50 öre Vapentyp

Det finns 3 olika tandningar på frimärket 5 öre Vapentyp. Dessa är gjorda med tre olika tandningsverktyg från tre olika tidsperioder och är av stor vikt för att särskilja vissa nyanser, de med en siffra som undernummer (t.ex. 7b1 och 7b2).

Kommentaren ”Stämplade ”1858-1864? avser inom den tid nyansen normalt är avstämplad. Tidigare avstämplingar finns ej men senare finns.

Märkena är t.o.m. 1864/65 i karmina nyanser (mörka) medan de senare är i rosa nyanser (ljusa).
Många nyanser går in i varandra och skiljs genom mängden svarttillsats (färgstyrkan) som t.ex. a och b eller c och d.
Nyanserna f och g (de enda nyanserna med 1865 års tandning 1867-1872) kan vara svåra att skilja men g uppfattas normalt som som något ljusare.
Den sista h nyansen är typisk för att vara tryckt av Bagge med vittillsats i färgen och på gulaktigt papper.

1855 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
12aMörkt violettaktigt karmin (9-8)07.1858 – 1865ca 300 000
12bViolettaktigt karmin (7-6)1858 – 1865ca 700 000
12cMörkt klar karmin (9-8)1861 – 1864ca 200 000
12dKlar karmin (7-6)1861 – 1864ca 300 000
12eMörk violettkarmin (9-8)1863 – 1864ca 100 000
12f1Karminrosa (7-5)1865 – 1867ca 400 000
12g1Violettaktigt rosa (7-4)1865 – 1867ca 400 000
12astor
12a
12bstor
12b
12cstor
12c
12dstor
12d

e-nyansen är den mörkaste nyansen där de mest utpräglade märkena har med mycket svarttillsats i färgen.

12estor
12e
12f1stor
12f1
12g1stor
12g1

1865 års tandning

Facit-NrBenämningNormal avstämplingUpplaga
12f2Karminrosa (7-5)1867 – 1872ca 600 000
12g2Violettaktigt rosa (6-4)1867 – 1867ca 800 000
12hRosa (5-3) Baggetryck1872 – 1873ca 200 000
12f2stor
12f2
12g2stor
12g2

 Den sista nyansen (h) är tryckt av Bagge med vittillsats i färgen som gör den tydligt ljusare än f2 och g2. Trycket är ofta något flammigt p.g.a. färgblandningen i kombination med en mjuk däckel som gett ett tätt bottentryck.

12hstor
12h

Bli först med att kommentera