Svenska brev till Malta

Malta är ett av de ovanligaste adressländerna i Europa, även efter UPU portots införande.
Innan UPU finns endast 1 skillingbrev och 7 brev frankerade med vapentyp kända, alla är i 1:a viktklassen. Samtliga är i 1:a vk och inga rek, ass eller trycksaker är kända.
När Storbritannien blev medlem i UPU 1.7.1875 blev även Malta som då var en brittisk besättning automatiskt medlem i UPU.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
34 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
102 öre01.07.1858 – 31.01.1868
85 öre18.12.1865 – 14.08.1870
59 öre01.04.1869 – 15.12.1872
76 öre15.08.1870 – 17.01.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Fler olika porton fanns till Malta innan 1.7.1875 men inga brev är kända.

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

34 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Endast ett skillingbrev är känt med en trevlig trefärgsfrankering. Portot gällde för brev via Frankrike.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
4+6+24 skilling12.3.1858

102 öre 1.7.1858 – 31.1.1868

Gällde för brev som skickades via Tyskland och Frankrike. Två brev kända med samma portokombination.

85 öre 18.12.1865 – 14.8.1870

Gällde för brev via Danmark och Storbritannien. Det enda kända brevet är skickat från UPSALA 15.1.1870 har en defekt 5 öring (skadan skedd innan frankeringen) och lite skador på de båda vänstra hörnen av brevet, men i övrigt god kvalité med distinkta stämplar.

Det unika 85 öres brevet från UPSALA 15.1.1870 (ex Höiland 2002, The Vienna Collection)

59 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

Gällde för brev via Nordtyskland och Italien. Endast ett brev känt skickat till båten Vanadis, där några märken har tandningsdefekter men ett gott helhetsintryck. Bilden nedan är från auktionskatalog och biten som saknas nedan är från en överlappande bild.

Det nika 59 öres portot, bilden beskuren nertill vänster från auktionskatalog (ex Höiland 2002, The Vienna Collection)

76 öre 15.8.1870 – 17.1.1875

Gällde för brev som skickades via Göteborg och Danmark. Här finns tre kända brev varav ett (NORRKÖPING 12.9.1871) har pappersinäggning (reparation) och är även uppfräschat. Ett annat 27.6.1871 är en framsida.

Det något reparerade och uppfräschade av de tre 76 öres breven (ex Frimärkshuset 2021)

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

Maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram.

20_stockholm_4_7_1882
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öre porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) Brev i 1:a vk STOCKHOLM L:L: (Ladugårdslandet) 7.4.1882 till Valetta.
Ankomststämplat MALTA AP15.82 och avgångsstämplat MALTA OC11.82 sedan ankomststämplat i GREENOCK OC16.82. Frankerat med 20 öre ringtyp tandning 13

Brevet är skickat till sjömannen Aug. W. Ed vars skepp S/S Cicero of Liverpool skulle befunnit sig på Malta, men när brevet 6 månader senare inte avhämtats har det portofritt skickats vidare till Greenock i Skottland.