5 öre Vapentyp varianter

Frimärket 5 öre Vapentyp trycktes precis som de andra valörerna i serien med så kallade kvartsplåtar.
Tryckmaterialet framställdes i korthet så här:

 1. En frimärksbild framställdes.
 2. Av denna gjordes 25 kopior, de så kallade grundtyperna eller huvudtyperna.
  Dessa 25 sattes samman till en kvartsplåt med 5×5 bilder.
 3. Av denna kvartsplåt gjordes 8 kopior.
  4 kvartsplåtar sattes samman till en tryckplåt.
 4. Två plåtar gjordes och dessa användes samtidigt, plåt 1 och plåt 2.

Grundtyper

vapentyp_grundtypernas_placering
Grundtypernas placering i en kvartsplåt

De flesta av de så kallade grundtyperna har konstanta individuella små fel i tryckplåten, dessa kallas grundtypsfel (förkortas GT) och kan ses på var 25 märke (4 på varje tryckplåt).

Följande grundtyper har inga än så länge beskrivna konstanta grundtypsfel:
1, 5, 11, 18, 20, 21 och 22.

 

 

 

Hela 5 olika grundtyper (GT 3, 4, 6, 7 och 10) har en vit ring till höger om den högra 5:an. De är alla placerade på olika höjd vilket gör att de går att särskilja, några av dem har dessutom andra grundtypsfel.
Ringens placering nerifrån räknat är GT 7, 3, 10 samt 4. På GT 6 är ringen placerade utanför 5:an.

GT 2

GT 2

Färgfläck i bottentrycket innanför R i vänstra FRIMÄRKE.

Denna är oftast lättare att se med blotta ögat än med lupp.
Den är ofta mycket svår att urskilja eftersom många märken är tryckta med en mjuk till mycket mjuk däckel som gett ett tätt och suddigt bottentryck.

 

GT 3

GT 3

Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning

 

 

 

GT 4

GT 4

Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning.

Ibland syns även ett brott på den andra linjen nerifrån i skölden.

 

 

GT 6

GT 6

Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning

 

 

 

GT 7

GT 7

Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning.

Vit fläck på sköldens högra omramningslinje i höjd med den nedre kronan.

 

 

GT 8

GT 8

Tydligt färgpålägg neråt på det nedre högra hörnet.

 

 

 

GT 9

GT 9

Mellan 5:e och 6:e linjen uppifrån räknat i skölden finns en liten färgprick.

Denna kan vara mycket svår att urskilja eftersom många märken är tryckta med mjuk däckel.

 

 

GT 10

GT 10

Vit ring på högra delen av högra 5:ans utbuktning.

Vit fläck i det nedre textfältet nära den högra konturen precis under F i FRIMÄRKE.

En liknande vit fläck finns även på GT 15 men denna är placerad lägre ner.

 

GT 12

GT 12

Spetsigt färgpålägg på det övre vänstra hörnet.

 

 

 

GT 14

GT 14

Litet färgpålägg på den vänstra konturen utanför det vänstra valörfältet.

Färgfläck mellan vänstra stapeln på V i SVERIGE och den yttre ramlinjen.

 

 

GT 15

GT 15

Vit fläck i det nedre textfältet nära den högra konturen.

En liknande vit fläck finns även på GT 10 men denna är placerad högre upp.

 

 

GT 16

GT 16

Denna grundtyp har flera mer eller mindre tydliga grundtypsfel.

Tydligast är oftast den vita skyn till höger om kronans nedre del.

Färgstreck i ringen under kronan bildar ett kors istället för ett vågrätt streck.

4:e och 5:e pärlan på höger sida av kronan är sammanflutna.

Brott på en linje mellan den övre kronorna i vapenskölden.

17stor
GT 17

GT 17

Kraftig färgfläck i bottentrycket innanför högra F i FRIMÄRKE.

Färgpålägg på konturen till vänster om F i FEM.

 

 

GT 24

GT 24

Ovanför R i ÖRE finns en repa i form av ett smalt kort något snett vitt streck.

Dessutom finns två färgfläckar i bottentrycket precis ovanför samma R respektive mellan R och E.

 

 

25stor
GT 25

GT 25

Brott på den 4:e linjen under den nedre kronan i skölden.

Liten vit prick  nertill på den högra stapeln på R i SVERIGE

 

 

Individuella plåtfel

Dessa är konstanta i en viss position i tryckplåten. Fler än de här visade finns dokumenterade.

Plåt 1

Plåt 1 pos 13

Pos 13

Vita fläckar i nedre textfältet.
Tydligast är en stor diffus fläck framför F men även en tydlig vit fläck ovanför M.
Fler andra mindre tydliga vita fläckar/prickar kan ses beroende på trycket.

GT 8

 

Plåt 1 pos 27

Pos 27

Stort och tydligt skruvavskav på det nedre högra hörnet.
Smal vit sky innanför skruvavskavet och liten färgutlöpare neråt.

GT 12

 

 

37stor
Plåt 1 pos 37

Pos 37

Inhak / brott på den övre konturen vid andra E och strax innan högra 5.

GT 17

 

 

Plåt 1 pos 41

Pos 41

Stor skada i form av inbuktning på det nedre vänstra hörnet.

 

 

 

Plåt 1 pos 55

Pos 55

Färgpålägg på 3 hörn:
Övre vänstra hörnet med stort inåtböjt färgpålägg
Övre högra hörnet med tämligen lång utåtriktat spetsigt streck
Nedre högra hörnet med mindre färgpålägg på höger sida

 

Plåt 1 pos 72

Pos 72

Skruvavskav på det nedre högra hörnet.

Snett vitt ganska brett streck i nedre textfältets övre högra del som sträcker sig precis in i bottentrycket.

GT 12

 

Plåt 1 pos 82

Pos 82

Ett snett kraftigt inhak på den övre konturen strax innan högra 5.

GT 17

 

 

Plåt 1 pos 96

Pos 96

Mittstrecket på F i FEM ÖRE är helt borta eller skadat (beroende på trycket).

Dessutom mycket färg i vänstra FRIMÄRKE där framför allt bokstäverna ÄRKE är kraftiga och det finns även färgfläckar mellan bokstäverna och ramlinjerna som t.ex. mellan I och den inre ramlinjen.
Färgfläckar binder både övre och nedre delen av S i SVERIGE till det vänstra valörfältet.

 

97stor
Plåt 1 pos 97

Pos 97

Utlöpare i nedre vänstra hörnet.

I i vänster FRIMÄRKE är stympat.

(GT 22)

 

98stor
Plåt 1 pos 98

Pos 98

ÖP.E istället för ÖRE

Ö i ÖRE öppet nertill

GT 23

 

Plåt 1 pos 100

Pos 100

Flera fel i det nedre högra hörnet delvis beroende av märkets placering i plåtens nedre högra hörn.

Hörnet är utdraget med färgpålägg.
Högra ramlinjen är tjock, framför allt den nedre delen.
R och E i ÖRE är delvis deformerade av färg i konturerna nertill.
Konturlinjen nertill under ÖRE är ojämn/utfluten.

 

Plåt 2

I plåt 2 finns t.ex. den intressanta varianten FF.M ÖRE som ses på hela tre olika positioner (45, 96 och 98). Dessa tre skiljs åt genom grundtypsfelen och eller tandningen (med hjälp av en tandningsnyckel). Plåtfelet är oftast tydligast på position 45, detta beror på att positionerna 96 och 98 är placerade i tryckarkets nedersta kant. Frimärken tryckta i boktryck får alltid mer eller mindre kraftigt tryckta ramlinjer (ytterkanter) utmed tryckarkets kanter, detta gäller framför allt positionerna i hörnen.

1stor
Plåt 2 pos 1

Pos 1

Nedre högra hörnet med skruvavskav.
G i SVERIGE med deformerat tvärstreck.
Den nedre konturen lutar uppåt mot det högra hörnet.
Den tjocka vänstra och övre ramlinjen är inget plåtfel utan beror på märkets position i tryckpressen.

GT 1

 

5stor
Plåt 2 pos 5

Pos 5

Flera vita fläckar i det högra valörfältet på båda sidor om valörsiffran 5.

GT 5

 

 

Plåt 2 pos 10

Pos 10

G i SVERIGE är sammanflutet och liknar ett O.

Hörnposition i tryckplåten har gjort att hela övre och högre konturen är mer eller mindre kraftigt tryckt, syns på det avbildade märket t.ex. på den vänstra 5:an.

 

 

32stor
Plåt 2 pos 32 Nytryck 1885
32bstor
Plåt 2 pos 32 Originalmärke

Pos 32

Inhak i högra valörfältet strax efter 5.

GT 17

Nytrycken från 1885 (7N1) är tryckta med samma plåtmaterial som originalmärken.

 

 

40stor
Plåt 2 pos 40

Pos 40

Övre högra hörnet med färgpålägg till höger som varierar i storlek.

(GT 20)

 

 

41stor
Plåt 2 pos 41

Pos 41

Övre högra hörnet med skruvavskav.

Det avbildade märket dessutom med uppnålningsfel nertill vänster i det sista vågräta tandningshålet.

(GT 21)

 

Plåt 2 pos 44

Pos 44

Övre högra hörnet med skruvavskav.
Mellan M och Ö nertill finns en vit fläck.
Färgpålägg nertill på det nedre vänstra hörnet.
Färgfläck (triangel) ovanför vänstra F.

GT 24

45bstor
Plåt 2 pos 45 Nytryck 1885
45stor
Plåt 2 pos 45 Originalmärke

Pos 45

FF.M istället för FEM (även pos 96 och 98)
Vänstra 5:an saknar ”klumpen” nertill.
I vänstra textfältet finns färgpunkter efter Ä, R och K.
Nytrycken från 1885 (7N1) är tryckta med samma plåtmaterial som originalmärken.

GT 25

 

96stor
Plåt 2 pos 96

Pos 96

FF.M istället för FEM (även pos 45 och 98)

(GT 21)

 

 

98stor
Plåt 2 pos 98

Pos 98

FF.M istället för FEM (även pos 45 och 96).
GT 23

FF.M är ganska otydligt på detta märke vilket beror på en kraftigt tryckt nedre ram.

 

3 trackbacks/pingbacks

 1. Grundtypsfel på 5 öre Vapentyp – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
 2. Plåtfel på 5 öre Vapentyp – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
 3. Plåtfel på 5 öre Vapentyp – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar