Svenska brev till Spanien

Tidiga brev till Spanien är ovanliga. Ett brev frankerat med skilling banco märke är känt och ca 60 brev från åren 1858-UPU (1.7.1875) är kända.
De tidiga breven är skickade via Preussen (senare Tyskland) och Frankrike, det fanns även porton för brev via Storbritannien (England), men endast ett sådant brev är känt med 76 öres porto.
Under hela tiden fram till UPU fanns två olika porton där det högre var betalt hela vägen medan det även fanns ett lägre porto (franco gränsen) som endast var betalt till den fransk-spanska gränsen.
Eftersom breven skickades via Frankrike blev de ofta taxerade för 2:a vk eftersom maxvikten för 1:a vk var lägre i Frankrike, detta gäller framför allt de tidiga breven.

Spanien blev medlem i UPU 1.7.1875 och därmed infördes det betydligt lägre portot 20 öre.

Portosatser för brev i 1:a VK
01.07.1855 – 30.06.1858      24 skilling via Preussen och Frankrike franco gränsen
01.07.1858 – 31.01.1868     72 öre via Preussen och Frankrike franco gränsen
01.02.1868 – 30.06.1875     42 öre via Prussen och Frankrike franco gränsen
01.10.1865 – 31.03.1869      76 öre via Preussen
01.04.1869 – 15.12.1872       63 öre via Nord-Tyskland
01.06.1872 – 30.09.1873     45 öre via Tyskland
01.10.1873 – 30.06.1875     42 öre via Tyskland
12.09.1870 – 15-12-1870     76 öre via Storbritannien
01.07.1875 – 31.01.1921      20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Rektillägg
Inga rekommenderade brev är kända innan UPU 1.7.1875
01.07.1875 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

63 öre via Nordtyskland 1.4.1869 – 15.12.1872

Portot 63 öre gällde för brev som skickades via Nordtyskland. Maxvikten för brev i 1:a vk var 10 gram.

Sveriges del av portot var 13½ öre.
Det totala utländska portot var 5½ Silbergroschen som noterades med röda siffror ”5½” på brevet varav 4 Silbergroschen var så kallat ”Weiterfranko” som noterades med blåa siffror ”4wf” på brevet. Av dessa 4 Sgr tillföll 2½ Sgr Belgien-Frankrike och 1½ Sgr tillföll Spanien.

63_goteborg_8_12_1870
63 öre 1.4.1869 – 15.12.1872

63 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 15.12.1872) från GÖTEBORG 8.12.1870 till San Sebastian.
Svenska noteringar ”63” och ”fr.” för betalt porto.
Baksidan med svensk transitstämpel PKXP N:r2 9.12.1870 och tysk järnvägsstämpel WANDERUP-FLENSBURG 10/12 samt ankomststämpel SAN SEBASTIAN 23.DEC.70.
Röd tysk stämpel P.D. (Paid Destination) på framsidan.
Frankerat med 3 öre Liggande Lejon och 2x 30 öre Vapen i lodrätt par.

45 öre via Tyskland 1.6.1872 – 30.9.1873

Maxvikten för 1:a vk var 10 gram.
Sveriges del av portot var 13,5 öre eller 1½ Silbergroschen.
Tysklands del av portot var 3½ Silbergroschen noterat med röda siffror varav 1 Sgr för vidareporto i blå siffror.

45_goteborg_29_5_1873
45 öre 1.6.1872 – 30.9.1873

45 öres porto via Tyskland (1:a vk 1.6.1872 – 30.9.1873) från GÖTEBORG 29.5.1873 till Jerez
Svenskt notering ”paid” samt P.D. (Paid Destination)
Transit KIEL-HAMBURG 31.5 samt ESTAFETA DE CAMBINO MADRID 6.JUN.73
Ankomststämplat JEREZ 7.JUN.73 CADIZ
Frankerat med 3 + 12 + 30 öre ringtyp tandning 14

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot 20 öre för brev i 1:a vk upptill 15 gram gällde från 1.7.1875 och ända fram till den sista januari 1921.

20 öre för 1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från GÖTEBORG 8.9.1876 till Jerez de la Frontera
Notering ”paid” (betalt) i nedre vänstra hörnet
Ankomststämplat Jerez de la Frontera 18.SEP.76 Cadiz på baksidan
Frankerat med 20 öre Ringtyp tandning 14

40rek_helsingborg_29_9_1895
40 öre rek 1.1.1887 – 30.6.1905

40 öres rekporto från HELSINGBORG 29.9.1895 till Llanes
Portot bestod av 20 öre för brev i 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) och 20 öre i rektillägg (1.1.1887 – 30.6.1905) = 40 öre
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 10 och 20 öre Oscar II koppartryck

Llanes ligger öster om Oviedo på Spaniens nordkust