Svenska brev till Schweiz

Under skillingperioden är inga frankerade brev kända till Schweiz.
Under öresperioden fram till UPU finns många olika porton kända, frånsett 36 öre (1869-1873) är de alla ovanliga och de flesta endast kända i ett fåtal ex.
Det fanns olika portosatser beroende på om breven skickades via Frankrike eller Tyskland och 1.7.1858 – 31.8.1868 fanns två olika porton för brev som skickades via Preussen/Tyskland:

  • Lägre porto för orter nära tyska gränsen
  • Det vanliga portot för övriga delar

Schweiz porto från den tyska gränsen var 9 öre (1 Silbergroschen) respektive 18 öre (2 Sgr), vilket gjorde att brev till orter nära gränsen var 9 öre billigare att skicka fram till 31.8.1868.
Breven genom Tyskland gick via Preussen och Bayern (för östra Schweiz) eller Baden (för västra Schweiz). Portosatsen för brev via Preussen ändrades ofta, detta beror inte på det svenska portot utan på det preussiska transitportot till Schweiz som ändrades ofta under perioden.

Portosatser för brev i 1:a VK
01.07.1858 – 30.04.1865     90 öre via Preussen
01.07.1858 – 30.04.1865     81 öre via Preussen till orter nära tyska gränsen
01.05.1865 – 30.09.1865     79 öre via Preussen
01.10.1865 – 22.04.1867      65 öre via Preussen
23.04.1867 – 31.08.1868     68 öre via Preussen
05.11.1866 – 31.08.1868      59 öre via Preussen till orter nära tyska gränsen
01.09.1868 – 31.03.1869     49 öre via Preussen
01.04.1869 – 30.09.1873     36 öre via Nordtyskland, maxvikten 1:a vk 15 gram
01.10.1873 – 30.06.1875      33 öre via Tyskland, maxvikten 1:a vk 15 gram

01.07.1858 – 31.01.1868      87 öre via Frankrike, maxvikt 1:a vk ½ lod eller 1½ ort
01.02.1868 – 30.06.1875     66 öre via Frankrike, maxvikt 1:a vk 7½ senare 10 gram

01.07.1875 – 31.01.1921       20 öre UPU porto, 1:a vk max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Brev i högre viktklasser multiplicerades med x2 för 2:a vk, x3 för 3:e vk o.s.v.
Fler olika porton fanns till Schweiz men inga brev är kända.

Rektillägg
01.01.1867 – 31.12.1870      24 öre, ett brev känt 92 öre (68+24)
01.01.1871 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.05.1865 – 31.08.1868    14 öre via Preussen
01.09.1868 – 30.09.1873    12 öre
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

90 öre via Preussen 1.7.1858 – 30.4.1865

Portot 90 öre gällde för brev som skickades via Preussen till orter i Schweiz som ej låg nära den tyska gränsen.
Portot var en direkt omräkning från det tidigare 30 skilling.
Breven skickades via Danmark eller med båt till Nordtyskland till det svenska postkontoret i Hamburg varifrån de transiterades av Preussen via Baden eller Bayern till Schweiz.

90_stockholm_20_6_1864_stor
90 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.4.1865)

90 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.4.1865) från STOCKHOLM 20.6.1864 till Biel (Bienne)
Svenskt notering ”franco 90”, preussiska ”Aus Schweden” och ”FRANCO”
Transit svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D). 23.6.1864 samt preussisk avgång HAMBURG 23.6.64
Tysk järnvägsstämpel _ _ _BAD.BAHNPOST 25.JUN.64, utväxlingsstämpel AMBULANT CIRCULAIRE 26.VI.64
Ankomststämplat BIENNE 26.JUIN.64
Frankerat med 3x 30 öre vapen varav två i lodrätt par

Skickat med båt Sverige-Tyskland
Biel låg i kantonen Bern i västra Schweiz och brevet är därför skickat via Baden i sydvästra Tyskland

Portot delades enligt följande:
Sverige       18 öre    2 Sgr
Preussen   45 öre    5 Sgr
Sjöporto    9 öre      1 Sgr
Schweiz     18 öre    2 Sgr
Totalt     90 öre   10 Sgr
Portonoteringar på brevet:
Preussens del på 5 Sgr bestod av 2 Sgr för portot mellan Sverige-Hamburg och 3 Sgr för transit till Schweiz

Blå f5 (5 Sgr) på baksidan för porto Sverige-Hamburg. 2 Sgr till Sverige, 2 Sgr till Preussen, 1 Sgr sjöporto delades
Blå f2 (2 Sgr) på brevets framsida är vidareporto till Schweiz
Röd 6 (6 Sgr) för Preussens del av portot inkl. sjöportot som delades med Sverige

Om breven skickades via Danmark var portouträkningen annorlunda men det totala portot blev det samma 90 öre.

81 öre via Preussen till orter nära gränsen 1.7.1858 – 30.4.1865

Portot 81 öre gällde för brev som skickades via Preussen till orter i Schweiz som låg nära den tyska gränsen.
Portot var en direkt omräkning från det tidigare 27 skilling. Schweiz del av portot var endast 9 öre (1 Sgr) för orter närar gränsen istället för det ordinarie 18 öre (2 Sgr).
Breven skickades via Danmark eller med båt till Nordtyskland till det svenska postkontoret i Hamburg varifrån de transiterades av Preussen via Baden eller Bayern till Schweiz.

81_stockholm_13_4_1865
81 öre via Preussen till orter nära gränsen 1.7.1858 – 30.4.1865

81 öres porto via Preussen (för orter nära gränsen 1:a VK 1.7.1858 – 30.4.1865) från STOCKHOLM 13.4.1865 till Horgen
Svenskt notering ”Franko” och stämpel ”FRANCO.” samt preussiska ”Aus Schweden” och ”FRANCO”
Transit svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D). 17.4.1865 samt preussisk avgång HAMBURG 17.4.65
Ankomststämplat i Horgen
Frankerat med 9 öre vapen samt 3x 24 öre vapen lodrätt 3-strip

Brevet är skickat via Danmark
Horgen ligger precis söder om Zürich och räknades som en ort nära tyska gränsen
Av portot 81 öre finns endast detta känt samt ett i 2:a vk 162 öre Stockholm-Zürich 21.2.1862 via Danmark

Portot delades enligt följande:
Sverige       22,5 öre    2,5 Sgr
Danmark   22,5 öre    2,5 Sgr
Preussen    27 öre       3 Sgr
Schweiz        9 öre       1 Sgr
Totalt      81 öre    9 Sgr
Enligt en överenskommelse mellan Sverige och Danmark 1852 var portot för brev från Sverige till Hamburg via Danmark 6 2/3 Lybsk Skilling (motsvarar 5 Sgr), portot delades lika mellan länderna.

Portonoteringar på brevet:
Röd 4 (4 Sgr) är Preussens del av portot inkl. vidareportot till Schweiz
Blå f1 (1 Sgr) på brevets framsida är vidareporto till Schweiz
Blå f4 (4 Sgr) på baksidan

Om breven skickades med båt Sverige-Tyskland var portouträkningen annorlunda men det totala portot samma.

65 öre via Preussen 1.10.1865 – 22.4.1867

Portot 65 öre fastställdes 24.9.1865 och infördes 1.10.1865.
För orter som låg nära den tyska gränsen fanns ett reducerat sk. närporto.
Breven skickades med skepp till nordtyska hamnstäder eller via Danmark.
För brev som skickades med skepp från Sverige till hamnstäder i norra Tyskland delades sjöportot 1 Sgr / 9 öre lika mellan Sverige och Preussen (GAPU).
För brev som skickades via Danmark betalades transitporto till Danmark.

65_goteborg_15_11_1865
65 öre (1:a VK 1.10.1865 – 22.4.1867)

65 öre porto via Nordtyskland (för 1:a VK 1.10.1865 . 22.4.1867) från GÖTEBORG 15.11.1865 till Neuchantel.
Svensk notering ”65” för portot samt blå preussisk stämpel FRANCO.
På baksidan finns tysk transitstämpel LÜBECK-LAUENBURG 17/11 (järnvägsstämpel) samt schweiziska BAD BAHNPOST 18.NOV.65 Z23, BASEL A OLTEN 19.11.65 och ankomststämpel NEUCHATEL 19.NOV.65.
Frankerart med 5 + 2x 30 öre vapen.

Brevet har gått med skepp från Göteborg till Lübeck och därifrån med järnväg till Schweiz via Hamburg.

Portot delades enligt följande:
Sverige        11 öre     1,25 Sgr
Sjöporto      9 öre      1 Sgr som delades ½ Sgr till både Sverige och Preussen
Preussen   27 öre      3 Sgr
Schweiz     18 öre      2 Sgr
Totalt     65 öre     7,25 Sgr
Portonoteringar på brevet:
Röd 6 (6 Sgr) för det totala beloppet som inte direkt tillföll Sverige
Violett 5½ (5 ½ Sgr) för det totala utländska portot
Blå f2 (2 Sgr) på brevets framsida är vidareporto till Schweiz

Om brevet skickats via Danmark hade portot varit de samma 65 öre men fördelning annorlunda.

36 öre via Nordtyskland 1.4.1869 – 30.9.1873

Portot 36 öre nämndes i en bulletin daterad 27.3.1869 och gällde från 1.4.1869.
36 öre per 15 gram gällde för brev till hela Schweiz som skickades via Hamburg.
Breven skickades med båt från Sverige till de tyska hamnstäderna Kiel eller Lübeck (via Danmark). När breven ankom i Tyskland gick de med tåg till Hamburg och sedan vidare med tåg till Schweiz.
Sveriges del av portot var 1½ Silbergroschen (ca 13,5 öre), Tyskland del av portot var 2½ Sgr (ca 22,5 öre) som noterades i rött på breven, varav 1 Sgr var vidareporto till Schweiz som noterades i blått på breven.

36_goteborg_6_5_1870_stor
36 öre (1:a VK 1.4.1869 . 30.9.1873)

36 öre porto via Nordtyskland (för 1:a VK 1.4.1869 . 30.9.1873) från GÖTEBORG 6.5.1870 till Langnau.
Svensk notering ”36” (portot), transit PKXP N:r2 8.5.1870 och KIEL-HAMBURG 9.5
Ankomststämplat LANGNAU 11.V.70
Frankerat med 12 och 24 öre vapen
Postväg Göteborg – Malmö – Kiel – Hamburg – Zürich – Langnau

36_pkxp1_26_8_1871_stor
36 öre (1:a VK 1.4.1869 . 30.9.1873)

36 öre porto via Nordtyskland (för 1:a VK 1.4.1869 . 30.9.1873) från PKXP Nr 1 26.8.1871 till Neuchâtel
Svenskt notering ”fco” (franko) och tysk stämpel FRANCO.
Transit PKXP N:r2 27.8.1871 och LÜBECK-LAUENBURG 28.8
Ankomststämplat NEUCHÂTEL 30.VIII.71
Frankerat med 3x 12 öre vapen i vågrätt 3-strip
Postväg Stockholm – Göteborg – Lübeck – Hamburg – Zürich – Neuchâtel

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre för brev i 1:a vk upptill 15 gram gällde från 1.7.1875 och ända fram till den sista januari 1921.

20_helsingborg_5_3_1876
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 5.3.1876 till Männedorf
Transitstämplar HELSINGØR 5.3 samt 229 N.SJ.JB.PB 5.3 10 TOG
ZÜRICH 7.III.76 samt ankomststämplat i Männedorf 8.III
Frankerat med 20 öre ringtyp tandning 14

Brevet är skickat med båt mellan Helsingborg – Helsingør och sedan med tåg från Helsingør till Köpenhamn och vidare.
Brevet är utvikt så att både fram och baksidan syns.

58 öre rekporto för 2:a VK

58 öres porto för rekommenderat brev i 2:a viktklassen från HELSINGBORG 2.7.1880 till Zürich
40 öre för brevporto 2:a vk över 15 gram (2×20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921)
18 öre i rektillägg (1.1.1871 – 31.12.1886)
Svensk stämpel RECOMMENDERAS samt reketikett påsatt i Tyskland
På baksidan ankomststämplat i ZURICH 5.VIII.80
Frankerat med 2x 4 öre och 50 öre Ringtyp tandning 13
Enda kända 58 öres rekbrevet till Schweiz

4 trackbacks/pingbacks

  1. 81 öres porto till Schweiz – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. 65 öres porto till Schweiz – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  3. Rek i 2:a vk till Schweiz 1880 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  4. Rek i 2:a vk till Schweiz 1880 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto