Svenska brev till Ryssland

De tidiga portosatserna till Ryssland påminner mycket om de till Finland vilket beror på att Finland var en del av Ryssland. Breven kunde skickas antingen via Finland (över Ålands Hav eller Haparanda och senare från Stockholm till St. Petersburg) eller via Preussen och det är just breven som skickades via Finland som har samma villkor som de som skickades till Finland. Denna väg kunde man fram till 1.7.1868 precis som till Finland skicka brev betalda till gränsen eller adressaten och även brev med halv vikt som 1½ vk kunde skickas.
Breven via Finland var huvudsakligen adresserade till St. Petersburg och Moskva fram till början av 1860-talet.
Men det är ändå postvägen via Preussen (senare Nordtyskland) som är den som användes flitigast mycket beroende på utbyggnaden av järnvägen från Preussen och österut i början av 1860-talet som gjorde transporten snabb och säker även i vintertid.
Breven via Preussen var alltid betalda till adressaten, från 1.7.1868 gäller det även alla brev skickade via Finland.

Ryska ankomst och transitstämplarna har tidigare datum än avstämplingen i Sverige och eventuella transitstämplar från Finland och Preussen, detta beror på att man i Ryssland använde den julianska kalendern medan vi använde (och fortfarande använder) den gregorianska. Den julianska kalendern är 13 dagar tidigare än den gregorianska.

Kända portosatser via Finland

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
10 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
20 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
30 öre01.07.1858 – 30.06.1868
60 öre1½ vk 90 öre01.07.1858 – 30.06.1868
38 öre2:a vk 76 öre01.07.1868 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Kända portosatser via Preussen/Tyskland

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
33 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
99 öre01.07.1858 – 30.04.1865
81 öre01.05.1865 – 30.09.1865
59 öre13.01.1866 – 31.03.1869
45 öre01.04.1869 – 03.07.1872
41 öre04.07.1872 – 30.09.1873
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a vk, x3 för 3:e vk o.s.v.
Fler olika porton fanns till Ryssland som t.ex. ett 66 öres via Frankrike till Odessa 4.5.1875-30.6.1875 men inga brev är kända.

Kända rekbrev

Endast ett rekbrev innan UPU är känt.

PortoTidsperiodVarav rek tillägg
56 öre01.01.1871 – 30.06.187518 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Förteckning över skillingbrev till Ryssland

Exempel på portosatser och brev.

10 skilling via Finland betalt till gränsen 1.7.1855 – 30.6.1858

Betalt till gränsen (franco gränsen, halvt porto) normalt med noteringar som ”fr gr”. Breven skickades via Ålands Hav eller Haparanda och vidare genom Finland som var en del av Ryssland.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
4+6 skillingca 10
2×3 + 4 skilling126.8.1857

20 skilling via Finland betalt till adressaten 1.7.1855 – 30.6.1858

Fullt betalda brev som skickades via Ålands Hav eller Haparanda och vidare genom Finland som var en del av Ryssland.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×6 +8 skilling527.3.1857 – 21.8.1857
3×4 +8 skilling126.11.1858 (90 öre)
4+ 2×8 skilling119.2.1857
20 skilling i den ”vanliga” kombinationen (ex Philea 2015)
Unik kombination av 20 skilling portot

Från STOCKHOLM 26.11.1858 med 20 skilling porto, alltså skickat under öresperioden med portot 60 öre då skillingar var giltiga fram till 1910 genom multiplicering med x3. Del av adressen är ifylld.

33 skilling via Preussen 1.7.1855 – 30.6.1858

Det finns endast ett bevarat skillingbrev som skickats via Preussen, skickat från GÖTHEBORG 28.8.1857 (23.8.1857 enligt Åke Rietz bok) med en vacker trefärgsfrankering 24+6+3 skilling.
Dessutom finns ett brev med blandfrankering 24 skilling och 24 öre vapen, noterat som 99 öres porto.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+6+24 skilling128.8.1857
Det unika skillingbrevet via Preussen (ex Høiland 2005)

30 öre via Finland betalt till gränsen 1.7.1858 – 30.6.1868

Portot 30 öre gällde för brev betalda till gränsen och var en direkt omräkning från det tidigare i skilling.
Breven skickades med båt från Stockholm till St. Petersburg, alternativt via Ålands Hav eller Haparanda och genom Finland. Portot delades lika mellan Sverige och Ryssland.
Under åren 1855-1868 fanns porto både för brev betalda till adressaten och brev endast betalda till ryska gränsen.
Franco = brev betalda till adressaten har noteringar och eller stämplar som: ”franco” eller ”fco”
Franco gränsen = brev betalda till gränsen har noteringar som: ”franco gränsen”
Maxvikten för brev i 1:a vk var 1 lod som motsvarar 13,3 gram. Det gick även att skicka brev i ½ vk som 1½ vk o.s.v.
Endast ett brev känt.

60 öre via Finland betalt till adressaten 1.7.1858 – 30.6.1868

Portot 60 öre gällde för brev betalda till adressaten och var en direkt omräkning från det tidigare i skilling.
Breven skickades med båt från Stockholm till St. Petersburg, alternativt via Ålands Hav eller Haparanda och genom Finland. Portot delades lika mellan Sverige och Ryssland.
Under åren 1855-1868 fanns porto både för brev betalda till adressaten och brev endast betalda till ryska gränsen.
Franco = brev betalda till adressaten har noteringar och eller stämplar som: ”franco” eller ”fco”
Franco gränsen = brev betalda till gränsen har noteringar som: ”franco gränsen”
Maxvikten för brev i 1:a vk var 1 lod som motsvarar 13,3 gram. Det gick även att skicka brev i ½ vk som 1½ vk o.s.v.

60_stockholm_3_4_1860_stor
60 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.6.1868)

60 öres porto betalt till adressaten (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.6.1868) från STOCKHOLM 3.4.1860 till St Petersburg. Svenskt notering ”Franco” (betalt till adressaten) och svenskt karteringsnummer ”12”. Frankerat med 2x 30 öre vapen i lodrätt par. Skickat med båt från Stockholm över Ålands Hav

38 öre via Finland 1.7.1868 – 30.6.1875

Portot 38 öre gällde för brev som skickades med båt mellan Stockholm och St. Petersburg från 1.7.1868 och det gällde även för brev som skickades via Nordtyskland från 1.10.1873. Maxvikten för brev i 1:a vk var 15 gram. Portot gällde fram till UPU portot trädde i kraft 1.7.1875. Portot delades lika mellan Sverige och Ryssland, 19 öre var.

38_wredstorp_22_7_1868
38 öre 1.7.1868 – 30.6.1875

38 öres porto för 1:a vk via Finland (1.7.1868 – 30.6.1875) från WREDSTORP 22.7.1868 till St. Peterburg. Svenskt notering ”38” (portot) och svenskt karteringsnummer ”3”. Baksidan med transitstämpel STOCKHOLM 23.JUL.68. Frankerat med 3 öre lejon samt 5 och 30 öre vapen. Skickat över Östersjön mellan Stockholm och St. Petersburg

99 öre via Preussen 1.7.1858 – 30.4.1865

Av detta portot finns 6 brev kända i 4 olika kombinationer varav ett är underfrankerat med 9 öre (eller har det ”ramlat” av) och ett annat är det fantastiska brevet med blandfrankering 24 skilling + 24 öre.

81 öre via Preussen 1.5.1865 – 30.9.1865

Tveksamt under vilken tidsperiod detta portot gällde. Edast en framsida är känd.

59 öre via Preussen 13.1.1866 – 31.03.1869

Maxvikten i 1:a vk var 3 ort. Av detta portot finns fler portokombinationer där den naturliga med minst antal märken 9+50 öre är vanligast.
Preussen och Rysslands del av portot var 4,5 Sgr (40,5 öre) som noterades med röd krita ”4½” på brevens framsida varav 2 Sgr (18 öre) var Weiterfranko som Preussen lämnade vidare till Ryssland vilket normalt noterades på baksidan i blå krita ”wf 2”.

59 öres porto (brevframsida) för 1:a vk via Preussen (13.1.1866 – 31.3.1869) från HERNÖSAND 22.5.1867 till St Petersburg. Svenskt notering ”59” (portot) och ”fco” (franco). Tysk portonotering 4½ i rött (4,5 Sgr = 40,5 öre) som var Preussen och Rysslands del av portot. Frankerat med 9 och 50 öre vapen

Från GÖTEBORG 14.5.1868 (ex Frimärkshuset 2010)

45 öre via Preussen 1.4.1869 – 15.12.1872

Portot 45 öre gällde för brev som skickades via Nordtyskland varifrån de transporterades med järnväg till Ryssland.
Sveriges del av portot var 18 öre och Preussens del 3 Silbergroschen (27 öre) noterat med rött på brevens framsida varav 2 Sgr gick vidare till Ryssland som noterades med blått ”2wf” på brevens baksida.

45_goteborg_16_5_1870_stor
45 öre (1:a VK 1.4.1869 – 15.12.1872)

45 öres porto för 1:a vk via Preussen (1.4.1869 – 15.12.1872) från GÖTEBORG 16.5.1870 till St Petersburg. Svenskt notering ”45” (portot) samt svensk ”FRANCO.” inom ram och tysk rakstämpel ”FRANCO”. Baksidan med transitstämplar PKXP.N:r2 17.5.1870 samt STRALSUND-BERLIN 17.5. Ankomststämplat ST PETERSBURG 8.5.1870 (julianska kalendern). Frankerat med 5 öre vapen samt 2x 20 öre lejon i lodrätt par. Postvägen var Göteborg – Malmö – Stralsund – Berlin – St. Petersburg

41 öre via Tyskland 4.7.1872 – 30.9.1873

En sänkning av det tidigare 45 öre. Här finns 6 olika trevliga och ovanliga kombinationer, varav en är ren Ringtypsfrankering och alla andra blandfrankeringar Vapen-Lejon-Ringtyp.
Ett rent Vapenbrev med 5+ 3×12 öre är noterat avstämplat 30.10.1870 vilket borde betyda att det är ett underfrankerat 45 öres brev.

56 öre rekbrev 1.1.1871 – 30.6.1875

Enda kända rekbrevet till Ryssland innan UPU. Brevporto 38 öre för 1:a vk via Finland och 18 öre i rektillägg. Brevet är överfrankerat med 1 öre (57 som portonotering) och märkena har flera korta tänder samt ett med runt hörn, men ett unikt brev.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+12+ 2×20 öre Ringtyp11 öre överfrankerat 11.4.1874
Enda kända rekbrevet till Ryssland innan UPU (ex Bruun Rasmussen 2011)

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

Ryssland blev medlem i UPU 1.7.1875 och från detta datum gällde portot 20 öre.
Maxvikten för 1:a vk var 15 gram vid införandet 1875.
Nedan visas samtida brev från samma korrenspondence skickade från Helsingborg 1890 till Moskva.
Ankomst och transitstämplarna har tidigare datum än avstämplingen i Helsingborg, detta beror på att man i Ryssland använde den julianska kalendern medan vi använde (och fortfarande använder) den gregorianska. Den julianska kalendern är 13 dagar tidigare än den gregorianska.

20_helsingborg_22_9_1890
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för brev i 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) HELSINGBORG 22.9.1890 till Moskva
Två olika Moskva stämplat på baksidan från 14.9.1890
Frankerat med 2x 10 öre Oscar boktryck i lodrätt med blått posthorn

Adressen är skriven på ryska

40_helsingborg_20_9_1890
40 öre för 2:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921

40 öres porto för 2:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 20.9.1890 till Moskva
Ingen notering ”2” för 2:a viktklassen. Portot var 2x 20 öre = 40 öre
Två olika Moskva stämplar på baksidan från 12.9.1890
Frankerat med 2x 20 öre Ringtyp i lodrätt med blått posthorn

Adressen är skriven på ryska

60_helsingborg_3_10_1890
60 öre för 3:e vk 1.7.1875 – 31.1.1921

60 öres porto för 3:e vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 3.10.1890 till Moskva
Notering ”3” för 3:e viktklassen. Portot var 3x 20 öre = 60 öre
Två olika Moskva stämplar på baksidan från 25.9.1890
Frankerat med 2x 30 öre Ringtyp i lodrätt med blått posthorn

Adressen är skriven på ryska

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar