Svenska brev till Frankrike

Brev som inte finns med i Åke Rietz förteckning:

 • Ett flertal 72 öres brev varav de flesta med 3×24 öre.
 • 72 öre direktbrev med 6×12 öre Vapen, endast betalt för 1:a vk. Med danska stämplar ”3”, från 1860 utan svenska stämplar.
 • 216 öre direktbrev i 3:e vk frankerat med 12+24+30+ 3×50 öre Vapen från STOCKHOLM 18.3.1862.
 • 42 öre direktbrev frankerat med 3+3+12+24 öre Lejon/Vapen från GÖTEBORG 16.1.1869.
 • 42 öre direktbrev frankerat med 5+5+12+20 öre Lejon/Vapen från GÖTEBORG 19.11.1869.
 • 42 öre direktbrev frankerat med 5+5+12+20 öre Lejon/Vapen från GÖTEBORG 18.6.1870.
 • 84 öre direktbrev i 2:a vk frankerat med 12+12+30+30 öre Vapen från NEDERKALIX 25.2.70.
 • 63 öre via Preussen frankerat med 3+ 5×12 öre Lejon/Vapen från W.S.B. 10.3.1867.
 • 126 öre för 3:e vk via Preussen frankerat med 3+5+9+9+50+50 öre Vapen från Westerås 6.10.1865.
 • 40 öre via Tyskland 3 nya brev med 2×20 öre Ringtyp. Alla med PKXP Nr1 NED 18.6.1874 , 16.7.1874 samt 27.8.1874.
 • Korrigerat datum på 40 öres brevet via Tyskland med 2×20 öre Lejon, KRISTIANSTAD 27.10.1873 (inte 21.6.1873).
 • Noteringar har gjorts för ett antal av 50 öres breven om det gått via Tyskland eller Storbritannien.

Bland de icke nordiska länderna är Frankrike ett av de vanligare adressländerna för svenska utrikesbrev. Den vanligaste portovägen är så kallade direktbrev som skickades i förslutna postsäckar mellan Sverige och Frankrike utan att transiteras av de danska eller tyska postverken, men det fanns även porton för brev skickade via Tyskland och Storbritannien. Alla skillingbreven är direktbrev.
Under åren 1865-1868 var det billigare att skicka breven via Tyskland eller Storbritannien, därav är portot 63 öre via Preussen under denna period den enda tämligen vanligt förekommande portosatsen som inte var för direktbrev.
En sak som tydligt skiljer direktbrev från de övriga är att direktbreven inte har några utländska portonoteringar i rött och blått som normalt ses på brev som skickats via t.ex. Preussen.

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
Direktbrev
24 skilling2:a vk 48 skilling
3:e vk 72 skilling
01.07.1855 – 30.06.1858
72 öre2:a vk 144 öre
3:e vk 216 öre
4:e vk 288 öre
5:e vk 360 öre
8:e vk 576 öre
01.07.1858 – 31.01.1868
42 öre2:a vk 84 öre
3:e vk 126 öre
4:e vk 168 öre
01.02.1868 – 31.12.1875
Via Preussen
95 öre01.07.1858 – 30.04.1865
77 öre01.05.1865 – 30.09.1865
63 öre2:a vk 86 öre
4:e vk 172 öre
5:e vk 212 öre
01.10.1865 – 31.03.1869
50 öre1½ vk 73 öre
3 vk 146 öre
01.04.1869 – 28.06.1873
40 öre2:a vk 80 öre01.10.1873 – 31.12.1875
Via Storbritannien
50 öre01.04.1869 – 31.12.1875
UPU porto
20 öre01.01.1876 – 31.01.1921

Fler portosatser till Frankrike fanns innan 1876 men inga brev är kända.
Direktbrev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:avk, x3 för 3:e vk o.s.v.
Brev i högre viktklasser via Preussen hade en annan uträkning för högre viktklasser eftersom den franska delen av portot ökade mer än Preussens. Detta beror på lägre maxvikt irespektive viktklass i Frankrike.

Kända rek- och ass-porton

PortoTidsperiodVarav rek/ass tillägg
288 öre01.07.1858 – 31.03.1869144 öre rek
116 öre01.10.1865 – 31.03.186942 öre
139 öre01.10.1865 – 31.03.186942 öre
77 öre01.02.1868 – 31.12.187535 öre rek
119 öre01.02.1868 – 31.12.187535 öre rek
161 öre01.02.1868 – 31.12.187535 öre rek
245 öre01.02.1868 – 31.12.187535 öre rek
287 öre01.02.1868 – 31.12.187535 öre rek

Kända trycksaksporton

PortoTidsperiodPortoväg
18 öre01.07.1858 – 30.09.1865Via Preussen
14 öre01.05.1865 – 31.03.1869Direkt
11 öre01.02.1868 – 31.12.1875Direkt

24 skilling direktbrev 1.7.1855 – 30.6.1858

24 skilling portot gällde under hela skillingtiden och maxvikten för 1:a vk var ½ lod = 6,7 gram. Portot bestämdes i en postkonvention 1.9.1854 och motsvarade 1 fransk franc (10 centimes). Det svenska postverkets del av portot var 9½ skilling banco och det franska fick 6 centimes medan resterande gavs till Danmark och Preussen. Breven skickades via det svenska postkontoret i Hamburg och därifrån i sluten postsäck till Frankrike.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24 skilling25 +
2:a vk
2×24 skilling8
4×6 + 24 skilling16.8.1857
4×6 + 3×8 skilling119.5.1858
3:e vk
3×24 skilling116.2.1857
24skill_stockholm_8_7_1857
24 skilling direktbrev från STOCKHOLM 8.7.1857

Brev i 1:a vk 24 skilling (1.7.1855 – 30.6.1858 för direktbrev) STOCKHOLM 8.7.1857 till Marseille. Notering ”Franco 24” och ”pr Bore” samt röd stämpel PD (Paid Destination = betalt till destinationen). Transitstämplar K.S.&.N.P.A. HAMBURG (svensk postkontoret), SUEDE-QUIEVRAIN 13.JUL.57, PARIS 14.JUL.57, PARIS A LYON 14.JUL.57, LYON A MARSEILLE 14.JUL.57 samt ankomststämpel MARSEILLE 15.JUL.57.
Frankerat med 24 skilling (F5c).

Skickat med båten s/s BORE från Stockholm via Lübeck till det svenska postkontoret i Hamburg och därifrån i sluten postsäck via Quievrain och vidare till Marseille via Paris och Lyon.

24 skilling lösenbrev 1.7.1855 – 30.6.1858

Obetalt brev i 1:a vk 24 skilling (1.7.1855 – 30.6.1858 för direktbrev) MARSEILLE 7.2.1856 till Götheborg. Transit MARSEILLE A PARIS 7.FEVR.56, PARIS 8.FEVR.56, PARIS A QUIEVRAIN 8.FEVR.56. Via svenska postkontoret K.S.&.N.P.A. HAMBURG 10.2.56. Lösennotering och lösenstämpel 24Sk (samma som för ett frankerat brev) slagen i postkupén mellan Paris-Quiévrain.

72 öre för direktbrev 1.7.1858 – 31.1.1868

Portot var en direkt omräkning från det tidigare 24 skilling p.g.a. valutareformen. Portot gällde för direktbrev i förseglad postsäck som i 1:a vk fick ha en maxvikt på ½ lod = 6,7 gram. Breven utväxlades ursprungligen vid Quievrain, senare från år (?) vid Erquelines där det franska postverket tog över ansvaret för vidare postbefordran inom landet. Båda är belgiska orter på gränsen till Frankrike.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3x 24 öre51
12+ 2×30 öre23
12 + 3×20 öre2
6×12 öre329.7.1863 – 4.9.1867
2×5 + 12+50 öre3 (4)Ett av dem saknar 12 öre
2×12 + 50 öre12 öre överfrankerat
2×3 +20+50 öre14 öre överfrankerat
2:a vk 144 öre
24 + 4×30 öre22
6×24 öre311.9.1861 – 4.9.1863
20+24+ 2×50 öre128.8.1866
5+9+30+ 2×50 öre119.5.1858
3×50 öre16 öre överfrankerat
6×12 öre1Frankerat för 1:a vk
3:e vk 216 öre
12+24+30+ 3×50 öre518.3.1861 – 8.10.1863
3×12 + 6×30 öre121.2.1861
4:e vk 288 öre
2×5 + 2×24 + 30 + 4×50 öre125.3.1861
3(typ I)+5+30+ 5×50 öre1 (2)En är en framsida där 50 öre saknas
5:e vk 360 öre
2×5 + 7×50 öre110.2.1862
2×30 + 6×50 öre111.10.1867
8 vk 576 öre
2×3 + 2×5 + 2×30 + 10×50 öre119.1.1865 adress bortklippt
72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från SUNDSVALL 1.7.1865 till Saint-Brieuc. Notering ”Franco” samt svensk stämpel FRANCO. och P.D. inom oval (Paid Destination). Svensk transitstämpel SÖDRA.ST.BANAN 3.7.1865.
Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 5.JUIL.65. Transitstämpel PARIS A RENNES 6.JUIL.65 (järnvägsstämpel Paris till Rennes) samt ankomststämpel ST BRIEUC 6.JUIL.65.
Frankerat med 3x 24 öre Vapentyp i ett delvis något särat 3-strip (Facit-Nr 10d1)

Noteringen under märkena ”ex Sjöman” betyder att brevet på sin tid ingick i Per Sjömans samling.

72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från ÖKNE 23.12.1858 till Rouen. Notering ”via Danmark 72 öre” samt P.D. inom oval (Paid Destination). Transitstämpel Hamburg. Utväxlingsstämpel SUEDE-QUIEVRAIN AMB 19.DEC.58. Ankomststämpel ROUEN 30.DEC.58
Frankerat med 2x 30 öre i vågrätt par samt 12 öre Vapen (Facit-Nr 11b och 9c1)

72_sodra_st_banan_7_11_1867_stor
72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från SÖDRA ST BANAN 7.11.1867 till Bordeaux. Notering ”Franco” samt P.D. inom oval (Paid Destination). Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 9.NOV.67. Transitstämpel PARIS 10.NOV.67 samt ankomststämpel BORDEAUX 11.NOV.67.
Frankerat med 12 öre vapen samt 3x 20 öre lejon. Tidigaste av de två kända.

72_ofrankerat_helsingborg_21_5_1862
72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från HELSINGBORG 21.5.1862 till Bordeaux. Blå stämpel FRANCO. samt P.D. inom oval (Paid Destination). Transitstämpel HAMBURG K.S.P.A.(D.) 22.5.1862 från det svenska postkontoret i Hamburg. Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 23.MAI.62. Transitstämpel PARIS 24.MAI.62 samt ankomststämpel BORDEAUX 25.MAI.62.
Kontant betalt ofrankerat brev.

Det var inget tvång att breven skulle frankeras. Fullt betalda ofrankerade brev behandlades på samma sätt som de frankerade.

72 öre lösenbrev (1.7.1858 – 31.1.1868)

Obetalt 72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) PARIS 5.6.1860 till Uddevalla. Notering ”Via Hamburg & Copenhagen” (postvägen). Transitstämplar PARIS A QUIEVRAIN 5.NOV.60, HAMBURG K.S.P.A.(D) 7.11.1860, HELSINGBORG 9.11.1860. Lösenstämpel ”72” (samma porto som för ett frankerat brev) slagen i postkupén mellan Paris-Quiévrain.

Obetalt brev i 2:a vk från Götheborg til Paris

Obetalt brev i 2:a vk från GÖTHEBORG 30.9.1864 till Paris. Notering ”2” för 2:a vk. Transitstämpel på baksidan SÖDRA ST BANAN 2.10.1864 samt fransk utväxlingsstämpel SUEDE AMB.ERQUELINES 4.OCT.64. Ankomststämplat PARIS 5.OCT.64. Fransk lösenstämpel ”20” slagen i Sverige för att visa det felande portot som det franska postverket skulle driva in för brevet.

I Frankrike var porto för ett 72 öres enkelt porto 10 centimes och ett brev i 2:a vk kostade 20 centimes.

42 öre för direktbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

Portot för direktbrev sänktes 1 februari 1868 från tidigare 72 till 42 öre och brev i 1:a vk fick nu ha en maxvikt av 10 gram. Portot gällde för direktbrev i förseglad postsäck. Breven utväxlades vid Erquelines där det franska postverket tog över ansvaret för vidare postbefordran inom landet. Sveriges del av portot var 17,5 öre och Frankrikes del var 3,5 centimes (24,5 öre).
Ej fullt frankerade brev lösenbelades med fullt porto 42 öre / 6 centimes + en straffavgift 14 öre / 2 centimes  = 56 öre eller 8 centimes. Brev i 2:a vk lösenbelades med dubbelt porto + dubbel straffavgift o.s.v. för högre viktklasser.
Det finns 16 olika kombinationer av både 1:a och 2:a vk, kombinationerna av 126 öre för 3:e vk är 6st.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
12+30 öre Vapen132
2×3 + 3×12 Lejon/Vapen16
2×3 +12+24 öre Lejon/Vapen6Varav 2 är framsidor
3+ 2×5 +12+17 Lejon/Vapen1 (2)Ett saknar 1×5 öre
2×5 + 12+20 Vapen/Lejon5
3×3 + 9+ 2×12 Lejon/Vapen119.12.1871
5+17+20 Vapen/Lejon218.6.1868 – 18.8.1868
3+ 2×20 öre Lejon51 öre överfrankerat
3×3 + 3×12 öre Lejon/Vapen13 öre överfrankerat
4×12 öre Vapen16 öre överfrankerat
2×20 öre Lejon12 öre underfrankerat
12 Ringtyp + 30 Vapen730.7.1872 – 7.5.1874
12 Vapen + 30 Ringtyp131.8.1872
12+30 Ringtyp25 +
2×3 + 3×12 Ringtyp10 +
2×3 + 12+24 Ringtyp2
6+ 3×12 Ringtyp10 +
6+12+24 Ringtyp7
2×5 + 12+20 Ringtyp5
2×6 + 30 Ringtyp1
2:a vk 84 öre
24+ 2×30 Vapen41Ett flertal är framsidor
2×12 + 2×30 Vapen3/414.6.1868 – 25.2.1870
2×17 + 50 Vapen/Lejon3/43.4.1869 – 13.5.1870
12+ 3×24 Vapen1Framsida
2×3 + 4×12 +30 Vapen/Lejon1Framsida
4×5 + 2×12 + 2×20 Vapen/Lejon115.1.1870
3×20 + 24 Vapen/Lejon119.4.1870
24 Ringtyp + 2×30 Vapen122.9.1872
24 Vapen + 2×30 Ringtyp127.9.1872
24 + 2×30 Ringtyp6
12+ 3×24 Ringtyp39.1.1875 – 24.2.1875
2×12 + 2×30 Ringtyp226.7.1875 – 10.12.1875
7×12 Ringtyp13.8.1872
3×20 + 24 Ringtyp119.11.1873
6+ 2×12 + 24+30 Ringtyp125.2.1875
2×5 +24+50 Tjänste18.12.1875
3:e vk 126 öre
2×3 + 20+ 2×50 Lejon/Vapen7Varav 3 framsidor
12+24+ 3×30 Vapen3Varav 1 framsida
2×5 + 17+ 2×50 Vapen/Lejon11 öre överfrankerat
6+ 5×24 Ringtyp114.2.1875
6+20 öre + 1 Riksdaler Ringtyp120.5.1874
3+24+ 2×50 Ringtyp11 öre överfrankerat
4:e vk 168 öre
5+9+24+30+ 2×50 Vapen115.9.1868
20+ 2×24+ 2×50 Vapen/Lejon127.6.1868
2×5 + 3×50 öre Vapen11x 3 och 5 öre saknas
6+12+ 3×50 Ringtyp224.1.1875 – 22.3.1875
42_goteborg_12_3_1868
42 öre direktbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från GÖTEBORG 12.3.1868 till Bordeaux. Notering ”Franco” och ”42” samt 2st lila PD (Paid Destination). Transit SÖDRA ST.BANAN 14.3.1868 och utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES _.MARS.68. Transit PARIS 17.MARS.68, PARIS A BORDEAUX 17.MARS.68 samt ankomst BORDEAUX 18.MARS.68.
Frankerat med 12 + 30 öre vapen.

42_stockholm_26_3_1869_stor
42 öre (1:a VK 1.2.1868 – 31.12.1875)

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM 26.8.1869 till St Brieuc. Notering ”franco” samt röd PD (Paid Destination), utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 30.AOUT.69. Transit PARIS A RENNES 30.AOUT.69 samt ankomst ST BRIEUC 30.AOUT.69.
Frankerat med 12 + 30 öre vapen

42_pkxp_nr1_27_12_1871
42 öre (1:a VK 1.2.1868 – 31.12.1875)

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från PKXP N:r1 27.12.1871 till Paris. Notering ”Franco” samt lila PD (Paid Destination). Transitstämpel PKXP N:r2 28.12.1871. Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 31.DEC.71. Transit PARIS A RENNES 30.AOUT.69
Frankerat med 2x 3 öre Liggande Lejon samt 3x 12 öre Vapentyp.

42 öres direktbrev (framsida) i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från GÖTEBORG 16.1.1869 till Cognac. Notering ”42” samt röd PD (Paid Destination). Transitstämpel PKXP N:r2 28.12.1871. Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES
Frankerat med 2x 3 öre Liggande Lejon samt 12 och 24 öre Vapentyp. Ej upptagen i Åke Rietz bok (år 2014).

42_stockholm_7_5_1874
42 öre 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM 7.5.1874 till Reims. Notering ”fr” samt röd PD (Paid Destination). Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 11.MAI.74 och ankomst REIMS 11.MAI.74.
Blandfrankering med 30 öre vapen och 12 öre ringtyp tandning 14, senaste av 7 kända.

42_malmo_8_6_1872
42 öre 1.2.1868 – 31.12.1875

Större brevklipp från brev i 1:a vk MALMÖ 8.6.1872 till Bordeaux via Danmark. Danska transitstämplar FRA SVERRIG 8.6.1872 och KIØBENHAVN 8.6. Del av den blåa SUEDE-ERQUELINES, PARIS A BORDEAUX 10.JUIN.72, BORDEAUX 11.JUIN.72
Frankerat med 12 + 30 öre vapen (9m+11g)

Det ursprungliga brevet har troligen felsorterats och inte hamnat i den förseglade postsäcken till Frankrike. Ett liknande helt brev finns.

Obetalt 42 öres porto med 56 öre lösen 1870

Obetalt brev i 1:a vk från NICE 23.1.1870 till Stockholm. Transitstämpel MARSEILLE A PARIS 24.JANV.70 och utväxlingsstämpel PARIS A ERQUELINES.
Lösenstämpel ”56” för portot 42 öre + 14 öre i straffavgift

42_ofrankerat_stockholm_norr_8_5_1872
42 öre för 1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres porto obetalt brev (1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM NORR 8.5.1872 till Jernac. Transitstämpel STOCKHOLM 8.5.1872. Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 12.MAI.72 samt på baksidan transitstämpel PARIS-BORDEAUX 12.MAI.72 och ankomststämplat JARNAC 13.MAI. Lösenstämpel ”8” slagen i Sverige för att markera lösenbeloppet 8 centimes mottagaren fick betala.
Frankerade brev kostade 6 centimes och 2 centimes fick betalas i straffavgift.

42_ofrankerat_stockholm_3_2_1869
84 öre för 2:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

84 öres porto obetalt brev (2:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM 3.2.1869 till Jernac. Svensk notering ”2” för 2:a viktklassen. Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 7.FEVR.69. Transit PARIS 8.FEVR.69 samt järnvägsstämpel PARIS-BORDEAUX och ankomststämplat i JARNAC 9.FEVR.69. Lösenstämpel ”16” slagen i Sverige för att markera lösenbeloppet 16 centimes mottagaren fick betala.
Ett frankerat brev i 2:a vk kostade 12 centimes (2×6) och 4 centimes (2×2) fick betalas i straffavgift.

Portot gällde även till Algeriet

42 öre för 1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från WADSTENA 24.3.1869 till Alger (Algeriet). Svart PD (Paid Destination). Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 28.MARS.69. Baksidan med trasitstämpel PKXP N:r2 26.3.1869 samt ett flertal franska stämplar.
Frankerat med 12 och 30 öre Vapentyp

Brevet finns avbildat i ”Swedish letter rates to foreign destinations” av Billgren – Bjäringer – Stone och har tidigare ingått i makarna Kersti och Bertil Larssons posthistoriska samling.

95 öre via Preussen 1.7.1858 – 30.4.1865

Detta är det tidigaste kända porto för brev som skickats via Preussen. Två kända, båda med samma portokombination.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5 + 3×30 Vapen22.9.1864 – 9.9.1864

77 öre via Preussen 1.5.1865 – 30.9.1865

Fanns endast i 5 månader men ändå lika många kända som för 95 öre. Detta beror på att det samtida portot för direktbrev var 72 öre och under denna perioden var det alltså endast 5 öre dyrare.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+24+50 Lejon/Vapen118.5.1865
5+ 3×24 Vapen1

63 öre via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869

Maxvikten för brev i 1:a vk 1½ ort och från 23.4.67 var den 7,5 gram. Sveriges del av portot var 18 öre, samma som för 1:a vk. Preussens del av portot var 5 Silbergroschen som noterades i rött ”5” på brevens framsida varav 2½ Silbergroschen var för vidareporto till Frankrike som noterades med blått ”2½wf” (WeiterFranco) på brevens baksida.
Portot via Preussen var nu lägre än för direktbrev och därför finns fler brev bevarade. Framför allt för högre viktklasser som 2:a vk där det via Preussen kostade 86 öre medan ett direktbrev kostade 144 öre.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3 + 2×30 Lejon/Vapen32
3+ 5×12 Lejon/Vapen37.6.1866 – 6.7.1866 – 10.3.1867
5+24+ 2×17 Vapen/Lejon13.4.1867 STOCKHOLM ej helt brev
2×24 öre Vapen114.05.1866 lösen
2:vk 86 öre
12+24+50 Vapen12
2×3 + 30+50 Lejon/Vapen119.8.1867
17+20+50 Lejon/Vapen230.11.1866 – 4.12.1866 överfrankerat med 1 öre
3:e vk 126 öre
3+5+ 2×9 + 2×50 Lejon/Vapen16.10.1865
4:e vk 172 öre
3×24 + 2×50 Vapen29.11.1866 – 19.7.1867
5:e vk 212 öre
3 (typ I) +9+ 4×50 Lejon/Vapen128.6.1867
63_stockholm_31_5_1866_stor
63 öre (1:a vk 1.10.1865 – 31.3.1869)

63 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 31.5.1866 till Beaumont-la-Ferrière.
Notering ”Franco 63” och svensk stämpel FRANCO. inom oval samt P.D. inom rektangel (Paid Destination). Transitstämplar STRALSUND-BELIN 2.6, PRUSSE-FORBACH 4.JUIN.66, PARIS A CLERMONT 4.JUIN.66. Ankomststämplat BEAMONT-LA-FERRIERE 5.JUIN.66. Bild baksidan med fler stämplar.
Frankerat med 3 öre lejon samt 2x 30 öre vapen i lodrätt par.

63_stockholm_26_11_1867
63 öre (1:a vk 1.10.1865 – 31.3.1869)

63 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 26.11.1867 till Nice. Notering ”franco” och svensk stämpel FRANCO. inom oval samt P.D. inom rektangel (Paid Destination). Transitstämplar KIEL-HAMBURG 29.11, PRUSSE-FORBACH 1.DEC.67. INCONNU ’A L ’ APPEL NICE = okänd och avgångsstämplat 5.DEC.67.
Frankerat med 3 öre lejon samt 2x 30 öre vapen i lodrätt par.

63 öre via Preussen från W.S.B. 10.3.1867

Avstämplat W.S.B. (Westra Stam Banan) 10.3.1867 skickat till La Rochelle via Preussen.
Frankerat med 3 öre Lejon (typ II) samt 5×12 öre Vapen inkl. ett 4-strip.

86_stockholm_26_7_1867_stor
86 öre (2:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

86 öres porto via Preussen (för 2:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 26.7.1867 till Paris. Svensk stämpel FRANCO. (portot betalt) samt röd P.D. (Paid Destination). Preussisk transit STRALSUND-BERLIN 28/7, och tysk-fransk utväxlingsstämpel PRUSSE–FORBACH 30.JUN.67. Fransk ankomststämpel PARIS 30 JUIL 67
Frankerat med 12 + 24 + 50 öre vapen = 86 öre

Maxvikten för brev i 1:a vk var 7,5 gram (tidigare 1½ ort) med portot 63 öre
Tyngre brev räknades upp med 23 öre per 15 gram
2:a vk med maxvikten 7,5g+15g= 22,5gram med portot 63+23= 86 öre

Sveriges del av portot var 18 öre, samma som för 1:a vk.
Preussens del av portot var 7½ Silbergroschen som noterats med rött ”7½” på brevets framsida, varav 5 Silbergroschen var för vidareporto till Frankrike som noterats med blått ”5wf” (WeiterFranco) på brevets baksida.

126 öre för 3:e vk från WESTERÅS 6.10.1865 (ex VF Auktioner 2020)

Brevet har en reparation upptill. Tidigare okänt porto som såldes på VF Auktioner i Danmark 2020 för 14000 SEK.

212 öre för 5:e vk via Preussen (ex Postiljonen 2011)

Det unika brevet i 5:e viktklassen som är i ovanligt nätt format för så hög viktklass och dessutom i hög kvalité. Att 3 öre Lejon typ I ingår i frankeringen gör det knappast sämre. Detta märke är bara känt på ca 11 utlandsbrev.

50 öre via Nordtyskland 1.4.1869 – 30.9.1873

Åke Rietz har inte skilt på 50 öres breven via Tyskland respektive Storbritannien. De brev jag sett på bild är noterade nedan med TY (via Tyskland) eller GB (via Storbritannien). Breven går enkelt att skilja genom att de via Tyskland har ”tysk-franska” utväxlingsstämplar och tyska portonoteringar, medan de via Storbritannien har ”brittisk-franska” utväxlingsstämplar och normalt även brittisk transitstämpel samt notering ”via England”.
Det enda kända 50 öre Rintypsbrevet (Helsingborg 10.2.1875) är ett överfrankerat direktbrev som borde frankerats med 42 öre. Det finns även liknande med 50 öre Vapen överfrankerat (Stockholm 18.1.1873). Dessa är inte upptagna i tabellen nedan.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
50 Vapen924.8.1869 (TY)
21.5.1870 (TY)
14.12.1870 (GB)
31.3.1871 (GB)
20 Lejon + 30 Vapen223.11.1870 (GB)
1½ vk 73 öre
3+20+50 Lejon/Vapen223.11.1870 (GB)
10.9.1872 (TY)
2×3 +5+12+20+30 Lejon/Vapen115.11.1870 (GB)
3+ 2×5+ 3×20 Lejon/Vapen12.12.1870
3 vk 146 öre
2×3+ 2×20+ 2×50 Lejon/Vapen112.8.1870 (GB) framsida

40 öre via GPU 1.10.1873 – 31.12.1875

Portot gällde för brev som skickades via den Nordtyska Unionen. Enligt en överenskommelse mellan Sverige och den Nordtyska Unionen 25.3.1873 skulle svenska brev transisteras utan avgift genom unionen. Sveriges del av portot var 24 öre och Frankrikes del var 1 ¾ Silbergroschen (16 öre) som skrevs med rött på brevens framsida. Sverige hade en maxvikt för brev i 1:a vk på 15 gram medan den franska gränsen gick redan vid 10 gram.
Den enda kända Vapen/Lejon frankeringen är med två sent använda 20 öre Lejon från KRISTIANSTAD 27.10.1873.
Flera av breven med 2×20 öre Ringtyp har mer eller mindre tydliga arkivveck över märkena.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×20 Lejon127.10.1873
2×20 Ringtyp149.1.1874 – 4.4.1875
2×5 +30 Ringtyp226.5.1874 – 21.10.1874
2:a vk 80 öre
30+50 Ringtyp118.5.1874
40_pkxp_18_6_!874
40 öre 1.10.1873 – 31.12.1875

40 öre porto för 1:a VK via GPU (1.10.1873 – 31.12.1875) från PKXP NR1 NED 18.6.1874 till Reims. Notering ”Franco” samt PD inom rektangel (Paid Destination). Transit PKXP N:r2 19.6.1874 samt tysk-frank utväxlingsstämpel ALLEMANGE-AMB GIVET B 21.JUIN.74. Ankomststämplat REIMS 22.JUIN.74
Frankerat med 2x 20 öre ringtyp tandning 14

50 öre via Storbritannien 1.4.1869 – 31.12.1875

Åke Rietz har inte skilt på 50 öres breven via Tyskland respektive Storbritannien. De brev jag sett på bild är noterade nedan med TY (via Tyskland) eller GB (via Storbritannien). Breven går enkelt att skilja genom att de via Tyskland har ”tysk-franska” utväxlingsstämplar och tyska portonoteringar, medan de via Storbritannien har ”brittisk-franska” utväxlingsstämplar och normalt även brittisk transitstämpel samt notering ”via England”.
Det enda kända 50 öre Rintypsbrevet (Helsingborg 10.2.1875) är ett överfrankerat direktbrev som borde frankerats med 42 öre. Det finns även liknande med 50 öre Vapen överfrankerat (Stockholm 18.1.1873). Dessa är inte upptagna i tabellen nedan.

50 öres portot fanns både för brev via Nordtyskland och Storbritannien. Portot via Nordtyskland sänktes 1.10.1873 till 40 öre men porto via Storbritannien fanns kvar ända tills UPU portot 20 öre infördes 1.1.1876.
50 öres portot användes sällan, det kom mest till användning via Storbritannien under kriget mellan Preussen och Frankrike 1870. Breven skickades med båt från Göteborg till Storbritannien och sedan därifrån till över Engelska Kanalen till den franska kusten.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
50 Vapen924.8.1869 (TY)
21.5.1870 (TY)
14.12.1870 (GB)
31.3.1871 (GB)
20 Lejon + 30 Vapen223.11.1870 (GB)
1½ vk 73 öre
3+20+50 Lejon/Vapen223.11.1870 (GB)
10.9.1872 (TY)
2×3 +5+12+20+30 Lejon/Vapen115.11.1870 (GB)
3+ 2×5+ 3×20 Lejon/Vapen12.12.1870
3 vk 146 öre
2×3+ 2×20+ 2×50 Lejon/Vapen112.8.1870 (GB) framsida
50 öre för 1:a VK via Storbritannien (1.4.1869 – 31.12.1875)

50 öres porto för 1:a VK via Storbritannien (1.4.1869 – 31.12.1875) från GÖTEBORG 14.12.1870 till Cognac. Noteringar ”50” (för betalt porto), ”via England” (postvägen) samt ”paid” (betalt). Brittisk röd stämpel PD (Paid Destination, betalt till destinationen). Transit LONDON PAID SHIPLETTER DE.17.70 samt utväxlingsstämpel ANGL. AMB. CALAIS 18.DEC.70 (då brevet mottogs av franska posten i Calais) och ankomststämplat på baksidan COGNAC 22 DEC.
Frankerat med 50 öre Vapentyg (Facit-Nr 12f2)

20 öre 1.1.1876 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre infördes först 1.1.1876 vilket är senare än andra länder. Portot gällde för brev med en maxvikt av 15 gram.

40rek_helsingborg_27_2_1889
20 öre (1.1.1876 – 31.1.1921) + 20 öre rektillägg

40 öres rekporto från HELSINGBORG 27.2.1889 till Lille. Portot bestod av 20 öre brevporto för 1:a vk (1.1.1876 – 31.1.1921) samt 20 öre rektillägg (1.1.1887 – 30.6.1905). Svensk notering ”Recommenderas” samt R stämpel. Svag röd utväxlingsstämpel (över det högra märket) samt på baksidan transitstämpel PARIS A AMIENS 1.MARS.89

Under perioden med 20 öres brevporto förkommer 3 olika rektillägg under 4 olika perioder:
18 öre rektillägg + 20 öre = 38 öre för 1:a vk 1.1.1876 – 31.12.1886
20 öre rektilägg + 2o öre = 40 öre för 1:a vk 1.1.1887 – 30.6.1905
15 öre rektilägg + 20 öre = 35 öre för 1:a vk 1.7.1905 – 30.6.1920
20 öre rektilägg + 20 öre = 40 öre för 1:a vk 1.7.1920 – 31.1.1921

288 öre för rekbrev 1.7.1858 – 31.3.1869

Detta unika brev har en 3 öre Lejon typ I som del av frankeringen.
Brevet är ett direktbrev i 2:a vk med brevportot 144 öre (2×72) och dubbelt rektillägg 144 öre (2×72) enligt avtalet.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+5+30+ 5×50 Lejon/Vapen19.9.1863

116 öre för rek/assbrev 1.10.1865 – 31.3.1869

Brev i 1:a vk via Preussen med 63 öre brevporto, rektillägget var 42 öre och resterande 11 öre var för assbeloppet (?).

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×3+ 2×5 + 2×50 Lejon/Vapen113.9.1866
116 öre via Preussen från STOCKHOLM 13.9.1866 (ex Frimärkshuset 2010)

Det unika brevet med 116 öres frankering. Märkena monterade nära kanterna och har därav fått lite skador men ett dekorativt brev med tilltalande trefärgsfrankering.

139 öre för rek/assbrev 1.10.1865 – 31.3.1869

Brev i 2:a vk via Preussen med 86 öre brevporto, rektillägget var 42 öre och resterande 11 öre var för assbeloppet (?).

PortokombinationAntal kändaNoteringar
9+30+ 2×50 Vapen3
139 öre från STOCKHOLM 20.11.1865 (ex Postiljonen 2011)

Ett av de tre kända breven med 139 öres porto. Rektillägget var 42 öre och brevet har en notering ”23gr” vilket innebär att det är i en högre viktklass.

77 öre för rekbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

Direktbrev i 1:a viktklassen med brevporto 42 öre samt 35 öre i tillägg för rek.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+12+ 2×30 Ringtyp325.1.1875 – 15.7.1875
3+20+24+30 Ringtyp124.7.1874
77 öre rekbrev från STOCKHOLM 15.7.1875 (ex Frimärkshuset 2020)

119 öre för rekbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

Direktbrev i 2:a viktklassen med brevporto 84 öre samt 35 öre i tillägg för rek.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×3+ 2×5+ 2×50 Lejon/Vapen127.2.1872
20 Lejon + 1 Riksdaler Ringtyp11 öre överfrankerat, 11.1.1873
5+ 2×12+ 3×30 Ringtyp125.4.1875
5+24+ 3×30 Ringtyp29.6.1873 -14.12.1875
3+6+ 5×12 + 50 Ringtyp13.10.1874

161 öre för rekbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

Direktbrev i 3:a viktklassen med brevporto 126 öre samt 35 öre i tillägg för rek.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×3 +5+ 3×50 Lejon/Vapen120.6.1872

245 öre för rekbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

Direktbrev i 5:e viktklassen med brevporto 210 öre samt 35 öre i tillägg för rek.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+ 2×20+ 4×50 Lejon/Vapen115.4.1872

287 öre för rekbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

Direktbrev i 6:e viktklassen med brevporto 252 öre samt 35 öre i tillägg för rek.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+12+20+ 5×50 Lejon/Vapen115.1.1871

18 öre för trycksak via Preussen 1.7.1858 – 30.9.1865

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×9 Vapen125.1.1860
18 öre trycksak via Preussen (ex Philea 2021)

Den unika 18 öres trycksaken från STOCKHOLM 25.1.1860 till La Rochelle i Frankrike. Via K.S.P.A.D 30.1.1860 (svenska postkontoret i Hamburg, skickat via Danmark), HAMBURG 30.1 och LA ROCHELLE 4.FEVR.60. Den tidigaste svenska trycksaken till Frankrike och i hög kvalité, frankerad med lodrätt par av 9 öre Vapen.

14 öre för trycksak 1.5.1865 – 31.3.1869

En finns noterad i littertur som Facit Postal, men datumet är okänt.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+9 Vapen1

11 öre för trycksak 1.2.1868 – 31.12.1875

Gällde för sådana som skickades direkt (i postsäck) utan transit i Tyskland.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×3 Lejon + 5 Vapen315.7.1869 – 12.1.1872
5+6 Ringtyp228.1.1873 (nerklippt) – 15.2.1875
11 öre trycksak i postsäck (ex Philea 2020)

Den senaste av de tre kända under Vapen/Lejon perioden. Från STOCKHOLM 12.1.1872 och ankomststämplad på baksidan BORDEAUX 18.JANV.72

2 trackbacks/pingbacks

 1. Lösenbrev till och från Frankrike – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
 2. 50 öre till Frankrike via Storbritannien – SAFE Album AB / Frimärks-Netto