Expressutdelning på inrikes försändelser

Expressutdelning kunde begäras på vanliga brev och brevkort samt på rekommenderade och assurerade försändelser.
Redan 1864 var det möjligt att begära express till Preussen men för inrikes försändelser infördes tjänsten först 1873.

Tilläggsavgiften för express var följande:
01.01.1873 – 30.06.1887    18 öre
01.07.1887 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    50 öre
01.10.1925 – 31.03.1948     30 öre
01.04.1948 – 31.05.1957     40 öre
01.06.1957 – 30.06.1962     60 öre
01.07.1962 – 30.06.1964     70 öre
01.07.1964 – 31.12.1966    100 öre
01.01.1967 – 31.12.1968     140 öre
01.01.1969 – 30.09.1971    250 öre


Exempel på försändelser med express:

24_tyringe_4_8_1883
24 öres express brevkort 1883

24 öres porto för brevkort med expressutdelning från TYRINGE 4.8.1883 till Helsingborg
6 öre brevkortsporto (1.1.1877 – 31.12.1884)
18 öre tillägg för express utdelning (1.1.1873 – 30.6.1887)
Notering ”Express” mellan raderna Till och Bostad.
Frankeringen består av 6 öres brevkort tilläggsfrankerat med 6 och 12 öre Ringtyp tandning 13

25_helsingb_goteborg_17_11_1896
25 öres express brevkort 1896

25 öres porto för brevkort med expressutdelning HELSINGB-GÖTEBORG A 17.11.1896, postat på järnvägen mellan Helsingborg och Göteborg.
5 öre brevkortsporto (1.1.1885 – 31.5.1918)
20 öre tillägg för express utdelning (1.7.1887 – 30.6.1921)
Notering ”Express” i rött.
Frankeringen består av 5 öres brevkort tilläggsfrankerat med 2x 10 öre Oscar II koppartryck