5 öre Vapentyp nyanser

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 5 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser, de med en siffra som undernummer t.ex. 7b1 och 7b2.

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864” avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns, ibland betydligt senare då en del postkontor hade stora lager av valören.

Märken stämplade efter det att 5 öre Ringtyp utkommit (1.7.1872) är vanliga och det förekommer tämligen många märken stämplade under 1873 och även senare.

1855 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
7a1Mörkgrön (9-8)1858 – 1864ca 400 000
7b1Grön (7-5)1859 – 1867ca 1 150 000
7c1Gulgrön (6-4)1862 – 1863ca 300 000
7dLjusgrön (4-3)1864 – 1867ca 700 000
7e1Blåaktigt ljusgrön (5-4)1865 – 1867ca 200 000

7a1 Mörkgrön
Nyanserna i leverans 1-7 (6.6.1858 – 19.7.1861) är alla mörkgröna (7a1) eller gröna (7b1). I lev 1-3 dominerar de mörkgröna och i lev 1 är mest troligt alla mörkgröna, men redan i lev 2 (1.9.1858) finns gröna märken. Märken från lev 1 har ett klarare bottentryck än de från lev 2-3.
Enstaka mörkgröna märken kan även förekomma lev 4-7 men då inte så utpräglat mörka som i lev 1-3.

Nyansen återkommer i lev 10-13 (8.5.1863 – 8.9.1864) tryckt på 1863 års ofta något gulnade papper, bottentrycket är oftast tätare men färgstyrkan är aldrig så hög som på de mörkaste i lev 1-3.

7b1 Grön
Gröna märken (b1) förekommer sparsamt redan i lev 2 som är daterad 1.9.1858, märket med blå Hudiksvall nedan är exempel på detta. Huvuddelen av alla märkena i leverans 4-7 (5.11.1859 – 19.7.1861) är b1 nyanser. Nyansen finns både med normalt och tätt bottentryck som Mariestad 28.3.1861.

Nyansen återkommer sedan i leverans 10-12 (8.5.1863 – 15.2.1864) men är då på 1863 års papper som ofta har gulnat. Även lev 13 innehåller b1 nyansen men då på ”vanligt” papper.

7c1 Gulgrön
Förekommer i leverans 8 och 9 (30.12.1861 och 14.9.1862). De är oftast färgsvaga men kan även ha lite kraftigare färg som Philipstad.

7d Ljusgrön
Märken i lägre färgstyrka i ren grön färg. Förekommer från lev 14 (15.10.1864) och fram till lev 19 som är den sista med 1855 års tandning.

7e1 Blåaktigt ljusgrön
Nyansen förekommer troligen endast i lev 16 (13.10.1865). Tryckta med mjuk däckel. Skiljer sig från d-nyansen genom det blåaktiga inslaget som gör att färgen ser oren ut och bottentrycket har sämre skärpa.

1865 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
7a2Mörkgrön (8-7)(1866 –) 1870ca 100 000
7b2Grön (7-5)1867 – 1869ca 350 000
7e2Matt blåaktigt ljusgrön (4-3)1869 – 1871ca 200 000
7c2Gulgrön – ljust gulgrön (6-3)1870 – 1873ca 550 000
7f1Ljust gulgrön (3-4), Baggetryck3.1872 – 187330 000

Samtliga märken med 1865 års tandning är tryckta med mjuk däckel som gett ett mer eller mindre tätt bottentryck, detta är inget som speciellt utmärker den ovanliga a2 nyansen.

7a2 Mörkgrön
Märken i högre färgstyrka kan förekomma i samtliga leveranser som innehållit gröna (b2) nyanser. Det är inte det täta bottentrycket som urskiljer den ovanliga a2 nyansen från b2 utan färgstyrkan. De mest typiska är från senare leveranser, ofta avstämplade 1870, och har ett klarare tryck än de samtida gröna.

7b2 Djupgrön
Under hela perioden där a2 och b2 nyanser förekommer finns märken med mycket tätt bottentryck och ibland färgmättade tryck från arkets kanter som lätt misstas som a2, men tryckfärgen är inte mörk. De kan benämnas som djupgrön (b2).

7b2 Grön
De ”vanliga” gröna nyanserna finns redan i första leveransen med 1865 års tandning, lev 20 daterad 05.10.1866 och fram till och med lev 24 från 1.4.1869. Samtliga är tryckta med mjuk däckel som gett ett tätt bottentryck. De med tätast bottentryck och högre färgstyrka kan benämnas som djupgröna, se ovan.
Ibland finns ett svagt gulaktigt inslag i färgen men inte tillräckligt för att benämnas gulaktigt grön.

7e2 Matt blåaktigt ljusgrön
Är tidsmässigt före c2 nyansen genom att de förekommer i lev 25 (15.06.1869) och 26 (29.10.1869). Färgen är framför allt på de ljusare märkena tydligt matt. Bottentrycket är oftast ännu tätare och otydligare än hos de sena b2 märkena.

7c2 Gulgrön – ljust gulgrön
I leverans 27 (12.03.1870) och 28 (17.12.1870) är nyansen alltid gulgrön eller ljust gulgrön, c2-nyanser Bottentrycket är tätt men klarare än hos e2 nyansen.

Även leverans 29 (04.11.1871) är gulgrön c2 men på 1872 års gulaktiga papper, färgen är normalt fetare och mer täckande.

7f1 Ljust gulgrön (Bagge)
Bagges första lilla leverans 30 är daterad 26.3.1872 och omfattade bara 30 000 märken (300 ark). Färgen har precis som lev 31 vittillsats som gjort trycket otydligt och skiljer den från de tidigare gulgröna nyanserna i lev 27-29. Tryckta med mjuk däckel på gulaktigt papper.

1872 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
7f2Ljust gulgrön – gulgrön (5-3), Baggetryck4.1872 – 1873165 000

7f2 Ljust gulgrön – gulgrön (Bagge)
Den sista leveransen 31 daterad 19.4.1872 är den enda som fick 1872 års tandning. Precis som lev 30 är den utförd av Bagge med vittillsats i den gulgröna färgen. Färgstyrkan varierar från ljust gulgrön till gulgrön.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar