24 öre Vapentyp nyanser

Det finns 2 olika tandningar på frimärket 24 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med olika tandningsverktyg från olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser. Inga frimärken i valören 24 öre finns med 1872 års tandning.

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864″ avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

Nyanserna är uppställda i kronologisk ordning.

1855 års tandning

Leverans 1-24 är tandade med 1855 års verktyg, upplaga 4 119 100 märken.
Det finns totalt 10 olika nyanser med 1855 års tandning. Flertalet går in i varandra och en exakt gränsdragning mellan vissa nyanser kan alltid diskuteras.

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
10a1Mörkorange – orange (8-7)07.1858 – 1860ca 350 000
10a2Brunaktigt orange (8-6)07.1858 – 1860ca 250 000
10b1Brungul – Brunaktigt gul (7-6)1858 – 1859ca 100 000
10b2Olivaktigt brungul (8-7)07.1858 – 1859ca 50 000
10cLjust orangegul (5-3)– 1859ca 100 000
10d1Orange – orangegul (6-4)1860 – 1866ca 1 700 000
10eKlar gulorange (6-4)1860 – 1862(ca 400 000)
10f1Rödorange (8-5)1862 – 1863ca 300 000
10g1Gul (5-3)1864 – 1865ca 400 000
10g2Citrongul (5-3)1864 – 1865ca 1 000
10h1Rödaktigt orange (6-4)1865 – 1867

a-nyansen delas i två grupper där a1 är mörkorange och a2 är brunaktigt orange.

10a1 Mörkorange
Förekommer redan i leverans 1 och fram till och med lev 4. Nyansgruppen a1 är rent mörkorange – orange.

10a2 Brunaktigt mörkorange
Kommer precis som a1-nyansen från de fyra första leveranserna. Färgen har ett brunt inslag till skillnad från a1 men är mörkare än b1 och det bruna inslaget är oftast inte lika tydligt.

10b1 Brungul – Brunaktigt gul
Gul nyans med ett mer eller mindre tydligt brunt inslag, till skillnad från a2 som är orange i högre färgstyrka och med ett svagare brunaktigt inslag. Nyansen kommer huvudsakligen från leverans 2 där de mest typiska exemplaren finns, men kan även ses i lev 1 och 3-4.

10b2 Olivaktigt brungul
Förekommer troligen bara i den första leveransen. Färgen har ett olivt och brunt inslag som gör att den ser oren ut. De mest typiska ser nästan påverkade ut. Typiska exemplar är ovanlig och upplaga borde vara betydligt mindre än 100 000.

10c Ljust gulorange
Hit räknas de ljusa märken utan brun inslag från lev 2-4, d.v.s. innan lev (16.5.1860) då d1 nyansen förekommer. Nyansen är mer orange än gul och bör därför benämnas gulorange.

10d1 Orange – orangegul
Klart största upplagan av alla nyanser med 1855 års tandning och den dominerande i leverans 5-24 (16.5.1860 – 27.7.1866). Nyansen varierar mycket från orange – gulorange – orangegul. De ljusaste märkena i orangegul nyans (d1) är svåra att skilja från g1-nyansen som är gul, mellannyanser bör här undvikas.

10e Klar gulorange
Finns bland d1-nyanserna i leverans 5-8 (16.5.1860 – 30.12.1861). Klar lysande färg och klart tryck är det som särsklijer e-nyansen från de samtida d1. Typiska märken med tydligt bottentryck och tydlig kontrast mellan vapenskölden och bottentrycket där vapenskölden tydligt framhävs är svåra att hitta. Upplagan för dessa typiska e-nyanser är betydligt mindre än 400 000.

10f1 Rödorange
Från leverans 9-10 (5.7.1862 – 23.12.1862). Nyansen har ett tydligt rött inslag som på de mörkare mest typiska är betydligt starkare än hos h1-nyansen som är rödaktigt orange och förekommer i senare leveransen.

10g1 Gul
Finns i lev 15-21 (3.6.1864 – 18.8.1865) Ser mer gula ut änd d1-nyansen. De mest typiska är matt orangegul med tätt bottentryck. Övergångsnyanser till orangegula d1-nyanser finns.

10g2 Citrongul
En nyansvariant till g1-nyansen som kan förekomma i samma leveranser. De citrongula märkena har ett grönaktigt inslag i färgen.

10h1 Rödaktigt orange
Ses i leverans 22-24 (9.12.1865 – 27.7.1866). Orange färg märken med ett rött inslag i färgen som inte är lika markant som hos f1-nyansen vilken förekommer i tidigare leveranser.

1865 års tandning

Leverans 25-48 är tandade med 1865 års verktyg, upplaga 5 307 800 märken.

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
10d2Orange – orangegul (6-4)1867 – 1872ca 3 000 000
10f2Rödorange (8-7)1867 – 1872ca 600 000
10h2Rödaktigt orange (6-4)1867 – 1872ca 1 300 000
10i1Rödaktigt orange – Gulorange (6-3)1872ca 100 000
10i2Gul (4-2)1872ca 100 000

Nyanserna d2, f2 och h2 förekommer alla till och från i lev 25-47. De går in i varandra och det är svårt att dra en exakt gräns mellan dem. Framför allt mellan f2 och h2 som båda har ett rött inslag. Ett brunaktigt inslag i färgen är vanligt vilket är tydligast på d2 men även på h2 men sälla på f2.

10d2 Orange – orangegul
Hit räknas de märken med 1865 års tandning som inte har ett rött inslag i färgen. Nyanser varierar mycket från orange – gulorange – orangegul.
De ljusare märkena är ofta matta i färgen.

De lite mörkare d2 nyanserna har oftast ett brunaktigt inslag i färgen.

10f2 Rödorange
Hit räknas de med ett tydligt rött inslag i färgen. Nyansen är aldrig lika röd som de mörkare f1.

10h2 Rödaktigt orange
Hit räknas de som har ett lite rött inslag i färgen, ofta i kombination med ett brunaktigt inslag som dämpar det röda.

Det finns gott om gränsmärken mellan h2 och f2. För att särskilja dem bör endast de tydligt röda ränkas till f2.

Leverans 48 innehöll de båda i-nyanserna i1 och i2 är tryckta av Bagge med vittillsats i färgen som gett ett mer eller mindre ojämnt och oskarpt ibland flammigt tryck med dålig konstrast i märkesbilden.

10i1 Rödaktigt orange – Gulorange
Hit räknas de lite färgstarkare märkena som har ett orange inslag i färgen. Nyansen är mer orange än gul och de mer färgstarka kan ha ett rödaktigt inslag.

10i2 Gul
Hit räknas de färgsvagare märkena som är tydligt dämpade av vittillsatsen i färgen, de upplevs mer gula än orangea. Nyansen är ofta orangeaktigt gul. Rent gula märken är ovanliga.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar