24 öre Vapentyp varianter

Frimärket 24 öre Vapentyp trycktes precis som de andra valörerna i serien med så kallade kvartsplåtar.
Tryckmaterialet framställdes i korthet så här:

  1. En frimärksbild framställdes.
  2. Av denna gjordes 25 kopior, de så kallade grundtyperna eller huvudtyperna.
    Dessa 25 sattes samman till en kvartsplåt med 5×5 bilder.
  3. Av denna kvartsplåt gjordes 8 kopior.
    4 kvartsplåtar sattes samman till en tryckplåt.
  4. Två plåtar gjordes och dessa användes samtidigt, plåt 1 och plåt 2.

Grundtyper

Grundtypernas placering i en kvartsplåt
Hel plåt med 1:a kvartsplåten markerad

Flera av de så kallade grundtyperna har konstanta individuella små fel i tryckplåten, dessa kallas grundtypsfel (förkortas GT) och kan ses på var 25 märke (4 på varje tryckplåt).

Följande grundtyper har inga än så länge beskrivna konstanta grundtypsfel:
3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21 och 22.

Detta är den valör i utgåvan som har minst antal grundtyper med konstanta fel, vilket gör det svårare att med hjälp av plåtfel positionsbestämma märken. Även antalet individuella plåtfel är mycket litet för 24 öres Vapentyp. Dessutom är trycket ofta suddigt p.g.a. mjuk däckel eller fet färg vilket gör att många av de konstanta plåtfelen och grundtyperna är svåra att urskilja och ibland helt färgfyllda så att de inte ses.

Grundtyp 6 är den med överlägset flest grundtypsfel i form av flera mer eller mindre tydliga vita fläckar på bokstäver och i vapenskölden.

GT 1

GT 1

Den övre konturen är lutar oftast uppåt i det högra hörnet.

 

 

 

GT 2

GT 2

Två vita fläckar:
På den vänstra övre inrullningen på skölden
På vänstra delen av ringen under stora kronan

 

 

GT 4

GT 4

Litet färgpålägg upptill i övre vänstra hörnet.

Båda nedre hörnen med varierande färgpålägg.

 

 

GT 6

GT 6

Vita fläckar på inte mindre än 5 olika ställen:
Vita fläckar på I och G i SVERIGE.
Vit fläck under sista E i SVERIGE som bryter linjen och ibland fortsätter in i bottenmönstret.
Vit fläck i övre högra delen av stora kronan.
Vit fläck under nedre kronan som bryter en eller flera linjer.
Vita fläckar i ÄRK i högra FRIMÄRKE.

 

GT 8

GT 8

En färgfläck mellan högra I i FRIMÄRKE och den yttre ramlinjen.

 

 

 

GT 14

GT 14

Vit fläck på andra E i SVERIGE.

Vit avlång fläck över 2:an i högra valörfältet.

Båda är ganska ”oskarpa” och kan se något olika ut.

 

GT 19

GT 19

Färgfläck som sammanbinder andra E:et i SVERIGE med den övre yttre ramlinjen.

Samma fel finns även på GT 25, men denna grundtyp har två andra tydliga fel som särskiljer de båda.

 

 

GT 20

GT 20

Brott på flera linjer över den vänstra övre kronan i skölden.
Bildar en vit sky.

 

 

 

GT 23

GT 23

Övre yttre ramlinjen är förtunnad över R i SVERIGE.

Skada i form av ett snett färgstreck genom övre delen av den övre vänstra kronan i skölden.

 

 

GT 25

GT 25

Färgfläck som sammanbinder andra E:et i SVERIGE med den övre yttre ramlinjen. Samma fel finns även på GT 19.

Färgprick på yttre högra ramlinjen vid F.

Vit fläck (repa) till höger om sköldens nedre vänstra inrullning.

 

 

Individuella plåtfel

Dessa är konstanta i en viss position i tryckarket.
Det finns få tydliga plåtfel på valören 24 öre, betydligt färre än på de andra valörerna. Dessutom är trycket på denna valör ofta suddigt vilket gör att många av plåtfelen kan vara svåra att urskilja och ibland syns de inte alls på det tryckta märket. Kraftiga ramlinjer utmed plåtens ytterkanter är ofta mycket kraftiga på 24 öringar, framför allt fram till och med ca. 1966 då man ofta använde en mycket mjuk däckel.

Här nedan finns några exempel på konstanta plåtfel.

Plåt 1

Plåt 1 pos 41

Plåt 1 pos 41 (GT 21)

Nedåtriktad färgutlöpare på det övre vänstra hörnet, ser ut som fanan på en 1:a.

 

 

 

Plåt 1 pos 63

Plåt 1 pos 63 (GT 8)

Nedre högra hörnet skadat i form av ett litet inhak i högra konturen samt ett litet färgpålägg.

Troligen orsakat av en skruv.

 

 

Plåt 1 pos 92
Plåt 1 pos 92

Plåt 1 pos 92 (GT 22)

ÖRF

Nedre tvärstrecket på E i ÖRE är färgfyllt vilket gör att det ser ut som ett F.
Ö i ÖRE är öppet nertill av samma orsak.

Position i plåtens nederkant där nedre konturen alltid är mer eller mindre kraftigt tryckt.
Ibland syns även en vitt fläck efter F i TJUGOF.YRA (se märket i gul nyans till höger).

 

Plåt 2

Plåt 2 pos 1

Plåt 2 pos 1 (GT 1)

Utlöpare från den övre vänstra hörnet.

Nedre högra hörnet med skruvavskav.

 

 

Plåt 2 pos 21

Plåt 2 pos 21 (GT 11)

Färgpålägg nertill på det nedre högra hörnet.

Den kraftigt tryckta vänstra ramlinjen är inget plåtfel utan beror på märkets position utmed den vänstra ytterkanten i tryckplåten. Kraftiga ramlinjer utmed plåtens ytterkanter är ofta mycket kraftiga på 24 öringar, framför allt fram till och med ca. 1966 då man ofta använde en mycket mjuk däckel.

 

Plåt 2 pos 58

Plåt 2 pos 58 (GT 3)

En liten inbuktning (inhak) på den högra konturen nära det övre högra hörnet.

 

 

 

Plåt 2 pos 70

Plåt 2 pos 70 (10)

Övre högra hörnet med ett snett avskav (ej skruvavskav).

 

 

 

Plåt 2 pos 73

Plåt 2 pos 73 (GT 13)

Övre högra hörnet tydligt avskuret, orsakat av en skruv.