Svenska brev till Malta

Malta är ett av de ovanligaste adressländerna i Europa, även efter UPU portots införande.
Innan UPU finns endast 1 skillingbrev och 7 brev frankerade med vapentyp kända, alla är i 1:a viktklassen.

När Storbritannien blev medlem i UPU 1.7.1875 blev även Malta som då var en brittisk besättning automatiskt medlem i UPU.

Porton för brev i 1:a VK
01.07.1855 – 30.06.1858     34 skilling via Frankrike
01.07.1858 – 31.01.1868     102 öre via Tyskland och Frankrike
18.12.1865 – 14.08.1870     85 öre via Danmark och Storbritannien
01.04.1869 – 15.12.1872      59 öre via Nordtyskland och Italien
15.08.1870 – 17.01.1875      76 öre via Göteborg och Danmark
01.07.1875 – 31.01.1921      20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Fler olika porton fanns till Malta innan 1.7.1875 men inga brev är kända.

Rektillägg
Tillägg för rekommenderade brev fanns även innan UPU 1.7.1875 men inga brev är kända.
01.07.1875 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

Maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram.

20_stockholm_4_7_1882
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öre porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) Brev i 1:a vk STOCKHOLM L:L: (Ladugårdslandet) 7.4.1882 till Valetta.
Ankomststämplat MALTA AP15.82 och avgångsstämplat MALTA OC11.82
Ankomststämplat i GREENOCK OC16.82
Frankerat med 20 öre ringtyp tandning 13

Brevet är skickat till sjömannen Aug. W. Ed vars skepp S/S Cicero of Liverpool skulle befunnit sig på Malta, men när brevet 6 månader senare inte avhämtats har det portofritt skickats vidare till Greenock i Skottland.