Svenska brev till Italien

Italien blev ett enat land först i slutet av 1860-talet, innan dess bestod området av ett antal mindre eller större självständiga stater. P.g.a detta fanns det ursprungligen ett flertal olika porton till Italien beroende på vilket stat brevet skickades till.
Samtliga postvägar gick via Tyskland och sedan via Österrike, Schweiz eller Frankrike. Brev via Tyskland-Österrike är den vanligast förekommande befodringsvägen.
Krigen mellan olika stater i framförallt det norra Italien har bidragit till olika porton och befodringsvägar.
Samtliga porton till det Italienska området innan UPU är alla sällsynta (kända i mindre än 10 ex) förutom 41 öres portot som gällde till alla stater 1.4.1869 – 30.9.1873.
Från 1867 gällde portona till alla stater, senare hela Italien.
Italien blev medlem i UPU 1.7.1875.

Porton för brev i 1:a VK
01.07.1855 – 30.06.1858    24 skilling till Neapel och Sicilien via Österrike
01.07.1855 – 30.06.1858    29 skilling till Sardinien via Frankrike
01.07.1855 – 30.06.1858    31 skilling till Kyrkostaten via Österrike
01.07.1858 – 30.09.1865    84 öre till delar av Sardinien via Österrike
01.07.1858 – 29.10.1862    87 öre till Sardinien, Neapel och Sicilien via Frankrike
01.07.1858 – 29.10.1862    72 öre till Neapel och Sicilien via Österrike
30.10.1862 – 31.01.1868    87 öre till alla stater förutom Kyrkostaten via Frankrike
01.05.1865 – 30.09.1865    70 öre till Kyrkostaten via Österrike
01.10.1865 – 22.04.1867    81 öre till alla stater via Schweiz
01.10.1865 – 29.09.1867    61 öre till alla stater förutom Kyrkostaten via Österrike
23.04.1867 – 31.03.1869    84 öre till alla stater via Schweiz
30.09.1867 – 31.03.1869    54 öre till alla stater via Österrike (Kyrkostaten fr.o.m. 5.12.1867)
01.04.1869 – 30.09.1873   41 öre till alla stater via Nordtyskland
01.02.1868 – 30.06.1875    66 öre till alla stater via Frankrike
01.10.1873 – 30.06.1875     36 öre till hela Italien via Tyskland
01.07.1875 – 31.01.1921      20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Rektillägg
01.01.1871 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

54 öre 30.9.1867 – 31.3.1869

54 öres porto gällde till alla delar av Italien inkl. Kyrkostatens områden fr.o.m. 5.12.1867.
Breven skickades via Preussen och Österrike.
Sveriges del av portoto var 18 öre och Tyska Unionens del (Preussen och Österrike) var 4 Silbergroschen som noterades i rött på breven varav 1½ Sgr var för vidareporto till Italien som noterades med blått ”wf 1½”.

54_stockholm_21_1_1869
54 öre 30.9.1867 – 31.3.1869

54 öres porto för 1:a vk (via Österrike 30.9.1867 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 21.1.1869 till Turin
Notering ”Franco 54” och svensk FRANCO. samt PD (Paid Destination)
KIEL-HAMBURG 24.1.IR, VERONA 27.GEN.69 7M och TORINO 28.GEN.69 6M
Frankerat med 24 + 30 öre vapen

Ca 4 brev med 54 öres porto till Italien är kända.

41 öre 01.04.1869 – 30.09.1873

41 öres porto för 1:a vk (via Nordtyskland 1.4.1869 – 30.9.1873) från STOCKHOLM 7.2.1870 till Milano
Notering ”Franco 41” och svensk FRANCO. samt PD (Paid Destination)
Röd notering ”3” (utländsk porto) och blå ”wf 1½” (Italiens porto)
Frankerat med 5 + 12 + 24 öre vapen

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot gällde för max 15 gram i 1:a VK och var giltigt fram till 1921 års utgång.

20_halsingborg_16_2_1918
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto från HÄLSINGBORG 16.2.1918 till Italien.
Censur remsor och censuretikett.
Returnerat till Helsingborg och där eftersänt 7.8.1918 till Skirö.
Bild baksidan med vackert reklammärke från Hotell Mollberg i Helsingborg och stämplar.
Frankerat med 1+2+4 öre Lilla Riksvapnet samt 5+8 öre Gustaf V i Medaljong