9 öre Vapentyp varianter

Frimärket 9 öre Vapentyp trycktes precis som de andra valörerna i serien med så kallade kvartsplåtar.
Tryckmaterialet framställdes i korthet så här:

  1. En frimärksbild framställdes.
  2. Av denna gjordes 25 kopior, de så kallade grundtyperna eller huvudtyperna.
    Dessa 25 sattes samman till en kvartsplåt med 5×5 bilder.
  3. Av denna kvartsplåt gjordes 8 kopior.
    4 kvartsplåtar sattes samman till en tryckplåt.
  4. Två plåtar gjordes och dessa användes samtidigt, plåt 1 och plåt 2.

Grundtyper

vapentyp_grundtypernas_placering
Grundtypernas placering i en kvartsplåt

 

De flesta av de så kallade grundtyperna har konstanta individuella små fel i tryckplåten, dessa kallas grundtypsfel och kan ses på var 25 märke (4 på varje tryckplåt).

Följande grundtyper har inga konstanta grundtypsfel:
8, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23 och 24.

Det intressantaste grundtypsfelet är GT 18 som helt eller delvis saknar den ena pricken över Ö i ÖRE.

 

GT 1

GT 1

Till höger om stora kronan finns en tydlig avlång vit fläck i bottentrycket.

 

 

 

GT 2

GT 2

Färgpålägg på vänster sida på det övre vänstra hörnet.

 

 

 

GT 3

GT 3

Färgpålägg nertill på det nedre högra hörnet

 

 

 

GT 4

GT 4

Färgpålägg upptill på det övre högra hörnet

 

 

 

GT 5

GT 5

På konturen av skuggningen till höger om korset på den stora kronan finns upptill ett litet spetsigt färgpålägg.

Detta är litet och är svårt att urskilja.

 

 

GT 7

GT 7

Vit fläck som avbryter konturlinjen upptill på skölden under den stora kronan precis till vänster om mitten.

Vit fläck precis innanför den vänstra konturlinjen på skölden i höjd med den nedre kronan.

Färgfläck i övre textfältet mellan nedre högra delen av I och ramlinjen (döljs delvis av stämpeln).

 

GT 10

GT 10

Vit fläck i nedre delen av stapeln på I i SVERIGE.

Till vänster om sköldens övre vänstra inrullningen finns två fläckar i bottentrycket, dessa är ofta svåra att urskilja p.g.a. bottentryckets tydlighet.

 

 

GT 12

GT 12

Vänstra yttre ramlinjen är ojämn/tunn utanför KE.

 

 

 

GT 16

GT 16

Färgpålägg på det övre högra hörnet.

Färgpålägg på det nedre högra hörnet.

Ett inte konstant fel är ett mindre inhak på insidan av den yttre vänstra ramlinjen mellan KE.

 

18stor
GT 18

GT 18

Den vänstra pricken över Ö i ÖRE saknas delvis eller helt.

Flera färgfläckar i bottentrycket precis ovanför ÖRE

 

 

GT 19

GT 19

Inhak på konturen till höger om det övre högra valörfältet.

Färgfläck i bottentrycket till höger om korset under IG i SVERIGE.

 

 

GT 20

GT 20

Färgfläck mellan den vänstra yttre ramlinjen och andra R i FRIMÄRKE.

 

 

 

Individuella plåtfel

Dessa är konstanta i en viss position i tryckarket.

Plåt 1

Plåt 1 pos 10

Pos 10

Övre yttre ramlinjen är ”vågig” (inte helt rak).
Den är även kraftigt tryck vilket är naturligt för en position i arkets ytterkant.
Högra 9:an är öppen upptill vilket troligen beror mer på en kantposition än ett fel i tryckplåten.

 

 

Plåt 1 pos 20

Pos 20

Inre ramlinjen innanför RI i vänstra FRIMÄRKE med två brott.

Litet färgpålägg upptill på det övre högra hörnet.

 

 

Plåt 1 pos 52

Pos 52

Brett och djupt vitt något lutande inhak på den vänstra konturen precis ovanför det nedre vänstra hörnet.

 

 

 

Pos 55

I nedre vänstra hörnet finns en vit fläck, hörnet är även något utdraget och spetsigt neråt vänster.

 

81stor
Plåt 1 pos 81

Pos 81

Nedre högra hörnet med färgpålägg nedåt och ett skruvavtryck i marginalen utanför samma hörn.

 

 

 

93stor
Plåt 1 pos 93

Pos 93

Högra ramlinjen skadad (inbuktning) mellan F och R.

 

 

 

Plåt 2

Plåt 2 pos 1

Pos 1

Enligt handboken finns ”En stukad flis böjd åt vänster i övre högra hörnet”.
Denna kan inte ses på detta märke som är en säker position 1 från ett lodrätt par, bekräftad av dubbeltänder och den underliggande pos 11.

 

 

Plåt 2 pos 11

Pos 11

Tydligt färgpålägg upptill på det övre högra hörnet.

 

 

 

57bstor
Plåt 2 pos 57

Pos 57

Nedre vänstra hörnet skadat av skruven, oregelbunden skada.

 

 

 

61stor
Plåt 2 pos 61

Pos 61

Övre vänstra hörnet med färgpålägg till vänster.

 

 

 

Plåt 2 pos 67

Pos 67

Endast en punkt över Ä i högra FRIMÄRKE.

 

 

 

Plåt 2 pos 70

Pos 70

Vit kilformad fläck i det övre vänstra hörnet (kluvet hörn).

Färgpålägg på höger sida i det övre högra hörnet, oftast ganska stort.

Nedre högra hörnet svagt avskuret (inte orsakat av en skruv).

 

77stor
Plåt 2 pos 77

Pos 77

Nedre högra hörnet med skruvavskav.

 

 

 

83stor
Plåt 2 pos 83

Pos 83

Nedre vänstra hörnet med spetsigt långt färgpålägg.

 

 

 

90stor
Plåt 2 pos 90

Pos 90

Nedre högra hörnet med färgpålägg till höger.

 

 

2 trackbacks/pingbacks

  1. Grundtypsfel på 9 öre Vapentyp – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Varianter på 9 öre Vapentyp – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar