Svenska brev till Spanien

Tidiga brev till Spanien är ovanliga. Ett brev frankerat med skilling banco märke är känt och ca 60 brev från åren 1858-UPU (1.7.1875) är kända.
De tidiga breven är skickade via Preussen (senare Tyskland) och Frankrike, det fanns även porton för brev via Storbritannien (England), men endast ett sådant brev är känt med 76 öres porto.
Under hela tiden fram till UPU fanns två olika porton där det högre var betalt hela vägen medan det även fanns ett lägre porto (franco gränsen) som endast var betalt till den fransk-spanska gränsen.
Eftersom breven skickades via Frankrike blev de ofta taxerade för 2:a vk eftersom maxvikten för 1:a vk var lägre i Frankrike, detta gäller framför allt de tidiga breven.
Spanien blev medlem i UPU 1.7.1875 och därmed infördes det betydligt lägre portot 20 öre.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
24 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
72 öre2:a vk 144 öre
3:e vk 216 öre
01.07.1858 – 31.01.1868
76 öre2:a vk 152 öre01.10.1865 – 31.03.1869
42 öre01.02.1868 – 30.06.1875
63 öre2:a vk 99 öre01.04.1869 – 15.12.1872
76 öre12.09.1870 – 15.12.1870
45 öre01.06.1872 – 30.09.1873
42 öre01.10.1873 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Inga rek, ass eller trycksaker är kända innan UPU (1.7.1875).

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre

24 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Gällde via Frankrike och portot var betalt till gränsen. Endast ett skillingbrev är känt vilket har namnet i adressen urklippt.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24 skilling126.2.1858 STOCKHOLM, ex GD
Enda kända skillingbrevet till Spanien (ex Lars-Tore Eriksson 2006)

72 öre via Frankrike 1.7.1858 – 31.1.1868

En direkt omräkning från 24 skilling portot till ören (x3). Gällde för brev som skickades via Frankrike, betalda till gränsen.

76 öre via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869

Det tidigaste kända portot för brev som skickades via Preussen. Två kända brev, det ena i 1:a och det andra i 2:a vk.

Baksidan med frankeringen på det unika Vanadis-brevet i 2:a vk med 152 öre porto (ex Höiland, The Vienna Collection 2002)

42 öre via Frankrike 1.2.1868 – 30.6.1875

Portot betalt till gränsen. En sänkning av det tidigare portot 72 öre.

63 öre via Nordtyskland 1.4.1869 – 15.12.1872

Portot 63 öre gällde för brev som skickades via Nordtyskland. Maxvikten för brev i 1:a vk var 10 gram.
Sveriges del av portot var 13½ öre. Det totala utländska portot var 5½ Silbergroschen som noterades med röda siffror ”5½” på brevet varav 4 Silbergroschen var så kallat ”Weiterfranko” som noterades med blåa siffror ”4wf” på brevet. Av dessa 4 Sgr tillföll 2½ Sgr Belgien-Frankrike och 1½ Sgr tillföll Spanien.

63_goteborg_8_12_1870
63 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

63 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 15.12.1872) från GÖTEBORG 8.12.1870 till San Sebastian. Svenska noteringar ”63” och ”fr.” för betalt porto. Baksidan med svensk transitstämpel PKXP N:r2 9.12.1870 och tysk järnvägsstämpel WANDERUP-FLENSBURG 10/12 samt ankomststämpel SAN SEBASTIAN 23.DEC.70. Röd tysk stämpel P.D. (Paid Destination) på framsidan. Frankerat med 3 öre Liggande Lejon och 2x 30 öre Vapen i lodrätt par.

76 öre via Storbritannien 12.9.1870 – 15.12.1870

Enda kända 76 öre via Storbritannien från HERÖSAND 21.11.1870 till Palma på Mallorca (ex Frimärkshuset Beckeman 4 2021)

45 öre via Tyskland 1.6.1872 – 30.9.1873

Maxvikten för 1:a vk var 10 gram. Sveriges del av portot var 13,5 öre eller 1½ Silbergroschen. Tysklands del av portot var 3½ Silbergroschen noterat med röda siffror varav 1 Sgr för vidareporto i blå siffror.

45_goteborg_29_5_1873
45 öre 1.6.1872 – 30.9.1873

45 öres porto via Tyskland (1:a vk 1.6.1872 – 30.9.1873) från GÖTEBORG 29.5.1873 till Jerez. Svenskt notering ”paid” samt P.D. (Paid Destination). Transit KIEL-HAMBURG 31.5 samt ESTAFETA DE CAMBINO MADRID 6.JUN.73. Ankomststämplat JEREZ 7.JUN.73 CADIZ. Frankerat med 3 + 12 + 30 öre ringtyp tandning 14

42 öre via Nordtyskland 1.10.1873 – 30.6.1875

En sänkning av det tidigare 45 öres portot.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
12+30 öre Ringtyp10+
3×3 + 3×12 öre Ringtyp18.12.1873 efter portoperioden

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre för brev i 1:a vk upptill 15 gram gällde från 1.7.1875 och ända fram till den sista januari 1921.

20 öre för 1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från GÖTEBORG 8.9.1876 till Jerez de la Frontera
Notering ”paid” (betalt) i nedre vänstra hörnet
Ankomststämplat Jerez de la Frontera 18.SEP.76 Cadiz på baksidan
Frankerat med 20 öre Ringtyp tandning 14

40rek_helsingborg_29_9_1895
40 öre rek 1.1.1887 – 30.6.1905

40 öres rekporto från HELSINGBORG 29.9.1895 till Llanes
Portot bestod av 20 öre för brev i 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) och 20 öre i rektillägg (1.1.1887 – 30.6.1905) = 40 öre
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 10 och 20 öre Oscar II koppartryck

Llanes ligger öster om Oviedo på Spaniens nordkust