Riksbrev

1.7.1855 utgavs Sveriges första frimärke och enhetsporto för inrikes brev infördes.

Portot sattes till 4 skilling banco för brev med en maxvikt av 1,25 lod och gällde för alla brev som skickades inom landets gränser oavsett avstånd, tidigare hade portot beräknats av avståndet mellan avsändare och mottagare.

Portot var 12 öre för 1:a viktklassen 1.7.1858 – 31.12.1884 men viktenheterna och därav den ”verkliga” maxvikten ändrades 3 gånger under årens lopp. Dessa förändringar påverkade i större omfattning maxvikten för brev i de högre viktklasserna.

  • 1855-1862 användes viktenheten lod
  • 1863 infördes viktenheten ort och maxvikten för de olika viktklasserna i gram räknat ändrades obetydligt
  • 1873 infördes en markant höjning för maxvikten i högre viktklasser
  • 1880 infördes viktenheten gram

1 lod = 13,3 gram vilket ger 1,25 lod = 16,6 gram.
1 ort = 4,25 gram vilket ger 4 ort = 17 gram.

Följande olika porton för 1:a viktklassen användes:
01.07.1855 – 30.06.1858     4 skilling
01.07.1858 – 31.12.1884      12 öre
01.01.1885 – 31.05.1918      10 öre
01.06.1918 – 30.06.1919     12 öre
01.07.1919 – 30.06.1920     15 öre
01.07.1920 – 30.09.1922    20 öre
01.10.1922 – 31.03.1942     15 öre

Listan ovan tar ej hänsyn till de olika viktenheterna och maxvikten för 1:a vk eller de högre viktklasserna. En mer detaljerad uppställning finns på pdf här. Med de olika viktenheterna och maxvikterna för de olika viktklasserna kan man dela upp 12 öres portot i 4 olika perioder.


Exempel på försändelser
Portots giltighetstid för breven är angivna med hänsyn till de olika viktenheterna som användes under åren.
Brev i högre viktklasser är betydligt ovanligare under perioden då breven vägdes i lod 1.7.1858 – 31.12.1862 än under åren 1863-1872 då de vägdes i ort.
Brev i 3:e viktklassen eller högre är mycket ovanligare efter 1.1.1873 då maxvikten för 2:a viktklassen höjdes från motsvarande ca 30 gram till ca 106 gram. Denna höjning gjorde att ett brev i 3:e viktklassen nu motsvarande ett brev i 8:e viktklassen innan 1.1.1873.

4 skilling för 1:a vk 1.7.1855 – 30.6.1858

4 skilling max 1,25 lod = 16,6 gram 1.7.1855 – 30.6.1858

1:a vk från UPSALA 24.1.1856 till Nora
4 skilling max 1,25 lod = 16,6 gram 1.7.1855 – 30.6.1858

12 öre för 1:a vk 1.7.1858 – 31.12.1884

12_strengnas_4_5_1859
12 öre 1:a vk max 1,25 lod 1.7.1858 – 31.12.1862

1:a vk från STRENGNÄS 4.5.1859 till Esklistuna
12 öre max 1,25 lod = 16,6 gram 1.7.1858 – 31.12.1862

12_losen_stockholm_1_9_1858
12 öre 1:a vk max 1,25 lod 1.7.1858 – 31.12.1862

1:a vk skeppsbrev från Hudiksvall till Stockholm
12 öre max 1,25 lod = 16,6 gram 1.7.1858 – 31.12.1862
Obetalt brev betalt av mottagaren med lösenstämpel 12 öre STOCKHOLM 1.9.1858

Obetalda brev som postades i brevlådor ombord skepp och diligenser fram till 19.4.1860 godtogs mot att mottagaren fick lösa ut brevet för det felande portot utan extra avgifter. Skepp som gick mellan olika kuststäder var ett vanlig transportmedel innan järnvägens utbyggnad.
Alla andra ofrankerade inrikes brev godtogs inte och delades inte ut till mottagaren.

Stockholms lösenstämpel 12 öre användes 1858-1860.
Det fanns endast stämpel med valören 12 öre, ett brev är känt från 2:a vk där stämpeln då slagits 2 gånger.
Stockholm var den enda ort som hade denna typ av stämpel frånsett Norrköping där 1 brev är känt.

12_upsala_24_8_1863
12 öre 1:a vk max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

1:a vk från UPSALA 24.8.1863 till Stockholm
12 öre max 4 ort = 17 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Baksidan med utdelningsstämpel STOCKHOLM 4 TUR 25.8
Frankerat med 4x 3 öre Liggande Lejon typ I

12 öre 1:a vk max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

1:a vk från GÖTEBORG 29.9.1864 till Grebbestad
12 öre max 4 ort = 17 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Frankerat med 3 öre Liggande Lejon (typ II) och 9 öre Vapen

12_stockholm_10_5_1872
12 öre 1:a vk max 4 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

1:a vk från STOCKHOLM 10.5.1872 till Fellingsbro
12 öre max 4 ort = 17 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Baksidan med PKXP Nr 5 UPP (Hallsberg-Köping) 11.5.1872

24 öre för 2:a vk 1.7.1858 – 31.12.1884

24_helsingborg_15_9_1866
24 öre 2:a vk max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

2:a vk från HELSINGBORG 15.9.1866 till Landskrona
24 öre max 7 ort = 29,8 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”2” för 2:a vk
Frankerat med 2x 12 öre Vapen

24_wisby_8_7_1868
24 öre 2:a vk max 7 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

2:a vk från WISBY 8.7.1868 till Stockholm
24 öre max 7 ort = 29,8 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”2” för 2:a vk och utdelningsstämpel STOCKHOLM 2 TUR 9.7
Frankerat med 24 öre Vapen

36 öre för 3:e vk 1.7.1858 – 31.12.1884

3:e vk från STOCKHOLM 31.1.1862 till Lund
36 öre max 3,75 lod = 49,875 gram 1.7.1858 – 31.12.1862
Notering ”3” för 3:e viktklassen
Frankerat med 3x 12 öre Vapen i ultramarin nyans

36_orebro_4_3_1865
36 öre för 3:e vk max 10 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

3:e vk från ÖREBRO 4.3.1865 till Wredstorp
36 öre max 10 ort = 42,5 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”3” för 3:e viktklassen samt (Embetsbref)
Frankerat med 12 och 24 öre Vapen

3:e vk från TORP 17.11.1866 till Östersund
36 öre max 10 ort = 42,5 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”3” för 3:e viktklassen
Frankerat med 3x 12 öre Vapen

48 öre för 4:e vk 1.7.1858 – 31.12.1884

48_goteborg_19_1_1867
48 öre för 4:e vk max 13 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

4:e vk från GÖTEBORG 19.1.1867 till Uddevalla
48 öre max 13 ort = 55,3 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”4” för 4:e viktklassen
Frankerat med 2x 24 öre Vapen i olika nyanser

60 öre för 5:e vk 1.7.1858 – 31.12.1884

60_goteborg_19_5_1865
60 öre 5:e vk max 16 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

5:e vk från GÖTEBORG 19.5.1865 till Grythyttehed
60 öre max 16 ort = 68 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”5” för 5:e viktklassen
Frankerat med 2x 30 öre Vapen i lodrätt par

60_helsingborg_6_3_1868
60 öre 5:e vk max 16 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

5:e vk från HELSINGBORG 6.3.1868 till Landskrona
60 öre max 16 ort = 68 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”5” för 5:e viktklassen
Frankerat med Vapen 12 öre och 2x 24 öre i vågrätt par

72 öre för 6:e vk 1.7.1858 – 31.12.1884

6:e vk från STOCKHOLM 16.6.1866 till Westerwik
72 öre max 19 ort = 80,75 gram 1.1.1863 – 31.12.1872

84 öre för 7:e vk 1.7.1858 – 31.12.1884

84 öre 7:e vk max 22 ort 1.1.1863 – 31.12.1872

7:e vk från HERNÖSAND 19.2.1864 till Sundsvall
84 öre max 22 ort = 93,5 gram 1.1.1863 – 31.12.1872
Notering ”7” för 7:e viktklassen
Frankerat med Vapen 24 öre och 2x 30 öre i lodrätt par