Mottagningsbevis för inrikes försändelser

Möjligheten att begära mottagningsbevis på inrikes rekommenderade eller assurerade brev samt postanvisningar kom 1873, innan dess hade det varit möjligt på utrikes rek redan från frimärkets införande.
Från 01.07.1875 var det även möjligt på paket och postanvisningar.
Avgiften var som regel alltid samma som avgiften för ett vanligt brev.
Frimärkena har ibland makulerats med bokstäverna MB i bläck.
Från år 1899 kunde man även begära mottagningsbevis i efterhand, avgiften var den samma till 01.07.1921 då den dubblades.

1.1.1873 – 20.1.1876 betalades avgiften kontant
21.1.1876 – 30.6.1892 frankerades avgiften på mottagningsbeviset
1.7.1892 – 31.3.1900 frankerades avgiften på försändelsen
1.4.1900 – 30.10.1912 frankerades åter avgiften på mottagningsbeviset

Avgiften för mottagningsbevis var i princip samma som för ett inrikes brev i 1:a viktklassen:
01.01.1873 – 31.12.1885      12 öre
01.01.1886 – 30.06.1919      10 öre
01.07.1919 – 30.06.1920     15 öre
01.07.1920 – 30.09.1922    20 öre
01.10.1922 – 31.03.1942     15 öre

10_helsingborg_8_10_1909
Helsingborg 8.10.1909

10 öres mottagningsbevis för ett rekommenderat brev till H. Hansson med inlämningsnummer 1994 skickat från HELSINGBORG 8.10.1909.
Mottagningsbevis är signerat av Hertha Hansson när det rekommenderade brevet hämtats ut 18 oktober 1909.
Blankett n:r 328 (Januari 1900) frankerad med 10 öre Oscar II koppartryck.