Svenska brev till Frankrike

Bland de icke nordiska länderna är Frankrike ett av de vanligare adressländerna för svenska utrikesbrev. Den vanligaste portovägen är så kallade direktbrev som skickades i förslutna postsäckar mellan Sverige och Frankrike utan att transiteras av de danska eller tyska postverken, men det fanns även porton för brev skickade via Tyskland och Storbritannien.
Under åren 1865-1868 var det billigare att skicka breven via Tyskland eller Storbritannien, därav är portot 63 öre via Preussen under denna period den enda tämligen vanligt förekommande portosatsen som inte var för direktbrev.

En sak som tydligt skiljer direktbrev från de övriga är att direktbreven inte har några utländska portonoteringar i rött och blått som normalt ses på brev som skickats via t.ex. Preussen.

Portosatser för brev i 1:a vk
01.07.1855 – 30.06.1858     24 skilling direktbrev 1:a vk max ½ lod = 6,7 gram
01.07.1858 – 31.01.1868     72 öre direktbrev 1:a vk max ½ lod = 6,7 gram
01.02.1868 – 31.12.1875     42 öre direktbrev 1:a vk max 10 gram

01.07.1858 – 30.09.1865     95 öre via Preussen 1:a vk max ½ lod = 6,7 gram
22.09.1864 – 30.09.1865     77 öre  via Preussen 1:a vk max ½ ort
01.10.1865 – 31.03.1869     63 öre via Preussen 1:a vk max 1½ ort / 7,5 gram
01.04.1869 – 28.06.1873     50 öre via Preussen 1:a vk max 10 gram
01.10.1873 – 31.12.1875     40 öre via Tyska postunionen GPU 1:a vk max 10 gram

01.04.1869 – 31.12.1875     50 öre via Göteborg och Storbritannien

01.01.1876 – 31.01.1921     20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952     30 öre

Fler portosatser till Frankrike fanns innan 1876 men inga brev är kända.
Direktbrev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:avk, x3 för 3:e vk o.s.v.
Brev i högre viktklasser via Preussen och Storbritannien hade en annan uträkning.

Rektillägg
Åren innan UPU 1876 var tillägget för rek olika beroende på portoväg, alla dessa är sällsynta.
01.01.1876 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.01.1876 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1858 – 30.09.1865    18 öre via Preussen
01.05.1865 – 31.03.1869    14 öre direktporto
01.02.1868 – 31.12.1875     11 öre direktporto
01.01.1876 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

24 skilling direktbrev 1.7.1855 – 30.6.1858

24 skilling portot gällde under hela skillingtiden och maxvikten för 1:a vk var ½ lod = 6,7 gram.
Portot bestämdes i en postkonvention 1.9.1854 och motsvarade 1 fransk franc (10 centimes).
Det svenska postverkets del av portot var 9½ skilling banco och det franska fick 6 centimes medan resterande gavs till Danmark och Preussen.
Breven skickades via det svenska postkontoret i Hamburg och därifrån i sluten postsäck till Frankrike.

24skill_stockholm_8_7_1857
24 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Brev i 1:a vk 24 skilling (1.7.1855 – 30.6.1858 för direktbrev) STOCKHOLM 8.7.1857 till Marseille.
Notering ”Franco 24” och ”pr Bore” samt röd stämpel PD (Paid Destination = betalt till destinationen).
Transitstämplar K.S.&.N.P.A. HAMBURG (svensk postkontoret), SUEDE-QUIEVRAIN 13.JUL.57, PARIS 14.JUL.57,
PARIS A LYON 14.JUL.57, LYON A MARSEILLE 14.JUL.57 samt ankomststämpel MARSEILLE 15.JUL.57.
Frankerat med 24 skilling.

Skickat med båten s/s BORE från Stockholm via Lübeck till det svenska postkontoret i Hamburg och därifrån i sluten postsäck via Quievrain och vidare till Marseille via Paris och Lyon.

24 skilling lösenbrev 1.7.1855 – 30.6.1858

Obetalt brev i 1:a vk 24 skilling (1.7.1855 – 30.6.1858 för direktbrev) MARSEILLE 7.2.1856 till Götheborg
Transit MARSEILLE A PARIS 7.FEVR.56, PARIS 8.FEVR.56, PARIS A QUIEVRAIN 8.FEVR.56
Via svenska postkontoret K.S.&.N.P.A. HAMBURG 10.2.56
Lösennotering och lösenstämpel 24Sk (samma som för ett frankerat brev) slagen i postkupén mellan Paris-Quiévrain

72 öre för direktbrev 1.7.1858 – 31.1.1868

Portot var en direkt omräkning från det tidigare 24 skilling p.g.a. valutareformen.
Portot gällde för direktbrev i förseglad postsäck som i 1:a vk fick ha en maxvikt på ½ lod = 6,7 gram.
Breven utväxlades ursprungligen vid Quievrain, senare från år (?) vid Erquelines där det franska postverket tog över ansvaret för vidare postbefordran inom landet. Båda är belgiska orter på gränsen till Frankrike.

72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från SUNDSVALL 1.7.1865 till Saint-Brieuc.
Notering ”Franco” samt svensk stämpel FRANCO. och P.D. inom oval (Paid Destination).
Svensk transitstämpel SÖDRA.ST.BANAN 3.7.1865.
Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 5.JUIL.65.
Transitstämpel PARIS A RENNES 6.JUIL.65 (järnvägsstämpel Paris till Rennes) samt ankomststämpel ST BRIEUC 6.JUIL.65
Frankerat med 3x 24 öre Vapentyp i ett delvis något särat 3-strip (Facit-Nr 10d1)

Noteringen under märkena ”ex Sjöman” betyder att brevet på sin tid ingick i Per Sjömans samling.

72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från ÖKNE 23.12.1858 till Rouen.
Notering ”via Danmark 72 öre” samt P.D. inom oval (Paid Destination).
Transitstämpel Hamburg.
Utväxlingsstämpel SUEDE-QUIEVRAIN AMB 19.DEC.58.
Ankomststämpel ROUEN 30.DEC.58
Frankerat med 2x 30 öre i vågrätt par samt 12 öre Vapen (Facit-Nr 11b och 9c1)

72_sodra_st_banan_7_11_1867_stor
72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från SÖDRA ST BANAN 7.11.1867 till Bordeaux.
Notering ”Franco” samt P.D. inom oval (Paid Destination).
Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 9.NOV.67.
Transitstämpel PARIS 10.NOV.67 samt ankomststämpel BORDEAUX 11.NOV.67.
Frankerat med 12 öre vapen samt 3x 20 öre lejon.

Denna portokombination är känd i 2 exemplar. Den vanligaste frankeringen är 24 + 24 + 24 öre

72_ofrankerat_helsingborg_21_5_1862
72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från HELSINGBORG 21.5.1862 till Bordeaux
Blå stämpel FRANCO. samt P.D. inom oval (Paid Destination).
Transitstämpel HAMBURG K.S.P.A.(D.) 22.5.1862 från det svenska postkontoret i Hamburg.
Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 23.MAI.62. Transitstämpel PARIS 24.MAI.62 samt ankomststämpel BORDEAUX 25.MAI.62.
Kontant betalt ofrankerat brev.

Det var inget tvång att breven skulle frankeras. Fullt betalda ofrankerade brev behandlades på samma sätt som de frankerade.

72 öre lösenbrev (1.7.1858 – 31.1.1868)

Obetalt 72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) PARIS 5.6.1860 till Uddevalla
Notering ”Via Hamburg & Copenhagen” (postvägen)
Transitstämplar PARIS A QUIEVRAIN 5.NOV.60, HAMBURG K.S.P.A.(D) 7.11.1860, HELSINGBORG 9.11.1860
Lösenstämpel ”72” (samma porto som för ett frankerat brev) slagen i postkupén mellan Paris-Quiévrain

Obetalt brev i 2:a vk från Götheborg til Paris

Obetalt brev i 2:a vk från GÖTHEBORG 30.9.1864 till Paris
Notering ”2” för 2:a vk.
Transitstämpel på baksidan SÖDRA ST BANAN 2.10.1864 samt fransk utväxlingsstämpel SUEDE AMB.ERQUELINES 4.OCT.64
Ankomststämplat PARIS 5.OCT.64
Fransk lösenstämpel ”20” slagen i Sverige för att visa det felande portot som det franska postverket skulle driva in för brevet

I Frankrike var porto för ett 72 öres enkelt porto 10 centimes och ett brev i 2:a vk kostade 20 centimes.

42 öre för direktbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

Portot för direktbrev sänktes 1 februari 1868 från tidigare 72 till 42 öre och brev i 1:a vk fick nu ha en maxvikt av 10 gram. Portot gällde för direktbrev i förseglad postsäck. Breven utväxlades vid Erquelines där det franska postverket tog över ansvaret för vidare postbefordran inom landet.
Sveriges del av portot var 17,5 öre och Frankrikes del var 3,5 centimes (24,5 öre).

Ej fullt frankerade brev lösenbelades med fullt porto 42 öre / 6 centimes + en straffavgift 14 öre / 2 centimes  = 56 öre eller 8 centimes.
Brev i 2:a vk lösenbelades med dubbelt porto + dubbel straffavgift.

42_goteborg_12_3_1868
42 öre direktbrev 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från GÖTEBORG 12.3.1868 till Bordeaux.
Notering ”Franco” och ”42” samt 2st lila PD (Paid Destination). Transit SÖDRA ST.BANAN 14.3.1868 och utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES _.MARS.68. Transit PARIS 17.MARS.68, PARIS A BORDEAUX 17.MARS.68 samt ankomst BORDEAUX 18.MARS.68.
Frankerat med 12 + 30 öre vapen.

42_stockholm_26_3_1869_stor
42 öre (1:a VK 1.2.1868 – 31.12.1875)

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM 26.8.1869 till St Brieuc.
Notering ”franco” samt röd PD (Paid Destination), utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 30.AOUT.69. Transit PARIS A RENNES 30.AOUT.69 samt ankomst ST BRIEUC 30.AOUT.69.
Frankerat med 12 + 30 öre vapen

42_pkxp_nr1_27_12_1871
42 öre (1:a VK 1.2.1868 – 31.12.1875)

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från PKXP N:r1 27.12.1871 till Paris
Notering ”Franco” samt lila PD (Paid Destination).
Transitstämpel PKXP N:r2 28.12.1871
Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 31.DEC.71. Transit PARIS A RENNES 30.AOUT.69
Frankerat med 2x 3 öre Liggande Lejon samt 3x 12 öre Vapentyp

42 öres direktbrev (framsida) i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från GÖTEBORG 16.1.1869 till Cognac
Notering ”42” samt röd PD (Paid Destination).
Transitstämpel PKXP N:r2 28.12.1871
Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES
Frankerat med 2x 3 öre Liggande Lejon samt 12 och 24 öre Vapentyp

42_stockholm_7_5_1874
42 öre 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM 7.5.1874 till Reims.
Notering ”fr” samt röd PD (Paid Destination). Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 11.MAI.74 och ankomst REIMS 11.MAI.74.
Blandfrankering med 30 öre vapen och 12 öre ringtyp tandning 14

42_malmo_8_6_1872
42 öre 1.2.1868 – 31.12.1875

Större brevklipp från brev i 1:a vk MALMÖ 8.6.1872 till Bordeaux via Danmark.
Danska transitstämplar FRA SVERRIG 8.6.1872 och KIØBENHAVN 8.6.
Del av den blåa SUEDE-ERQUELINES, PARIS A BORDEAUX 10.JUIN.72, BORDEAUX 11.JUIN.72
Frankerat med 12 + 30 öre vapen (9m+11g)

Det ursprungliga brevet har troligen felsorterats och inte hamnat i den förseglade postsäcken till Frankrike.

Obetalt 42 öres porto med 56 öre lösen 1870

Obetalt brev i 1:a vk från NICE 23.1.1870 till Stockholm
Transitstämpel MARSEILLE A PARIS 24.JANV.70 och utväxlingsstämpel PARIS A ERQUELINES
Lösenstämpel ”56” för portot 42 öre + 14 öre i straffavgift

42_ofrankerat_stockholm_norr_8_5_1872
42 öre för 1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres porto obetalt brev (1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM NORR 8.5.1872 till Jernac
Transitstämpel STOCKHOLM 8.5.1872
Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 12.MAI.72 samt på baksidan transitstämpel PARIS-BORDEAUX 12.MAI.72 och ankomststämplat JARNAC 13.MAI.
Lösenstämpel ”8” slagen i Sverige för att markera lösenbeloppet 8 centimes mottagaren fick betala.
Frankerade brev kostade 6 centimes och 2 centimes fick betalas i straffavgift.

42_ofrankerat_stockholm_3_2_1869
84 öre för 2:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

84 öres porto obetalt brev (2:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875) från STOCKHOLM 3.2.1869 till Jernac
Svensk notering ”2” för 2:a viktklassen
Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 7.FEVR.69. Transit PARIS 8.FEVR.69 samt järnvägsstämpel PARIS-BORDEAUX och ankomststämplat i JARNAC 9.FEVR.69
Lösenstämpel ”16” slagen i Sverige för att markera lösenbeloppet 16 centimes mottagaren fick betala.
Ett frankerat brev i 2:a vk kostade 12 centimes (2×6) och 4 centimes (2×2) fick betalas i straffavgift.

Portot gällde även till Algeriet

42 öre för 1:a vk 1.2.1868 – 31.12.1875

42 öres direktbrev i 1:a vk (1.2.1868 – 31.12.1875) från WADSTENA 24.3.1869 till Alger (Algeriet).
Svart PD (Paid Destination). Utväxlingsstämpel SUEDE-ERQUELINES 28.MARS.69
Baksidan med trasitstämpel PKXP N:r2 26.3.1869 samt ett flertal franska stämplar
Frankerat med 12 och 30 öre Vapentyp

Brevet finns avbildat i ”Swedish letter rates to foreign destinations” av Billgren – Bjäringer – Stone och har tidigare ingått i makarna Kersti och Bertil Larssons posthistoriska samling.

63 öre via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869

Maxvikten för brev i 1:a vk 1½ ort och från 23.4.67 var den 7,5 gram.
Sveriges del av portot var 18 öre, samma som för 1:a vk.
Preussens del av portot var 5 Silbergroschen som noterades i rött ”5” på brevens framsida varav 2½ Silbergroschen var för vidareporto till Frankrike som noterades med blått ”2½wf” (WeiterFranco) på brevens baksida.

63_stockholm_31_5_1866_stor
63 öre (1:a vk 1.10.1865 – 31.3.1869)

63 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 31.5.1866 till Beaumont-la-Ferrière.
Notering ”Franco 63” och svensk stämpel FRANCO. inom oval samt P.D. inom rektangel (Paid Destination).
Transitstämplar STRALSUND-BELIN 2.6, PRUSSE-FORBACH 4.JUIN.66, PARIS A CLERMONT 4.JUIN.66.
Ankomststämplat BEAMONT-LA-FERRIERE 5.JUIN.66. Bild baksidan med fler stämplar.
Frankerat med 3 öre lejon samt 2x 30 öre vapen i lodrätt par.

63_stockholm_26_11_1867
63 öre (1:a vk 1.10.1865 – 31.3.1869)

63 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 26.11.1867 till Nice.
Notering ”franco” och svensk stämpel FRANCO. inom oval samt P.D. inom rektangel (Paid Destination).
Transitstämplar KIEL-HAMBURG 29.11, PRUSSE-FORBACH 1.DEC.67.
INCONNU ’A L ’ APPEL NICE = okänd och avgångsstämplat 5.DEC.67.
Frankerat med 3 öre lejon samt 2x 30 öre vapen i lodrätt par.

86_stockholm_26_7_1867_stor
86 öre (2:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

86 öres porto via Preussen (för 2:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 26.7.1867 till Paris.
Svensk stämpel FRANCO. (portot betalt) samt röd P.D. (Paid Destination)
Preussisk transit STRALSUND-BERLIN 28/7, och tysk-fransk utväxlingsstämpel PRUSSE–FORBACH 30.JUN.67
Fransk ankomststämpel PARIS 30 JUIL 67
Frankerat med 12 + 24 + 50 öre vapen = 86 öre

Maxvikten för brev i 1:a vk var 7,5 gram (tidigare 1½ ort) med portot 63 öre
Tyngre brev räknades upp med 23 öre per 15 gram
2:a vk med maxvikten 7,5g+15g= 22,5gram med portot 63+23= 86 öre

Sveriges del av portot var 18 öre, samma som för 1:a vk.
Preussens del av portot var 7½ Silbergroschen som noterats med rött ”7½” på brevets framsida, varav 5 Silbergroschen var för vidareporto till Frankrike som noterats med blått ”5wf” (WeiterFranco) på brevets baksida.

40 öre via GPU 1.10.1873 – 31.12.1875

Portot gällde för brev som skickades via den Nordtyska Unionen.
Enligt en överenskommelse mellan Sverige och den Nordtyska Unionen 25.3.1873 skulle svenska brev transisteras utan avgift genom unionen.
Sveriges del av portot var 24 öre och Frankrikes del var 1 ¾ Silbergroschen (16 öre) som skrevs med rött på brevens framsida. Sverige hade en maxvikt för brev i 1:a vk på 15 gram medan den franska gränsen gick redan vid 10 gram.

40_pkxp_18_6_!874
40 öre 1.10.1873 – 31.12.1875

40 öre porto för 1:a VK via GPU (1.10.1873 – 31.12.1875) från PKXP NR1 NED 18.6.1874 till Reims.
Notering ”Franco” samt PD inom rektangel (Paid Destination).
Transit PKXP N:r2 19.6.1874 samt tysk-frank utväxlingsstämpel ALLEMANGE-AMB GIVET B 21.JUIN.74
Ankomststämplat REIMS 22.JUIN.74
Frankerat med 2x 20 öre ringtyp tandning 14

50 öre via Storbritannien 1.4.1869 – 31.12.1875

50 öres portot fanns både för brev via Nordtyskland och Storbritannien. Portot via Nordtyskland sänktes 1.10.1873 till 40 öre men porto via Storbritannien fanns kvar ända tills UPU portot 20 öre infördes 1.1.1876.

50 öres portot användes sällan, det kom mest till användning via Storbritannien under kriget mellan Preussen och Frankrike 1870.
Breven skickades med båt från Göteborg till Storbritannien och sedan därifrån till över Engelska Kanalen till den franska kusten.

50 öre för 1:a VK via Storbritannien (1.4.1869 – 31.12.1875)

50 öres porto för 1:a VK via Storbritannien (1.4.1869 – 31.12.1875) från GÖTEBORG 14.12.1870 till Cognac.
Noteringar ”50” (för betalt porto), ”via England” (postvägen) samt ”paid” (betalt).
Brittisk röd stämpel PD (Paid Destination, betalt till destinationen)
Transit LONDON PAID SHIPLETTER DE.17.70 samt utväxlingsstämpel ANGL. AMB. CALAIS 18.DEC.70 (då brevet mottogs av franska posten i Calais) och ankomststämplat på baksidan COGNAC 22 DEC.
Frankerat med 50 öre Vapentyg (Facit-Nr 12f2)

20 öre 1.1.1876 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre infördes först 1.1.1876 vilket är senare än andra länder.
Portot gällde för brev med en maxvikt av 15 gram.

40rek_helsingborg_27_2_1889
20 öre (1.1.1876 – 31.1.1921) + 20 öre rektillägg

40 öres rekporto från HELSINGBORG 27.2.1889 till Lille.
Portot bestod av 20 öre brevporto för 1:a vk (1.1.1876 – 31.1.1921) samt 20 öre rektillägg (1.1.1887 – 30.6.1905).
Svensk notering ”Recommenderas” samt R stämpel. Svag röd utväxlingsstämpel (över det högra märket) samt på baksidan transitstämpel PARIS A AMIENS 1.MARS.89

Under perioden med 20 öres brevporto förkommer 3 olika rektillägg under 4 olika perioder:
18 öre rektillägg + 20 öre = 38 öre för 1:a vk 1.1.1876 – 31.12.1886
20 öre rektilägg + 2o öre = 40 öre för 1:a vk 1.1.1887 – 30.6.1905
15 öre rektilägg + 20 öre = 35 öre för 1:a vk 1.7.1905 – 30.6.1920
20 öre rektilägg + 20 öre = 40 öre för 1:a vk 1.7.1920 – 31.1.1921

2 trackbacks/pingbacks

  1. Lösenbrev till och från Frankrike – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. 50 öre till Frankrike via Storbritannien – SAFE Album AB / Frimärks-Netto