30 öre vapen Scandia prov

Scandia färgprov

För 30 öres valören utfördes färgprover med en av originalplåtarna, plåt 2 i brunröd färg på så kallat Scandiapapper.
Detta papper är gulaktigt och har vattenmärke SCANDIA på vissa delar av pappersarket.
Märkena är alltid otandade och ogummerade.

Dessa är de enda färgprover som gjort för vapentyp frånsett de 5 olika färgerna som utfördes med 4 skilling plåtar. Info om dessa finns här.

 

Scandia färgprov

4-block från positionerna 4 – 5 – 14 – 15

I marginalen upptill finns del av vattenmärket SCANDIA