Rekommenderade försändelser

Kallas även för sluten rekommendation då breven lämnades in förseglade med avsändarens sigill på postkontoret.
Personalen kontrollerade inte innehållet utan bara försedde det med segelgarn (tränsning) och satte sina sigill i de fyra hörnen på brevet baksida. Breven var försäkrade om de inte kom fram till mottagen.
Breven karterades (noterades på en brevkarta) och avsändaren fick ett inlämningskvitto.

År 1856 kom de första bestämmelserna för hur ett rekommenderat brev skulle förseglas, kuvertet skulle vara ett korskuvert där mitten förseglades med avsändarens lacksigill. Posten försedde brevet med segelgarn (sk. tränsning, se exempel här) och förseglade de fyra hörnen på baksidan med sitt lacksigill. Regeln om tränsning togs bort i ett postcirkulär daterat den 5 juni 1871.
Från 1873 behövde endast ett sigill på brev som inte innehöll pengar och från 1881 inget sigill.
I mars 1873 började posten att sälja speciella kuvert (säkerhetskuvert) som på baksidan hade en flik som endast krävde två sigill. Kuverten kostade 2 öre och såldes av posten t.o.m. 1892, efter detta kunde man köpa denna typ av kuvert i den vanliga handeln.

Till en början ersattes högst 100 (eller 150) riksdaler för en försvunnen rekommenderad försändelse.

Avsändaren fick ett inlämningskvitto på försändelsen.

Numreringen av breven
Från början karterades breven med ett nummer i övre högra hörnet på brevet. Breven fördes upp på en brevkarta som medföljde breven till respektive ort och numreringen började om på nummer 1 för varje brevkarta.
Senare infördes löpande nummer som då blev längre, normalt 4 eller 5 siffror. Slutligen infördes etiketter med löpande nummer.

Stämplar
Först fanns inga stämplar för rek och värde post utan endast noteringar markerade att brevet skickades t.ex. rekommenderat. 1873 togs stämplar med texten ”WÄRDE.” i bruk, stämplar med texten ”RECOMMENDERAS.” började samtidigt användas på brev till utlandet. Stämpeln ersattes av en mindre stämpel med texten SVERIGE över ett stort R. När reketiketterna började användas kring år 1895 upphörde i regel användningen av stämplarna.

Portot för rekommenderade försändelser består av brevportot (beroende av försändelsens typ och viktklass) + ett fast rektillägg oavsett typ av försändelse och vikt.

Följande rektillägg användes under perioden:
01.07.1855 – 30.06.1858    12 skilling
01.07.1858 – 31.12.1866     35 öre
01.01.1867 – 31.12.1870      24 öre
01.01.1871 – 31.12.1884      18 öre
01.01.1885 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre

Samtidigt som rektillägget höjdes från 18 till 10 öre 1.1.1885 sänktes brevportot från 12 till 10 öre vilket gjorde att portot för ett rekbrev i 1:a viktklassen förblev oförändrat 30 öre.


Exempel på rekommenderade försändelser.

På grund av de äldre brevens sigill och tränsning är det betydligt svårare att hitta vackert stämplade rekommenderade brev än vanliga brev, detta gäller framför allt brev med stora och tjocka sigill som helt enkelt var för ojämna för att det skulle gå att slå en jämn och tydlig stämpel. Samma sak gäller även assurerade brev.

12 skilling rektillägg 1.7.1855 – 30.6.1858

Under hela skillingperioden var tillfägget för rekommendation 12 skilling.

16skill_gefle_28_5_1857
16 skilling för rek i 1:a vk 1.7.1855 – 30.6.1858

16skilling för 1:a vk från GEFLE 28.5.1857 till Stockholm
Brevporto 4 skilling max 1,25 lod 1.7.1855 – 30.6.1858
Rektillägg 12 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858
Noteringar ”Recommenderas” och karteringsnummer ”9”. Baksidan med 4 sigill
Frankerat med 2x 8 skilling

35 öre rektillägg 1.7.1858 – 31.12.1866

Under perioden ändrades viktenheten för brev från lod till ort vilket gör det möjligt att dela in breven i två olika perioder:

  • vikt i lod 1.7.1858 – 31.12.1862
  • vikt i ort 1.1.1863 – 31.12.1866
47_calmar_10_3_1861
47 öre för rek i 1:a vk max 1,25 lod 1.7.1858 – 31.12.1862

47 öre för 1:a vk från CALMAR 10.3.1861 till Wexiö
Brevporto 12 öre max 1,25 lod 1.7.1858 – 31.12.1862
Rektillägg 35 öre 1.7.1858 – 31.12.1866
Noteringar ”Recommenderas” och karteringsnummer ”1”. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 5 + 12 + 30 öre Vapen

59_ronneby_29_1_1860
59 öre för rek i 2:a vk max 2,5 lod 1.7.1858 – 31.12.1862

59 öre för 2:a vk från RONNEBY 29.1.1860
Brevporto 24 öre max 2,5 lod 1.7.1858 – 31.12.1862
Rektillägg 35 öre 1.7.1858 – 31.12.1866
Noteringar ”2” för 2:a vk ”Rekommenderas” och karteringsnummer ”2”. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 5 + 24 + 30 öre Vapen

47_mariestad_25_1_1865
47 öre för rek i 1:a vk max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1866

47 öre för 1:a vk från MARIESTAD 25.1.1865 till Södertelje
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 35 öre 1.7.1858 – 31.12.1866
Noteringar ”Sluten Recommendation”, karteringsnummer ”1” och ”Åtföljer Nyqvarns post”
Bevarad tränsning och baksidan med 3 sigill
Frankerat med 5 + 12 + 30 öre Vapen

47_sala_12_5_1866
47 öre för rek i 1:a vk max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1866

47 öre för 1:a vk från SALA 12.5.1866 till Westerås
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 35 öre 1.7.1858 – 31.12.1866
Noteringar ”Recommenderas” och karteringsnummer ”1”
Baksidan med 5 sigill och bevarad tränsning
Frankerat med 30 öre Vapen och 17 öre Liggande Lejon

59 öre för 2:a vk från NORRKÖPING 20.1.1863
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 35 öre 1.7.1858 – 31.12.1866
Noteringar ”2” för 2:a vk ”Rekommenderas” och karteringsnummer ”1”. Baksidan med 5 sigill och brevet tränsat med blå/vitt snöre
Frankerat med 9 + 50 öre Vapen

24 öre rektillägg 1.1.1867 – 31.12.1870

36_halmstad_6_7_1869
36 öre för rek i 1:a vk max 4 ort 1.1.1867 – 31.12.1870

36 öre för 1:a vk från HALMSTAD 6.7.1869 till Stockholm
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 24 öre 1.1.1867 – 31.12.1870
Noteringar ”Recommenderas” och karteringsnummer ”2”. Baksidan med 5 sigill och spår av tränsning
Frankerat med 12 + 24 öre Vapen

48_nora_28_5_1868
48 öre för rek i 2:a vk max 7 ort 1.1.1867 – 31.12.1870

48 öre för 2:a vk från NORA 28.5.1868 (avgick 29.5) till Stockholm
Brevporto 24 öre max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 24 öre 1.1.1867 – 31.12.1870
Noteringar ”2” för 2:a vk ”Rekommenderas” och karteringsnummer ”2”. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 2x 24 öre Vapen i vågrätt par

48_lindesberg_23_2_1869
48 öre för rek i 2:a vk max 7 ort 1.1.1867 – 31.12.1870

48 öre för 2:a vk från LINDESBERG 23.2.1869 till Stockholm
Brevporto 24 öre max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 24 öre 1.1.1867 – 31.12.1870
Noteringar ”2” för 2:a vk, ”Recommenderas” och karteringsnummer ”2”.
Baksidan med 5 sigill och bevarad tränsning
Frankerat med 4x 12 öre Vapen (plåt 8 pos 58-68-86-96)

60_stockholm_19_3_1869
60 öre för rek i 3:e vk max 10 ort 1.1.1867 – 31.12.1870

60 öre för 3:e vk STOCKHOLM 19.3.1869 till Ökne
Brevporto 36 öre max 10 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 24 öre 1.1.1867 – 31.12.1870
Noteringar ”3” för 3:e vk, ”Recommenderas” och karteringsnummer ”1”. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 2x 30 öre Vapen i lodrätt par

84 öre för 5:e vk NORRKÖPING 8.7.1870 till Stockholm
Brevporto 60 öre max 16 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 24 öre 1.1.1867 – 31.12.1870
Noteringar ”Recommenderas” och karteringsnummer ”10”.
Frankerat med 24 + 2×30 öre Vapen i lodrätt par

18 öre rektillägg 1.1.1871 – 31.12.1884

1880 ändrades viktenheten för brev från ort till gram. Maxvikten för de olika viktklasserna påverkades inte nämnvärt men kan användas för att dela in breven i två olika perioder, före och efter 1880.
1.1.1873 höjdes maxvikten för brev i 2:a viktklassen från 7 till 25 ort (ca 30 till 106 gram), detta har medfört att brev i högre viktklass än den 2:a är svårare att hitta efter 1872.
Brev i högre viktklasser (frånsett 2:a vk) är generellt mycket svårare att hitta i bra kvalité vad gäller brevet i helhet och framför allt vad gäller stämplarna på brevet. Detta beror på att breven oftast var ojämna p.g.a. innehållet vilket gjorde det nästan omöjligt att slå en tydlig stämpel.

30_stockholm_3_2_1871
30 öre för rek i 1:a vk max 4 ort 1.1.1871 – 31.12.1879

30 öre för 1:a vk från STOCKHOLM 3.2.1871 till Båstad
Brevporto 12 öre max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1879
Rektillägg 18 öre 1.1.1871 – 31.12.1884
Noteringar ”Recommenderas” och karteringsnummer ”1”. Bevarad tränsning och baksidan med 5 sigill
Frankerat med 30 öre Vapen

42_lindesberg_2_12_1871
42 öre för rek i 2:a vk max 7 ort 1.1.1871 – 31.12.1872

42 öre för 2:a vk från ”Guldsmedshyttan” LINDESBERG 2.12.1871 till Skara
Brevporto 24 öre max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 18 öre 1.1.1871 – 31.12.1884
Noteringar ”Recommenderas” och karteringsnummer ”1”. Bevarad tränsning och baksidan med 3 sigill
Frankerat med 12 och 30 öre Vapen

54_stockholm_29_3_1871
54 öre för rek i 3:e vk max 10 ort 1.1.1871 – 31.12.1872

54 öre för 3:e vk från STOCKHOLM 29.3.1871 till Gamleby
Brevporto 36 öre max ort 1.1.1863 – 31.12.1872
Rektillägg 18 öre 1.1.1871 – 31.12.1884
Noteringar ”Recommenderas”, ”3” (3:e vk) och karteringsnummer ”1”. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 24 och 30 öre Vapentyp

Brevet visar en typisk dålig avstämpling av ett tyngre rekbrev. På baksidan av brevet sitter ett sigill precis vid 24 öringen i nedre vänstra hörnet vilket gjort det omöjligt att slå en bra stämpel.

30_helsingborg_6_12_1881
30 öre för rek i 1:a vk max 15 gram 1.1.1880 – 31.12.1884

30 öre för 1:a vk från HELSINGBORG 6.12.1881 till Stockholm
Brevporto 12 öre max 15 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Rektillägg 18 öre 1.1.1871 – 31.12.1884
Noteringar ”Recommenderas”, karteringsnummer ”29799” och ”WÄRDE.” stämpel. Baksidan med 5 sigill
Frankerat med 30 öre Ringtyp tandning 13

42_malmo_9_2_1884
42 öre för rek i 2:a vk max 125 gram 1.1.1880 – 31.12.1884

42 öre för 2:a vk från MALMÖ 9.2.1884 till Stockholm
Brevporto 24 öre max 125 gram 1.1.1880 – 31.12.1884
Rektillägg 18 öre 1.1.1871 – 31.12.1884
Noteringar ”Recommenderas”, karteringsnummer ”89448” och rekstämpel ”SVERIGE över R”.
Så kallat säkerhetskuvert med 2 sigill på baksidan
Brevet är returnerat till Malmö. Notering ”Ret.” samt baksidan med stämplar STOCKHOLM ANK 11.2.1884 samt MALMÖ 12.2.1884.
Frankerat med 12 och 30 öre Ringtyp tandning 13

20 öre rektillägg 1.1.1885 – 30.6.1905

Samtidigt som rektillägget höjdes från 18 till 20 öre sänktes inrikes portot för ett brev i 1:a viktklassen från 12 till 10 öre, detta gjorde att ett rekbrev i 1:a vk fortfarande kostade 30 öre. Men det blev skillnad för de högre viktklasserna, t.ex. 2:a vk 20 öre brevporto + 20 öre rektillägg = 40 öre mot tidigare 42 öre.

30_hesslunda_22_9_1894
30 öre för rek i 1:a vk max 15 gram 1.1.1885 – 30.06.1905

30 öre för 1:a vk från HESSLUNDA 22.9.1894 till Lund
Brevporto 10 öre max 15 gram 1.1.1885 – 30.9.1907
Rektillägg 20 öre 1.1.1885 – 30.6.1905
Noteringar ”Rek” och ”R” stämpel samt karteringsnummer ”1567”. Baksidan med 1 sigill
Frankerat med 3x 10 på 24 öre Ringtyp använda på ett helsakskuvert från Costa Rica

30_helsingborg_30_5_1904
30 öre för rek i 1:a vk max 15 gram 1.1.1885 – 30.06.1905

30 öre för 1:a vk från HELSINGBORG 30.5.1904 till Landskrona
Brevporto 10 öre max 15 gram 1.1.1885 – 30.9.1907
Rektillägg 20 öre 1.1.1885 – 30.6.1905
Notering ”Rekommenderas” och reketikett. Baksidan med 2 sigill och ankomststämpel LANDSKRONA 31.5.1904
Frankerat med 30 öre Oscar II koppartryck

25 öre för lokalt rek 1.1.1885 – 30.06.1905

25 öre för lokalt brevkort från RAUS 26.6.1888 till Ramlösa Brunn
Lokalt brevporto 5 öre 1.1.1885 – 31.5.1918 (separat porto för lokala brevkort infördes 1892)
Rektillägg 20 öre 1.1.1885 – 30.6.1905
Noteringar ”Rek” samt R stämpel och karteringsnummer ”10.206”. Ankomststämplat RAMLÖSA BRUNN 27.6.1888
5 öres tjänstebrevkort tilläggsfrankerat med 20 öre tjänste tandning 13

40_goteborg_9_7_1889
40 öre för rek i 2:a vk max 125 gram 1.1.1885 – 30.6.1905

40 öre för 2:a vk från GÖTEBORG 9.7.1889 till Kristinehamn
Brevporto 20 öre max 125 gram 1.1.1885 – 30.9.1907
Rektillägg 20 öre 1.1.1885 – 30.6.1905
Noteringar ”Rekommenderas” och ”R” stämpel samt karteringsnummer ”25906” och blå ”2” för 2:a viktklassen
Ett sk. säkerhetskuvert med 2 sigill på baksidan
Frankerat med 2x 20 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan

15 öre rektillägg 1.7.1905 – 30.6.1920

Under perioden gällde 3 olika inrikes brevporton för 1:a vk nämligen 10, 12 och 15 öre vilket gör att portot för rekbrev i 1:a vk var 25, 27 och 30 öre under perioden.

25 öre för rek i 1:a vk max 20 gram 1.10.1907 – 31.5.1918

25 öre för 1:a vk från HÄLSINGBORG1 5.10.17 till Kävlinge
Brevporto 10 öre max 20 gram 1.10.1907 – 31.5.1918
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 812 samt rakstämpel Rekommenderas
Frankerat med 25 öre Gustav V i medaljong

35 öre för rek i 2:a vk 21-125 gram 1.10.1907 – 31.5.1918

35 öre för 2:a vk från HÄLSINGBORG1 14.6.16 till Stockholm
Brevporto 20 öre 21-125 gram 1.10.1907 – 31.5.1918
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 99
Frankerat med 20 + 5 + 10 öre Gustav V i medaljong

27 öre för rek i 1:a vk max 20 gram 1.6.1918 – 30.6.1919

27 öre för 1:a vk från HÄLSINGBORG1 1.6.18 till Stockholm
Brevporto 12 öre max 20 gram 1.6.1918 – 30.6.1919
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 2475 samt notering ”Avis”
Frankerat med 25 öre Gustav V i medaljong och 2 öre Lilla Riksvapnet

Skickat 1.6.1918 vilket var första dagen för det nya brevportot 12 öre och rekportot 27 öre för 1:a vk

22 öre för lokalt rek 1.6.1918 – 30.6.1919

22 öre för 1:a vk lokalt MÖRARP 14.10.1918
Brevporto 7 öre för lokalbrev 1.6.1918 – 30.6.1919
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Mörarp N:r 851
Frankerat med 20 öre Gustav V i medaljong och 2 öre Lilla Riksvapnet

30 öre för rek i 1:a vk max 20 gram 1.7.1919 – 30.6.1920

30 öre för 1:a vk från HÄLSINGBORG1 18.6.20 till Kävlinge
Brevporto 15 öre max 20 gram 1.7.1919 – 30.6.1920
Rektillägg 15 öre 1.7.1905 – 30.6.1920
Reketikett Hälsingborg 1 N:r 355 samt rakstämpel Rekommenderas
Frankerat med 30 öre Gustav V i medaljong