50 öre Vapentyp varianter

Frimärket 24 öre Vapentyp trycktes precis som de andra valörerna i serien med så kallade kvartsplåtar.
Tryckmaterialet framställdes i korthet så här:

  1. En frimärksbild framställdes.
  2. Av denna gjordes 25 kopior, de så kallade grundtyperna eller huvudtyperna.
    Dessa 25 sattes samman till en kvartsplåt med 5×5 bilder.
  3. Av denna kvartsplåt gjordes 8 kopior.
    4 kvartsplåtar sattes samman till en tryckplåt.
  4. Två plåtar gjordes och dessa användes samtidigt, plåt 1 och plåt 2.

Grundtyper

Grundtypernas placering i en kvartsplåt
Hel plåt med 1:a kvartsplåten markerad

Flera av de så kallade grundtyperna har konstanta individuella små fel i tryckplåten, dessa kallas grundtypsfel (förkortas GT) och kan ses på var 25 märke (4 på varje tryckplåt).

Följande grundtyper har inga än så länge beskrivna konstanta grundtypsfel:
1, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 och 25.

 

 

GT 1

GT 1

På E i högra FRIMÄRKE finns en färgfläck nertill på den lodräta stapeln som ibland berör den yttre ramlinjen.

Återfinns i pos 1, 6, 51, 56

 

 

GT 8

GT 8

En färgfläck sammanbinder ER i SVERIGE upptill.

Dessa har ofta skruvavskav på det nedre högra hörnet som ser något olika ut beroende på position och plåt.

Återfinns i pos 13, 18, 63, 68

 

GT 17

GT 17

Färgfläck mellan övre vänstra delen av M och den inre ramlinjen i det högra textfältet.

Ramlinjen utanför andra R:et i högra FRIMÄRKE är något inbuktad.

Återfinns i pos 32, 37, 82, 87

 

GT 18

GT 18

Färgfläck i bottentrycket precis innanför ÄR i högra FRIMÄRKE

Återfinns i pos 33, 38, 83, 88

 

 

GT 21

GT 21

I det högra textfältet finns en färgfläck mellan foten på F och den yttre ramlinjen.

Återfinns i pos 41, 46, 91, 96

 

 

GT 22

GT 22

Färgpålägg i form av en kort spets rakt upp från det övre vänstra hörnet.

Återfinns i pos 42, 47, 92, 97

 

 

GT 23

GT 23

Fler färgfläckar mellan den högra yttre ramlinjen och bokstäverna ÄRKE.

Andra E i SVERIGE berör den yttre övre ramlinjen.

Färgfläck i bottentrycket precis ovanför E i ÖRE som kan vara svår att urskilja, döljs av stämpeln.

Återfinns i pos 43, 48, 93, 98

 

GT 24

GT 24

Övre yttre ramlinjen/konturen är tydligt inbuktad vid det högra valörfältet.

Återfinns i pos 44, 49, 94, 99

 

 

Individuella plåtfel

Nedan finns några exempel på positionsbestämda individuella plåtfel från plåt 1 respektive plåt 2.
Dessa är alla orsakade av skador i tryckplåten som återgetts på de tryckta frimärkena.

Plåt 1

Pos 1, plåt 1

Pos 1 (GT 1)

Till höger om ÖRE finns en vit fläck.

 

 

 

Pos 18, plåt 1

Pos 18 (GT 8)

Färgpålägg till vänster på det övre vänstra hörnet.

Märket är omtandat upptill och till höger.

 

 

Pos 24, plåt 1

Pos 24

Färgfläck i bottentrycket innanför Ä i vänstra textfältet.

 

 

 

Pos 53, plåt 1

Pos 53

Mellan E i vänstra FRIMÄRKE och den inre ramlinjen finns en liten färgfläck.

 

 

 

Pos 66, plåt 1

Pos 66

Vänstra yttre ramlinjen/konturen är tydligt inbuktad vid vänstra valörfältet och F.

 

 

 

Plåt 2

Pos 91, plåt 2

Pos 91 (GT 21)

Ö i ÖRE är öppet nertill.

Hela det nedre textfältet är ofta mer färgfyllt än på andra positioner vilket delvis beror på en kantposition i tryckplåten.

 

 

Pos 93, plåt 2

Pos 93 (GT 23)

ÖRF istället för ÖRE orsakat av en färgfläck på nedre delen av E.

 

 

 

Pos 94, plåt 2

Pos 94 (GT 24)

FFMTIO
Nedre textfältet färgfyllt så att E i FEMTIO ser ut som ett F och O är öppet nertill

 

 

Pos 96, plåt 2

Pos 96 (GT 21)

Inbuktning på den nedre konturen under E i ÖRE