Svenska brev till Portugal

Portugal blev medlem i UPU 1.7.1875.
Brev innan dess är ovanliga med knappt totalt 20st kända, det tidigaste från 21.2.1863.
Merparten av brev är skickade via Tyskland (Preussen eller Nordtyskland).

Portosatser för brev i 1:a VK
01.01.1859 – 22.04.1867     72 öre betalt till spanska gränsen via Frankrike
01.07.1864 – 30.09.1865     99 öre via Preussen
01.04.1869 – 15.12.1872      63 öre via Nordtyskland
12.09.1870 – 15.12.1872      72 öre via Göteborg och Storbritannien
16.12.1872 – 28.05.1874     76 öre via Göteborg eller Danmark och Storbritannien
04.07.1872 – 30.09.1873    45 öre via Tyskland
01.10.1873 – 30.06.1875     42 öre via Tyskland och Frankrike
01.07.1875 – 31.01.1921      20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Fler portosatser till Portugal fanns men inga brev är kända.
Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a vk, x3 för 3:e vk o.s.v.

Rektillägg
Möjligheen att skicka rekommenderade brev fanns även innan UPU 1.7.1875 men inga brev är kända.
01.07.1875 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

63 öre via Nordtyskland 1.4.1869 – 15.12.1872

Portot 63 öre gällde för brev som skickades via Nordtyskland. Maxvikten för brev i 1:a vk var 10 gram.

Sveriges del av portot var 13½ öre.
Det totala utländska portot var 5½ Silbergroschen som noterades med röda siffror ”5½” på brevet varav 4 Silbergroschen var så kallat ”Weiterfranko” som noterades med blåa siffror ”4wf” på brevet.

63_stockholm_6_8_1869
63 öre för 1:a VK 1.4.1869 – 15.12.1872

63 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 15.12.1872) från STOCKHOLM 6.8.1869 till Porto.
Svensk notering ”franco” i nedre vänstra hörnet och svensk FRANCO stämpel.
Tysk transitstämpel på baksidan KIEL – HAMBURG 9/8 (järnvägsstämpel) och tysk röd P.D. (Paid Destination) på framsidan.
Baksidan med Portugisiska stämplar LISBOA 14.8.69 (transit) och PORTO 15.8.1869 (ankomst).
Portugisisk eller Spansk stämpel ”FRANCA” på framsidan.
Frankerat med 3 öre Liggande Lejon och 2x 30 öre Vapentyp.

Ca 3 brev är kända med 63 öres porto till Portugal.

45 öre via Tyskland 4.7.1872 – 30.9.1873

Portot 45 öre gällde endast under 15 månader då det sänktes till 42 öre 1.10.1873.
Maxvikten för 1:a vk var 10 gram.
Sveriges del av portot var 13½ öre.
Tysklands del av portot var 3½ Silbergroschen som noterades med röda siffror varav 2 Sgr var för vidareporto vilket noterades med blåa siffror ”2wf”.

45_stockholm_4_6_1873
45 öre 4.7.1872 – 30.9.1873

45 öres porto för 1:a vk via Tyskland (4.7.1872 – 30.9.1873) från STOCKHOLM 4.6.1873 till Lissabon.
Svensk stämpel ”FRANCO.” samt ”FRANCA” och ”PD”
Transitstämplar PKXP NR2 5.6.1873 och STRALSUND-BERLIN 6.6
Ankomststämplat LISBOA 16.6
Frankerat med ringtyp tandning 14 5 öre samt 2x 20 öre i lodrätt par (19c+22c)

Det finns ca 7 brev kända med 45 öres portot, samt ett i 2:a vk med 90 öre.

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

Portugal blev medlem i UPU 1.7.1875 och från detta datum gällde portot 20 öre ända fram till 31.1.1921.
Maxvikten för 1:a vk var 15 gram.

20_sundsvall_19_6_1886
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från SUNDSVALL 19.6.1886 till Lissabon.
Transitstämpel PKXP No2A.UTR.N 21.6.1886
Ankomststämplat LISBOA 25.JUN.86
Frankerat med 2x 10 öre Oscar boktryck med blått posthorn