Svenska brev till Belgien

Inga frankerade brev är kända under Skillingtiden och endast 1 brev är känt innan 1865 med 90 öres frankering. Belgien blev medlem i UPU 1.7.1875 och brev innan dess är ovanliga. De tidiga brev skickades via Preussen, senare Nordtyskland.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
30 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
90 öre01.07.1858 – 30.06.1863
49 öre01.05.1865 – 31.03.1869
36 öre01.04.1869 – 30.09.1873
33 öre01.10.1873 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921
2:a vk 40 öre

Kända rekbrev

PortoTidsperiodVarav rek tillägg
54 öre01.01.1871 – 30.09.187318 öre
342 öre01.01.1871 – 30.09.187318 öre
84 öre01.10.1873 – 30.06.187518 öre
38 öre01.07.1875 –18 öre

30 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Det finns inga bevarade svenska frankerade brev men det finns ofrankerade brev från Belgien till Sverige med lösennotering 30 skilling som visar vad portot.
Portot var det samma som till Nederländerna där det finns en hel del brev bevarade.

Breven skickades via Preussen och byggde på ett avtal mellan Sverige och Danmark från 1852 där portot till Hamburg var 6 2/3 Lübsk skilling vilket motsvarade 5 Silbergroschen (Preussens valuta), detta motsvarade ca 45 öre som delades mellan Sverige och Danmark. Preussens del av portot för transit till Belgien var 3 Silbergroschen (ca 27 öre) och Belgiens del var 2 Silbergroschen (ca 18 öre) Tillsammans 5 Sgr i ”främmande porto” vilket noterades med en röd 5:a på brevets framsida, på obetalda brev skrevs en blå 5:a.

30 skilling lösenbrev från Belgien

Obetalt brev i 1:a vk från ANVERS 12.11.1856 till Uddevalla
Transit på baksidan AUS BELGIEN PER AACHEN 13.11 samt STRALSUND 14.11
Stämplat vid ankomsten till Sverige i YSTAD 17.11.1856
Lösennotering 30 SBc (30 skilling Banco) som mottagen fick betala för att lösa ut brevet.
Portot hade varit det samma för ett brev från Sverige till Belgien frankerat, betalt eller obetalt.
Den blåa 5:a avser portot från Belgien till Stralsund som tillföll Preussen och Belgien.

90 öre 1.7.1858 – 30.6.1863

Portot var en direkt omräkning av 30 skilling (30×3 = 90 öre).

Det enda kända 90 öre från STOCKHOLM 4.11.1859 (Ex. Höiland 2003)

49 öre 1.5.1865 – 31.3.1869

Gällde för brev som skickades via Tyskland (Preussen). Det finns hela 4 olika kombinationer av detta ovanliga porto. Kombinationen 12+17+20 öre är den ”vanligaste” med två kända, det ena (22.9.1866) är lätt lagat och det andra (23.9.1868) är även det lagat och dessutom ganska defekt.

36 öre 1.4.1869 – 30.9.1873

36 öres porto för 1:a VK (1.4.1869 – 30.9.1973) från STOCKHOLM 23.11.1871 till Bruselles.
Svensk stämpel FRANCO samt röd P.D.
Tysk portonotering ”2½” i rött (2,5 Sgr = 22,5 öre för totalt utländskt porto) samt blå ”wf 1” (1 Sgr = 9 öre för Belgiens del)
Frankerat med 3x 12 öre Vapen, par (från olika kvartsplåtar) samt löst märke.

36 öres porto för 1:a VK (1.4.1869 – 30.9.1973) från PKXP Nr6 UPP 23.5.1872 till Liege.
Svensk notering ”Fco” för betalt porto. Tysk stämpel FRANCO.
Tysk portonotering ”2½” i rött (2,5 Sgr = 22,5 öre för totalt utländskt porto) samt blå ”wf 1” (1 Sgr = 9 öre för Belgiens del)
Frankerat med 12 och 24 öre Vapen

33 öre 1.10.1873 – 30.6.1875

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20_halmstad_12_10_1875
20 öre för 1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för 1:a VK (1.7.1875 – 31.1.1921) från HALMSTAD 12.10.1875 till Antwerpen.
Notering ”20” för korrekt porto. Baksidan med transit MALMÖ 14.10.1875 samt ANVERS 16.OCT.1875.
Frankerat med 20 öre ringtyp tandning 14 (F-Nr 22c). Brevet är skickat till Sebastian Thorn på det ryska konsulatet i Antwerpen.

54 öre för rekbrev 1.1.1871 – 30.9.1873

Detta unika rekbrev är i 1:a vikklassen med portot 36 öre för brevet och 18 öre i rektillägg.

Unikt rekbrev i hög kvalité från Norrköping 26.9.1873 (ex Frimärkshuset Beckeman 3 2020)

342 öre för rekbrev 1.1.1871 – 30.9.1873

Detta unika rekbrev i stort format är i 9:e viktklassen där portot var 9×36 öre + 18 öre i rektilägg. Det är skickat från Generalpoststyrelsen till den berömda frimärkehandlaren Jean-Baptiste Moens, mest troligt har det innehållit ostämplade Vapen och Lejon märken till hans lager.

Det unika rekbrevet i 9:e viktklassen (ex Frimärkshuset 2021)

84 öre för rekbrev 1.10.1873 – 30.6.1875

Under Ringtypsperioden finns innan UPU endast ett känt rekbrev. Det är i 2:a viktklassen med portot 66 öre för brevet (2×33) och 18 öre i rektilägg.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×5 + 24+50 öre Ringtyp13.4.1875

10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10brevkort_morarp_16_6_1890
10 öre brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 16.6.1890 till Anvers.
Skickat via ”huvudpostkontoret” i HELSINGBORG 16.6.1890. Ankomststämplat i ANVERS 18.6.1890.
Svenskt 10 öre enkelt brevkort.

10brevkort_helsingborg_31_7_1893
10 öre brevkortsporto 1.7.1875 – 31.1.1921

Brevkort från HELSINGBORG 31.7.1893 till Spa.
Transitstämplat på baksidan PKXP No 51 29.7.1893. Ankomststämplat i SPA 2.AOUT.1893
Svarsdelen från ett belgiskt dubbelt brevkort