Svenska brev till Italien

Brev som inte finns med i Åke Rietz bok:

  • 87 öre till Neapel från GÖTEBORG 1.11.1861
  • 41 öre överfrankerat med 1 öre, 12+30 öre Vapen PKXP 22.1.1870
  • 36 öre frankerat med 12+24 öre Ringtyp från PKXP 16.2.1875

Italien blev ett enat land först i slutet av 1860-talet, innan dess bestod området av ett antal mindre eller större självständiga stater. P.g.a detta fanns det ursprungligen ett flertal olika porton till Italien beroende på vilket stat brevet skickades till och via vilka länder det transisterades.
Breven gick vanligen via Tyskland och sedan via Österrike, Schweiz eller Frankrike. Brev via Tyskland-Österrike är den vanligast förekommande befodringsvägen.
Krigen mellan olika stater i framförallt det norra Italien har bidragit till olika porton och befodringsvägar.
Samtliga porton till det Italienska området innan UPU är alla sällsynta (kända i mindre än 10 ex) förutom 41 öres portot som gällde till alla stater 1.4.1869 – 30.9.1873.
Från 1867 gällde portona till alla stater, senare hela Italien.
Italien blev medlem i UPU 1.7.1875.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
24 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
29 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
31 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
34 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
84 öre2:a vk 186 öre01.07.1858 – 30.09.1865
87 öre01.07.1858 – 29.10.1862
72 öre01.07.1858 – 29.10.1862
– – –6:e vk 363 öre02.04.1860 – 30.09.1865
87 öre2:a vk 174 öre30.10.1862 – 31.01.1868
102 öre2:a vk 204 öre
4:e vk 408 öre
30.10.1862 – 31.01.1868
70 öre01.05.1865 – 30.09.1865
81 öre2:a vk 97 öre
4:e vk 194 öre
01.10.1865 – 22.04.1867
61 öre01.10.1865 – 29.09.1867
84 öre23.04.1867 – 31.03.1869
54 öre2:a vk 108 öre30.09.1867 – 31.03.1869
– – –2:a vk 132 öre01.02.1868 – 01.04.1869
66 öre01.02.1868 – 30.06.1875
41 öre2:a vk 82 öre01.04.1869 – 30.09.1873
36 öre2:a vk 72 öre01.10.1873 – 30.06.1875
20 öre2:a vk 40 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Kända rek- och ass-porton

Endast ett känt rekbrev innan UPU och inga assbrev.

PortoTidsperiodVarav rek/ass tillägg
78 öre30.09.1867 – 31.03.186924 öre rek

Trycksaker

Maxvikten för trycksaker var 50 gram.

PortoTidsperiodPortoväg
14 öre01.05.1865 – 31.03.1869Preussen och Schweiz
2:a vk 19 öre– ” –– ” –

24 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Till Neapel och Sicilien via Preussen och Österrike. Endast ett brev känt som är frankerat med en 24 skilling.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24 skilling16.7.1857

29 skilling 1.7.1855 – 30.6. 1858

Till Sardinien via Frankrike som har en trefärgfrankering.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+ 3×6 + 8 skilling114.1.1858

31 skilling 1.7.1855 – 30.6. 1858

Till Kyrkostaten via Preussen och Österrike. Det ”vanligaste” av de ovanliga skillingportona. Två av breven är skickade samma dag 15.9.1857 från Stockholm, det ena är i hög kvalité medan det andra har del av adressen avlägsnad och saknar del av baksidan.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+4+24 skilling512.1.1857 – 28.1.1858

34 skilling 1.7.1855 – 30.6. 1858

Gällde till Kyrkostaten, Toscana, Neapel och Sicilien via Frankrike.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
4+6+24 skilling212.5.1856 – 2.3.1857
Ett av de två kända 34 skillingbreven (ex David Feldman 2009)

84 öre 1.7.1858 – 30.9.1865

Till delar av Sardinien via Preussen och Österrike.
Det ena av de två breven i 1:a vk Stockholm 29.4.1859 (22.4.1859 enligt Rietz bok) är dock skickat till staten Modena (Duché de Modéne) och inte Sardinien.
Ett annat 84 öres porto fanns även 23.4.1867 – 31.3.1869.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24+ 2×30 öre Vapen229.4.1859 – 22.2.1860
2:a vk 186 öre
12+24+ 3×50 öre Vapen117.9.1858
84 öre till Modena (ex Philea 2015)

87 öre 1.7.1858 – 29.10.1862

Till Sardinien, Neapel och Sicilien via Frankrike. Här finns endast ett brev känt. Den 30.10.1862 infördes enhetsportot 87 öre till alla staterna via Frankrike fråsett Kyrkostaten.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×9 + 2×30 öre Vapen2?.9.1859
1.11.1861 GÖTEBORG
2:a vk 174 öre
24+ 3×50 öre Vapen210.12.1861 – 9.9.1862
87 öre till Neapel från GÖTEBORG 1.11.1861 (ex Philea 2009)

72 öre 1.7.1858 – 29.10.1862

Gällde till Neapel eller Sicilien via Preussen och Österrike. Två brev kända, båda med den naturliga frankeringen 3×24 öre.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×24 öre Vapen220.11.1860 – 6.9.1864

87 öre 30.10.1862 – 31.1.1868

Det första ”enhetsportot” till Italien. Gällde till samtliga stater (frånsett Kyrkostaten) för brev via Frankrike.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×9 + 2×30 öre Vapen504.12.1862
08.01.1863 STOCKHOLM
15.01.1866
31.05.1867
03.06.1867
3+24+ 2×30 öre Lejon/Vapen1
17+20+50 öre Lejon/Vapen125.1.1867
2:a vk 174 öre
24+ 3×50 öre Vapen122.12.1865 STOCKHOLM

363 öre för 6:e vk 2.4.1860 – 30.9.1865

Endast ett känt brev som är i häpnadsväckande 6:e vk.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
6:a vk 363 öre
9+24+30+ 6×50 öre Vapen122.2.1862

102 öre 30.12.1862 – 31.1.1868

Till Kyrkostaten via Frankrike. Precis som direktbreven till Frankrike skickades dessa i förseglad postsäck genom Tyskland och utväxlades vid ERQUELINES. Tre brev kända i tre unika portosatser: 1:a, 2:a och 4:e viktklassen. Det tyngsta med 408 öres porto har det på utlandsbrev ovanliga 3 öre Liggande Lejon typ I som del av frankeringen.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
12+ 3×30 öre Vapen14.4.1866
2:a vk 204 öre
24+30+ 3×50 öre Vapen18.2.1865
4:e vk 408 öre
3 (typ I) + 5+ 8×50 öre Lejon/Vapen19.6.1863

70 öre 1.5.1865 – 30.9.1865

Till Kyrkostaten via Preussen och Österrike. Portot gällde endast i 5 månader. Endast ett brev är känt och det är skickat längt efter portoperioden men enligt brevtaxan från september 1865 hade man missat att få med detta (och en del andra ändringar), varför brevet får anses korrekt frankerat. Detta styrks även av wfr-noteringen ”2¼” (20,25 öre till Kyrkostaten) som visar att även utväxlingspostkontoret missat portosänkningen.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
20+50 öre Lejon/Vapen118.1.1867
Det unika 70 öres brevet från CARLSHAMN 18.1.1867 till Rom

61 öre 1.10.1865 – 29.9.1867

Till alla stater (utom Kyrkostaten) via Preussen och Österrike.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×5 + 3×17 öre Vapen/Lejon112.3.1867
9+12+ 2×20 öre Vapen/Lejon19.6.1867

Brevet med 9+12+ 2×20 från LINKÖPING 9.6.1867 är i litet format med frankering på både fram- och baksidan.

81 öre 1.10.1865 – 22.4.1867

Den 1:a oktober 1865 infördes det första enhetsportot som gällde till alla staterna för brev via Preussen och Schweiz. Portot sattes till 81 öre som 23.4.1867 höjdes till 84 öre.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
9+ 3×24 öre Vapen215.11.1865 – 5.4.1866
2:a vk 97 öre
5+12+30+50 öre Vapen121.10.1865
4:e vk 194 öre
5+9+30+ 3×50 öre Vapen112.3.1867

84 öre 23.4.1867 – 31.3.1869

Till alla staterna via Preussen och Schweiz. En höjning av det tidigare 81 öre.
Ett annat 84 öres porto fanns även 1.7.1858 – 29.10.1862.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24 + 2×30 öre Vapen304.05.1867 GÖTEBORG
12.12.1868
22.04.1869
84 öre via Preussen och Schweiz, frankerat på den här utvikta baksidan (ex Philea 2014)

54 öre 30.9.1867 – 31.3.1869

54 öres porto gällde till alla delar av Italien inkl. Kyrkostatens områden fr.o.m. 5.12.1867.
Breven skickades via Preussen och Österrike.
Sveriges del av portoto var 18 öre och Tyska Unionens del (Preussen och Österrike) var 4 Silbergroschen som noterades i rött på breven varav 1½ Sgr var för vidareporto till Italien som noterades med blått ”wf 1½”.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24+30 öre Vapen424.01.1868
02.04.1868
14.04.1868
21.01.1869 STOCKHOLM
2:a vk 108 öre
2×24 + 2×30 öre Vapen118.2.1868
54_stockholm_21_1_1869
54 öre 30.9.1867 – 31.3.1869

54 öres porto för 1:a vk (via Österrike 30.9.1867 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 21.1.1869 till Turin.
Notering ”Franco 54” och svensk FRANCO. samt PD (Paid Destination).
KIEL-HAMBURG 24.1.IR, VERONA 27.GEN.69 7M och TORINO 28.GEN.69 6M
Frankerat med 24 + 30 öre vapen
. Det senaste av 4 kända.

132 öre för 2:a vk 1.2.1868 – 1.4.1869

TIll Kyrkostaten via Frankrike. Endast ett brev i 2:a vk känt.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
12+20+ 2×50 öre Vapen/Lejon17.9.1868

66 öre 1.2.1868 – 30.6.1875

Till alla staterna via Frankrike. Endast ett brev känt som är överfrankerat med 1 öre men en trevlig kombination av 17 öre grå Lejon och 50 öre Vapentyp.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
17 (grå) + 50 öre Lejon/Vapen11 öre överfrankerat 17.8.1869

41 öre 01.04.1869 – 30.09.1873

Gällde till alla stater via Nordtyskland. Det enda förhållandevis vanliga portot till Italien innan UPU. Kombinationen 5+12+24 öre är vanligast men även den mest naturliga (endast 2 märken) 17+24 öre förekommer ganska ofta varav 5st har en grå 17 öre. Även två brev med 17 öre grå i kombination med 2×12 öre.
Flera av breven är skickade från Orsa till målaren Olof Arborelius.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+12+24 öre Vapen16
17 (lila) + 24 öre Lejon/Vapen49.1.1869 – 28.11.71
17 (grå) + 24 öre Lejon/Vapen512.10.1870 – 12.10.1871
2×3 +5+30 öre Lejon/Vapen58.10.1869 – 11.6.1871
5+ 3×12 öre Vapen59.12.1870 – 19.11.1871
2×12 + 17 (grå) Vapen/Lejon24.11.1870 – 30.12.1870
5 Vapen + 3×12 Ringtyp12.9.1872
2×3 + 3×12 Lejon/Vapen11 öre överfrankerad framsida 29.8.1869
12+30 öre Vapen21 öre överfrankerat
22.1.1870 PKXP Nr 1
12.2.1872
5 Vapen +12+24 Ringtyp121.12.1872
2×3 Lejon + 5+30 Ringtyp118.9.1874, otandad 30 öre
5+6+30 öre Ringtyp221.12.1872 – 4.4.1873
5+12+24 öre Ringtyp21.5.1873 – 30.8.1873
2:a vk 82 öre
2×5 + 3×24 öre Vapen110.11.1869
12+20+50 öre Vapen/Lejon212.11.1870 STOCKHOLM
18.5.1871

41 öres porto för 1:a vk (via Nordtyskland 1.4.1869 – 30.9.1873) från STOCKHOLM 7.2.1870 till Milano. Notering ”Franco 41” och svensk FRANCO. samt PD (Paid Destination). Röd notering ”3” (utländsk porto) och blå ”wf 1½” (Italiens porto). Frankerat med 5 + 12 + 24 öre vapen

36 öre 1.10.1873 – 30.6.1875

Till hela Italien (numera ett enat kungarike) via Tyskland.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3×12 öre Ringtyp425.12.1873 – 13.9.1874
6+30 öre Ringtyp34.2.1874 – 23.6.1875
12+24 öre Ringtyp216.2.1875 – 23.6.1875
2:a vk 72 öre
3×24 öre Ringtyp125.6.1874

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot gällde för max 15 gram i 1:a VK och var giltigt fram till 1921 års utgång.

20_halsingborg_16_2_1918
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto från HÄLSINGBORG 16.2.1918 till Italien. Censur remsor och censuretikett. Returnerat till Helsingborg och där eftersänt 7.8.1918 till Skirö. Bild baksidan med vackert reklammärke från Hotell Mollberg i Helsingborg och stämplar. Frankerat med 1+2+4 öre Lilla Riksvapnet samt 5+8 öre Gustaf V i Medaljong.

Rekbrev 78 öre 30.9.1867 – 31.3.1869

Det enda kända rekbrevet till Italien innan UPU. 54 öre brevporto för 1:a vk via Preussen och Österrike samt 24 öre i tillägg för rekommendation.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×9 + 2×30 öre Vapen111.8.1868

Trycksak 14 öre 1.5.1865 – 31.3.1869

Gällde till alla staterna antingen via Frankrike eller via Preussen och Schweiz. Två kända det ena i 1:a vk och det andra är i 2:a vk.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+9 öre Vapen14.7.1867 STOCKHOLM
2:a vk 19 öre
2×5 + 9 öre Vapen116.4.1867 STOCKHOLM