Svenska brev till Österrike

Tidiga brev till Österrike är inte särskilt vanliga. Tiden 1855-UPU (1.7.1875) är ca 80-95 brev kända.

Österrike omfattar hela Österrike-Ungern med områden i många moderna stater och länder som Liechtenstein, delar av norra Italien (t.ex. Lombardiet), Polen (Galicien), Kroatien m.fl. Det är något oklart exakt vilka geografiska områden som omfattades av portona men brev utanför huvudområdet Österrike-Ungern är mycket sällsynta, även brev till Ungern är sällsynta.

Österrike (och Ungern) var medlemmar i GAU (German-Austria Union, tysk-österrikiska postunionen) och portona redogjordes i samma portotabeller som till de tyska staterna.
Området räknades till gruppen av sydtyska stater och har därmed samma porto som dessa t.o.m. bildandet av den Nordtyska Postunionen 1866 där varken Österrike eller Ungern ingick.

Breven skickades via Tyskland antingen direkt med båt från Sverige eller via Danmark.

Österrike blev medlem i UPU 1.7.1875 och därmed infördes det betydligt lägre portot 20 öre.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
24 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
72 öre2:a vk 144 öre01.07.1858 – 30.09.1865
40 öre2:a vk 80 öre01.10.1865 – 31.03.1869
27 öre2:a vk 54 öre01.04.1869 – 30.06.1875
24 öre01.10.1873 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Kända rekporton

Rektillägg
01.10.1865 – 31.12.1866     35 öre (40 öres brevporto)
01.01.1867 – 31.03.1869     24 öre (40 öre brevporto)
01.04.1869 – 31.12.1886     18 öre (27 öre brevporto och sedan 20 öre UPU)

PortoTidsperiodVarav rek tillägg
75 öre01.05.1865 – 31.12.186635 öre rek
64 öre01.01.1867 – 31.03.186924 öre rek
45 öre01.04.1869 – 30.09.187318 öre rek

24 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

24 skilling portot gällde till de södra delarna av den Tysk-Österrikiska postunionen (GAPU) och härtill hörde givetvis Österrike. Portot gällde både för brev via Danmark och för de som skickades med båt från Sverige till Stralsund eller Stettin.

Via Stralsund eller Stettin
Portot fastställdes redan 1852.
Sverige    2,5 Sgr      7,5 skilling
Sjöporto  2,5 Sgr     7,5 skilling som delades lika
Preussen   3 Sgr       9 skilling
Totalt                        24 skilling
Preussens del av portot noterades med en röd 3:a på brevens framsida.

DatumOrtFacit-NrNotering
21.10.55UPSALA5aex FB, LS, IP, SI
04.11.55GEFLE5aOW, ex GD
11.07.565OW
07.12.56GEFLE5bOW
10.12.565
05.06.57STOCKHOLM5c
06.07.57STOCKHOLM5cframsida, OW, ex KM
27.07.57STOCKHOLM5cex KM
18.11.57GEFLE5cSJ, ex PW
03.03.58STOCKHOLM5dOW, ex SB
18.06.58KÖPING5ex LJ
24 skilling från KÖPING 18.6.1858 till Carlsbad i Böhmen

Det senaste kända av 24 skilling breven är skickat från Köping 18.6.1858 till Carlsbad i Böhmen som ingick i dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Staden heter idag Karlovy Vary och ligger i Tjeckiska Republiken.
Skickat med båt Ystad-Stralsund. Preussen del av portot 3 Sgr är här noterat i blått. Ett av de vackraste skillingbreven.

Kontant betalt brev 24 skilling

Betalt ofrankerat brev i 1:a vk (24 skilling 1.7.1855-30.6.1858) från SKÖFDE 4.1.1857 till Wien. Svenska noteringar ”via Ystad” och ”Franco”. Stämplar FRANCO och Aus Schweden. Transitstämplar K.S.&.N.P.A. HAMBURG 13.1.1857 (svenska och norska postkontoret) samt preussisk HAMBURG 13.1. Ankomststämplat WIEN 15.1.
Kontant betalda ofrankerade brev hanterades på samma sätt som frankerade och även helt obetalda brev.

72 öre 1.7.1858 – 30.4.1865

Portot var en direkt omräkning av 24 skilling, 3×24 skilling = 72 öre. Preussens del av portot var 3 Sgr.

Brev i 2:a vk (ex Lars-Tore Eriksson 2006, ex Gunnar Nilsson)

Skickat från Halmstad 14.9.1864 via Malmö och det danska postkontoret i Lübeck 17/9, Hamburg, Berlin och framme i Wien 19/9. Sverige och Danmark fick vardera 2x 3 1/3 Lübsk skilling (5 Sgr eller 45 öre var) och Preussens del var 2x 3 Sgr (54 öre). Totalt porto 45+45+54=144 öre. För ett brev i 1:a vk hade portot till vardera land hälften.

40 öre 01.10.1865 – 31.03.1869

Portot gällde för brev i 1:a vk med en maxvikt på 3 ort. Breven skickades antingen med skepp Sverige-Norra Tyskland eller via Danmark. Sveriges del av portot var 17 öre.

40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från SÖDRA ST. BANAN 17.6.1868 till Wien. Svensk notering ”fr” och tysk stämpel FRANCO. använd i Stralsund. På baksida tysk transitstämpel STRALSUND-BERLIN 18/6 samt WIEN 20/6. Frankerat med lodrätt par av 20 öre Liggande Lejon

27 öre 1.4.1869 – 30.9.1873

Breven kunde skickas via Danmark eller direkt med båt till Tyskland och maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram. Portot delades lika mellan Sverige och den Nordtyska Unionen minus transitportot till Danmark om breven skickades denna väg.

24 öre 1.10.1873 – 30.6.1875

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24 öre Ringtyp727.4.1874 – 19.6.1875
2×12 öre Ringtyp45.8.1872 – 27.1.1875
2×6 + 12 öre Ringtyp111.4.1874

75 öre rekbrev 1.5.1865 – 31.12.1866

40 öre för brev i 1:a vk och 35 öre rektillägg.

64 öre rekbrev 1.1.1867 – 31.3.1869

40 öre för brev i 1:a vk och rektilägg 24 öre.

Ett av de två 64 öre rekbreven, Malmö 11.4.1867 (ex Postiljonen 2008)

45 öre rekbrev 1.4.1869 – 30.9.1873

27 öre för brev i 1:a vk och rektillägg 18 öre.

5 öre för trycksak 01.04.1879 – 31.01.1921

Vykort skickat som trycksak från Ramlösa Brunn 10.4.1910 till Wien.

Trycksaker fick ej innehålla några skrivna meddelanden.
Avsändaren har endast stämplat sitt namn och adress. Om det skrivits för hand hade portot blivit 10 öre för brevkort.