Svenska brev till Portugal

Portugal blev medlem i UPU 1.7.1875.
Brev innan dess är ovanliga med knappt totalt 20st kända, det tidigaste från 21.2.1863. Inga skillingbrev kända. Inga rek/ass eller trycksaker är kända innan UPU.
Merparten av brev är skickade via Tyskland (Preussen eller Nordtyskland).

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
72 öre2:a vk 144 öre01.01.1859 – 22.04.1867
99 öre01.07.1864 – 30.09.1865
63 öre01.04.1869 – 15.12.1872
72 öre12.09.1870 – 15.12.1872
76 öre 16.12.1872 – 28.05.1874
45 öre2:a vk 90 öre04.07.1872 – 30.9.1873
42 öre01.10.1873 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Fler portosatser till Portugal fanns men inga brev är kända.
Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a vk, x3 för 3:e vk o.s.v.

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre

72 öre 1.1.1859 – 22.4.1867

Gällde via Frankrike och breven var betalda till spanska gränsen. Det fanns även ett 72 öres porto via Göteborg och Storbritannien som gällde 12.9.1870 – 15.12.1872.

99 öre 1.7.1864 – 30.9.1865
eller 90 öre 1.5.1865 – 30.9.1865

Gällde för brev som skickades via Preussen. Endast ett brev känt där 9 öringen är avriven, vilket möjligen är gjort för att korrekt porto skulle kunna varit 90 öre. Frankonotering 90 på brevets framsida ändrat från 99 tyder på att 90 öre är rätt porto.

90 eller 99 öres brevet (ex Postiljonen 2013)

63 öre via Nordtyskland 1.4.1869 – 15.12.1872

Portot 63 öre gällde för brev som skickades via Nordtyskland. Maxvikten för brev i 1:a vk var 10 gram.
Sveriges del av portot var 13½ öre. Det totala utländska portot var 5½ Silbergroschen som noterades med röda siffror ”5½” på brevet varav 4 Silbergroschen var så kallat ”Weiterfranko” som noterades med blåa siffror ”4wf” på brevet.

63_stockholm_6_8_1869
63 öre för 1:a VK 1.4.1869 – 15.12.1872

63 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 15.12.1872) från STOCKHOLM 6.8.1869 till Porto. Svensk notering ”franco” i nedre vänstra hörnet och svensk FRANCO stämpel. Tysk transitstämpel på baksidan KIEL – HAMBURG 9/8 (järnvägsstämpel) och tysk röd P.D. (Paid Destination) på framsidan. Baksidan med Portugisiska stämplar LISBOA 14.8.69 (transit) och PORTO 15.8.1869 (ankomst). Portugisisk eller Spansk stämpel ”FRANCA” på framsidan. Frankerat med 3 öre Liggande Lejon och 2x 30 öre Vapentyp. Det tidigaste av de 3 kända breven med 63 öres porto till Portugal.

72 öre 12.9.1870 – 15.12.1872

Gällde via Göteborg och Storbritannien. Endast ett brev känt.

76 öre 16.12.1872 – 28.5.1874

Gällde via Göteborg och Storbritannien eller Danmark och Storbritannien. Ett brev är känt.

45 öre via Tyskland 4.7.1872 – 30.9.1873

Portot 45 öre gällde endast under 15 månader då det sänktes till 42 öre 1.10.1873. Maxvikten för 1:a vk var 10 gram.
Sveriges del av portot var 13½ öre. Tysklands del av portot var 3½ Silbergroschen som noterades med röda siffror varav 2 Sgr var för vidareporto vilket noterades med blåa siffror ”2wf”.
Det vanligaste portot till Portugal med 8 kända brev varav 1 är i 2:a vk.

45_stockholm_4_6_1873
45 öre 4.7.1872 – 30.9.1873

45 öres porto för 1:a vk via Tyskland (4.7.1872 – 30.9.1873) från STOCKHOLM 4.6.1873 till Lissabon. Svensk stämpel ”FRANCO.” samt ”FRANCA” och ”PD”. Transitstämplar PKXP NR2 5.6.1873 och STRALSUND-BERLIN 6.6
Ankomststämplat LISBOA 16.6. Frankerat med ringtyp tandning 14 5 öre samt 2x 20 öre i lodrätt par (19c+22c)

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

Portugal blev medlem i UPU 1.7.1875 och från detta datum gällde portot 20 öre ända fram till 31.1.1921.
Maxvikten för 1:a vk var 15 gram.

20_sundsvall_19_6_1886
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från SUNDSVALL 19.6.1886 till Lissabon.
Transitstämpel PKXP No2A.UTR.N 21.6.1886
Ankomststämplat LISBOA 25.JUN.86
Frankerat med 2x 10 öre Oscar boktryck med blått posthorn