9 öre Vapentyp leveranser

Observera att detta inte är någon definitiv uppställning över leveranserna. Lev, datum och upplaga är korrekta från Postverkets arkiv men exakt hur nyanser och tryck sett ut i respektive leverans är ett pågående arbetsprojekt.

Endast 8 leveranser fullgjordes och den sista är från augusti 1865.
Alla har 1855 års tandning och på ”vanligt” papper, 1863 års papper användes inte till 9 öre.

LevDatumUpplagaBeskrivning
106.06.1858157 200Rödviolett (a) med hög färgstyrka
201.09.185858 600Rödaktigt lila (b) i låg färgstyrka
3
4A
28.11.1859
02.10.1860
147 800
99 000
Rödlila (b) i högre färgstyrka än lev 2
4B28.12.1860118 800Blålila (c)
5
6
7
8
14.09.1862
01.11.1864
28.07.1865
18.08.1865
295 000
97 200
59 400
139 100
Blålila (c) eller blåviolett (d) nyanser