5 öre Vapentyp leveranser

Observera att detta inte är någon definitiv uppställning över leveranserna. Lev, datum och upplaga är korrekta från Postverkets arkiv men exakt hur nyanser och tryck sett ut i respektive leverans är ett pågående arbetsprojekt.

Totalt gjordes 31 leveranser från tryckeriet till frimärksförrådet.
Lev 1-19 har 1855 års tandning.
Lev 20-30 har 1865 års tandning.
Lev 31 har 1872 års tandning.

Pappret är normalt vitt med undantag av:
Lev 10-12 är tryckta på 1863 års gulaktiga papper som är något porösare och som med åren gulnat.
Lev 29-31 är tryckta på ett gulaktigt slätt papper liknande de som användes till de första upplagorna av Ringtyp.

Avstämplingens datum i förhållande till leveransens datum varierar. Från större orter är märkena normalt stämplade
inom ett år efter leveransens datum medan från mindre orter mycket sena avstämplingar ofta förekommer.

1855 års tandning

LevDatumUpplagaBeskrivning
106.06.1858157 500Mörkgrön (a1) klart tryck med tydlig kontrast mellan bottentryck och vapenskölden. Troligen är färgstrykan alltid så hög att inga gröna (b1) ingår i första leveransen.
2
3
01.09.1858
28.05.1859
57 500
98 900
Mörkgrön (a1) något otydligare tryck än lev 1. Även märken i lägre färgstyrka (b1).
4
5
6
7
05.11.1859
16.05.1860
12.10.1860
19.07.1861
148 400
179 200
96 900
196200
Grön (b1) med något otydligare tryck. Enstaka märken i högre färgstyrka (a1) förekommer.
8
9
30.12.1861
14.09.1862
97 000
198 500
Gulgrön (c1) tryckta med mjuk däckel.
10
11
12
08.05.1863
17.08.1863
15.02.1864
118 600
148 300
194 400
Grön (b1) tryckta med mjuk däckel eller mörkgrön (a1). 1863 års ”gulaktiga papper”.
1308.09.1864197 400Grön (b1) tryckta med mjuk däckel på ”vanligt papper”.
14
15
15.10.1864
15.04.1865
98 400
197 500
Ljusgrön (d) tryckt med mjuk däckel är den dominerande nyansen men även märken i högre färgstyrka förekommer, grön (b1).
1613.10.1865197 500Blåaktigt ljusgrön (e1) tryckta med mjuk däckel.
17
18
19
25.01.1866
23.02.1866
21.03.1866
98 400
98 300
197 100
Ljusgrön (d) tryckt med mjuk däckel.

1865 års tandning

LevDatumUpplagaBeskrivning
20
21
22
23
24
05.10.1866
24.05.1867
23.03.1868
30.10.1868
01.04.1869
98 400
99 000
99 200
94 600
97 900
Grön (b2) till djupgrön (b2) nyans tryckta med mjuk däckel. Mörkgröna (a2) kan förekomma i under hela perioden av lev 20-24, men de mest typiska är från senare leveranser och har ett klarare tryck än de samtida gröna.
25
26
15.06.1869
29.10.1869
99 000
98 200
Matt blåaktigt ljusgrön (e2) tryckta med mjuk däckel med mycket tätt bottentryck.
27
28
12.03.1870
17.12.1870
197 800
198 400
Gulgröna nyanser (c2) tryckta med mjuk däckel.
2904.11.187197 600Gulgrön (c2) tryckta med mjuk däckel och något fetare mer täckande färg på gulaktigt papper.
3026.03.187230 000Ljust gulgrön (f1) tryckta med mjuk däckel på gulaktigt papper. Skiljer sig från lev 29 genom vittillsats i färgen. Bagges första leverans av 5 öre.

1872 års tandning

Endast en leverans gjordes med 1872 års tandning.

LevDatumUpplagaBeskrivning
3119.04.1872165 000Bagge tryck med vittillsats i färgen. Pappret är gulaktigt och slätt på båda sidor. Färgstrykan varierar så pass att man kan dela upp leverans 31 i två delar, men mellannyanser finns som i så fall bör uteslutas.
31a Ljust gulgrön (f2) med mjuk däckel
31b Gulgrön (f2) med mjuk däckel