 500 000
10eKlar gulorange (6-4)1860 – 1862ca 400 000
10f1Rödorange (8-5)1862 – 1863ca 300 000
10g1Gul (5-3)1864 – 1865ca 600 000
10g2Citrongul (5-3)1864 – 1865ca 1 000
10h1Rödaktigt orange (6-4)1865 – 1867

10a Mörkorange
Förekommer redan i första leveransen. Nyansen har ibland ett svagt brunaktigt inslag men inte tillräkligt för att betecknas brunaktig.

svenska frimärken 24 öre vapentyp i nyanser
10a

10b1 Brungul – Brunaktigt gul
Nyansen kommer från leverans 2. Märken med ett svagt brunaktigt inslag bör betecknas som a-nyanser.

nyansering av svenska frimärken
10b1

10b2 Olivaktigt brungul
Förekommer bara i den första leveransen. Färgen har ett olivt och brunt inslag som gör att den ser oren ut. De mest typiska ser nästan påverkade ut.

nyanser på svenska frimärken 24 öre vapentyp
10b2

10c Ljust orangegul
Hit räknas de ljusa märken från lev 2- (innan d1 nyansen).

10cstor
10c

10d1 Orange – orangegul
Klart största upplagan av alla nyanser med 1855 års tandning. Nyansen varierar mycket från orange – gulorange – orangegul. De ljusaste märkena i orangegul nyans (d1) är svåra att skilja från g1-nyansen som är gul, mellannyanser bör här undvikas.

10d1stor
10d1

10e Klar gulorange

10estor
10e

10f1 Rödorange
Nyansen har ett tydligt rött inslag som är betydligt starkare än hos h1-nyansen som är rödaktigt orange och förekommer i senare leveransen.

10f1stor
10f1

10g1 Gul
Rent gula märken utan synligt inslag av orange i färgen. Övergångsnyanser till orangegula d1-nyanser finns.

10g1stor
10g1

10g2 Citrongul
En nyansvariant till g1-nyansen som kan förekomma i samma leveranser. De citrongula märkena har ett grönaktigt inslag i färgen.

10g2_peter_stommendal
10g2, bild från Peter Stommendal

10h1 Rödaktigt orange
Orangea märken med ett rött inslag i färgen som inte är lika markant som hos f1-nyansen vilken förekommer i tidigare leveranser.

10h1stor
10h1

1865 års tandning

Leverans 25-48 är tandade med 1865 års verktyg, upplaga 5 307 800 märken.

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
10d2Orange – orangegul (6-4)1867 – 1872ca 3 000 000
10f2Rödorange (8-7)1870 – 1872ca 600 000
10h2Rödaktigt orange (6-4)1867 – 1872ca 1 300 000
10i1Rödaktigt orange – Gulorange (6-3)1872ca 100 000
10i2Gul (4-2)1872ca 100 000
10d2stor
10d2
svenska frimärken information om nyanser m.m.
10f2
10h2stor
10h2

Båda i-nyanserna i1 och i2 är tryckta av Bagge med vittillsats i färgen.
i1 har ett orange inslag i färgen och de mer färgstarka har ett rödaktigt inslag.
i2 är rent gul.

10istor
10i2

Nytryck

Gjordes av samtliga valörer i Vapenserien åren 1885 och 1963.
Läs mer om de båda nytrycken här.

10N1
10N1

Förfalskningar

Parisförfalskningar ses tämligen ofta utbjudna.
Läs mer här om du man skiljer dessa helfalsifikat från äkta märken.

24 öre Parisförfalskning
24 öre Parisförfalskning

Bli först med att kommentera