Svenska brev till Österrike

Tidiga brev till Österrike är inte särskilt vanliga. Tiden 1855-UPU (1.7.1875) är ca 80-95 brev kända.

Österrike omfattar hela Österrike-Ungern med områden i många moderna stater och länder som Liechtenstein, delar av norra Italien (t.ex. Lombardiet), Polen (Galicien), Kroatien m.fl. Det är något oklart exakt vilka geografiska områden som omfattades av portona men brev utanför huvudområdet Österrike-Ungern är mycket sällsynta, även brev till Ungern är sällsynta.

Österrike (och Ungern) var medlemmar i GAU (German-Austria Union, tysk-österrikiska postunionen) och portona redogjordes i samma portotabeller som till de tyska staterna.
Området räknades till gruppen av sydtyska stater och har därmed samma porto som dessa t.o.m. bildandet av den Nordtyska Postunionen 1866 där varken Österrike eller Ungern ingick.

Breven skickades via Tyskland antingen direkt med båt från Sverige eller via Danmark.

Österrike blev medlem i UPU 1.7.1875 och därmed infördes det betydligt lägre portot 20 öre.

Portosatser för brev i 1:a VK

 

01.07.1855 – 30.06.1858      24 skilling
01.07.1858 – 30.04.1865      72 öre
01.05.1865 – 30.09.1865       54 öre, inga brev kända
01.10.1865 – 31.03.1869       40 öre
01.04.1869 – 30.03.1873      27 öre
01.10.1873 – 30.06.1875       24 öre

01.07.1875 – 31.01.1921       20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Ett 50 öres porto gällande för brev via Storbritannien fanns under kriget mellan Preussen och Frankrike 1870 men inga brev är kända.

Rektillägg
01.07.1858 – 30.09.1865     35 öre (72 öres brevporto)
01.10.1865 – 31.12.1866      35 öre (40 öres brevporto)
01.01.1867 – 31.03.1869      24 öre (40 öre brevporto)
01.05.1868 – 31.03.1869    24 öre (27 öres brevporto)
01.04.1869 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971. Inga trycksaker är kända innan UPU 1.7.1875.
01.07.1858 – 30.09.1865    14 öre
01.05.1865 – 30.09.1873    9 öre
01.10.1873 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på porton:

24 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

24 skilling portot gällde till de södra delarna av den Tysk-Österrikiska postunionen (GAPU) och härtill hörde givetvis Österrike.
Portot gällde både för brev via Danmark och för de som skickades med båt från Sverige till Stralsund eller Stettin.

Via Stralsund eller Stettin
Portot fastställdes redan 1852.

Sverige    2,5 Sgr      7,5 skilling
Sjöporto  2,5 Sgr      7,5 skilling som delades lika
Preussen   3 Sgr       9 skilling
Totalt                         24 skilling

Preussens del av portot noterades med en röd 3:a på brevens framsida.

Kontant betalt brev 24 skilling

Betalt ofrankerat brev i 1:a vk (24 skilling 1.7.1855-30.6.1858) från SKÖFDE 4.1.1857 till Wien.
Svenska noteringar ”via Ystad” och ”Franco”.
Stämplar FRANCO och Aus Schweden
Transitstämplar K.S.&.N.P.A. HAMBURG 13.1.1857 (svenska och norska postkontoret) samt preussisk HAMBURG 13.1
Ankomststämplat WIEN 15.1

Kontant betalda ofrankerade brev hanterades på samma sätt som frankerade och även helt obetalda brev.

40 öre 01.10.1865 – 31.03.1869

Portot gällde för brev i 1:a vk med en maxvikt på 3 ort.
Breven skickades via Nordtyskland. Sveriges del av portot var 17 öre.

40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från SÖDRA ST. BANAN 17.6.1868 till Wien
Svensk notering ”fr” och tysk stämpel FRANCO. använd i Stralsund
På baksida tysk transitstämpel STRALSUND-BERLIN 18/6 samt WIEN 20/6
Frankerat med lodrätt par av 20 öre Liggande Lejon

5 öre för trycksak 01.04.1879 – 31.01.1921

Vykort skickat som trycksak från Ramlösa Brunn 10.4.1910 till Wien.

Trycksaker fick ej innehålla några skrivna meddelanden.
Avsändaren har endast stämplat sitt namn och adress. Om det skrivits för hand hade portot blivit 10 öre för brevkort.