Postförskott på inrikes försändelser

Möjligheten att begära postförskott på en försändelse infördes samtidigt med postanvisningar och portotillägget var det samma.
1.8.1866 – 30.6.1870 betalades och redovisades postförskottsavgiften kontant.
1.7.1870 – 19.1.1883 frankerades avgiften på en separat reversal och brevet frankerades som ett vanligt brev efter viktklass.
Från 20.1.1883 redovisades avgiften direkt på brevet tillsammans med brevportot.

Först var det endast möjligt att begära postförskott på brev men senare även för andra försändelseslag, paket 01.07.1869, trycksaker 01.07.1881 och brevkort 01.07.1892. Tillägget var samma för alla och grundades av avgiften för en postanvisning + portot.
Lokala postförskottsbrev taxerades först som riksförsändelser men från 1885 enligt lokalbrevstaxan. Reducerat porto för lokal trycksaker med postförskott fanns 1892-1920, innan och efter taxerades de som vanliga trycksaker.
En bortkommen försändelse ersattes till en början med postförskottsbeloppet, men från 10.5.1905 med samma belopp som om det inte varit ett postförskott d.v.s. endast rek- och ass-brev med postförskott ersattes.
Liggetiden var först 7 dagar, från 1873 till den dubbla 14 dagar och 1925 ändrades den till 15 dagar.
Etiketter med texten ”postförskott” eller ”remboursement” (franska) infördes 1894 och har funnits i flera olika färger.

De olika tilläggen för postförskott var många och var olika beroende på beloppet. Läs mer om de olika tilläggen på pdf-filen om det svenska brevportot här.


Exempel på försändelser med postförskott:

Under perioden 1.7.1870 – 19.1.1883 bestod ett postförskott av två delar.

  • Ett vanligt inrikes brev med notering om postförskott inkl. beloppet, frankerat med inrikes porto.
  • En reversal (blankett) med informationen om vem som skulle betala till vem, frankerat med tilläggsavgiften för postförskottet.

På både brevet och reversalen noterades ett identiskt nummer som även infördes i en liggare.

12 öre för brev i 1:a VK med begäran om postförskott från LINKÖPING 1.11.1881 till Hudiksvall
Notering ”Begäres postförskott å 15 kronor”
Frankerat som sig bör endast för vanligt inrikes porto 12 öre Ringtyp tandning 13, avgiften för postförskottet frankerades på reversalen.

25 öres reversal UPSALA 16.2.1876

25 öres reversal (Blankett n:r 85.) för paket med postförskott 10 riksdaler från UPSALA 16.2.1876 till Örebro.
Utlöst av mottagaren 21.2.1876 i Örebro, åter till UPSALA 22.2.1876 och kvitterad av avsändaren 1.3.1876
Frankerad med 5+20 öre Ringtyp tandning 14 (Facit-Nr 19f och 22f)

Under perioden 1.7.1870 – 19.1.1883 redovisades avgiften för postförskott på en separat reversal medan försändelsen frankerades med vanligt porto, samma reversal användes till både brevförsändelser och paket.

Reversalen noterades i det avsändande postkontorets ”postförskottskontrabok”, sedan kvitterades den på ankommande postkontoret när mottagaren löste ut försändelsen varpå den returnerades till det avsändande postkontoret där det ankomststämplades och sedan kvitterades av avsändaren när att postförskottsbeloppet mottagits. På baksidan finns även förtryckt text för kvittering om försändelsen kommit i retur.

Frimärkena på dessa reversaler är nästan alltid delvis monterade utanför kanten eftersom rutan endast var tryckt för ett frimärke. Vid montering helt på blanketten döljer frimärkena en del av den förtryckta texten.

37_lund_1_8_1883
37 öres postförskottsbrev 1883

37 öres porto för inrikes brev i 1:a vk med postförskott från LUND 1.8.1883 till Ystad
12 öre brevporto för 1:a vk (max 15 gram 1.1.1880 – 31.12.1884)
25 öre för postförskott upptill 50 kronor (20.1.1883 – 31.7.1891)
Notering ”Begäres postförskott: 6kr 40 öre” samt viktangivelse ”12gr”.
Frankerat med 5, 12 och 20 öre Ringtyp tandning 13

35_westervik_7_5_1889
35 öres postförskottsbrev 1889

35 öres porto för inrikes brev i 1:a vk med postförskott från WESTERVIK 7.5.1889 till Almvik
10 öre brevporto för 1:a vk (max 15 gram 1.1.1885 – 30.6.1905)
25 öre för postförskott upptill 50 kronor (20.1.1883 – 31.7.1891)
Notering ”Begäres postförskott: 2kr 60 öre”.
Frankerat med 5 och 30 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan

29 öres postförskott på trycksak 1887

29 öres porto för inrikes trycksak 1:a vk med postförskott från SKARA 22.6.1887 till Håkantorp
4 öre trycksaksporto för 1:a vk (max 50 gram 1.1.1880 – 30.6.1919)
25 öre för postförskott upptill 50 kronor (20.1.1883 – 31.7.1891)
Notering ”Postförskott 5kr 29 öre”.
Frankerat med 4 + 5 + 20 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan