Svenska brev till Belgien

Belgien blev medlem i UPU 1.7.1875 och brev innan dess är ovanliga. Inga frankerade brev är kända under Skillingtiden och endast 1 brev är känt innan 1865 med 90 öres frankering.

De tidiga brev skickades via Preussen, senare Nordtyskland.

Portosatser för brev i 1:a VK
01.07.1858 – 30.06.1863     90 öre
01.05.1865 – 31.03.1869     49 öre
01.04.1869 – 30.09.1873     36 öre
01.10.1873 – 30.06.1875     33 öre
01.07.1875 – 31.01.1921      20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Rektillägg
01.01.1871 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

30 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Det finns inga bevarade svenska frankerade brev men det finns ofrankerade brev från Belgien till Sverige med lösennotering 30 skilling som visar vad portot.
Portot var det samma som till Nederländerna där det finns en hel del brev bevarade.

Breven skickades via Preussen och byggde på ett avtal mellan Sverige och Danmark från 1852 där portot till Hamburg var 6 2/3 Lübsk skilling vilket motsvarade 5 Silbergroschen (Preussens valuta), detta motsvarade ca 45 öre som delades mellan Sverige och Danmark. Preussens del av portot för transit till Belgien var 3 Silbergroschen (ca 27 öre) och Belgiens del var 2 Silbergroschen (ca 18 öre) Tillsammans 5 Sgr i ”främmande porto” vilket noterades med en röd 5:a på brevets framsida, på obetalda brev skrevs en blå 5:a.

30 skilling lösenbrev från Belgien

Obetalt brev i 1:a vk från ANVERS 12.11.1856 till Uddevalla
Transit på baksidan AUS BELGIEN PER AACHEN 13.11 samt STRALSUND 14.11
Stämplat vid ankomsten till Sverige i YSTAD 17.11.1856
Lösennotering 30 SBc (30 skilling Banco) som mottagen fick betala för att lösa ut brevet.
Portot hade varit det samma för ett brev från Sverige till Belgien frankerat, betalt eller obetalt.
Den blåa 5:a avser portot från Belgien till Stralsund som tillföll Preussen och Belgien.

36 öre 1.4.1869 – 30.9.1873

36 öres porto för 1:a VK (1.4.1869 – 30.9.1973) från STOCKHOLM 23.11.1871 till Bruselles.
Svensk stämpel FRANCO samt röd P.D.
Tysk portonotering ”2½” i rött (2,5 Sgr = 22,5 öre för totalt utländskt porto) samt blå ”wf 1” (1 Sgr = 9 öre för Belgiens del)
Frankerat med 3x 12 öre Vapen, par (från olika kvartsplåtar) samt löst märke.

36 öres porto för 1:a VK (1.4.1869 – 30.9.1973) från PKXP Nr6 UPP 23.5.1872 till Liege.
Svensk notering ”Fco” för betalt porto. Tysk stämpel FRANCO.
Tysk portonotering ”2½” i rött (2,5 Sgr = 22,5 öre för totalt utländskt porto) samt blå ”wf 1” (1 Sgr = 9 öre för Belgiens del)
Frankerat med 12 och 24 öre Vapen

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20_halmstad_12_10_1875
20 öre för 1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för 1:a VK (1.7.1875 – 31.1.1921) från HALMSTAD 12.10.1875 till Antwerpen.
Notering ”20” för korrekt porto. Baksidan med transit MALMÖ 14.10.1875 samt ANVERS 16.OCT.1875.
Frankerat med 20 öre ringtyp tandning 14 (F-Nr 22c).

Brevet är skickat till Sebastian Thorn på det ryska konsulatet i Antwerpen.

10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10brevkort_morarp_16_6_1890
10 öre brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 16.6.1890 till Anvers.
Skickat via ”huvudpostkontoret” i HELSINGBORG 16.6.1890. Ankomststämplat i ANVERS 18.6.1890.
Svenskt 10 öre enkelt brevkort.

10brevkort_helsingborg_31_7_1893
10 öre brevkortsporto 1.7.1875 – 31.1.1921

Brevkort från HELSINGBORG 31.7.1893 till Spa.
Transitstämplat på baksidan PKXP No 51 29.7.1893. Ankomststämplat i SPA 2.AOUT.1893

Svarsdelen från ett belgiskt dubbelt brevkort