Svenska brev till Storbritannien

Storbritannien är ett av de vanligaste adressländerna, även tidiga brev trots det förhållandevis höga portosatserna. Brev adresserade till Irland är betydligt ovanligare.
Det fanns flera olika postvägar under åren och därav ibland flera olika porton för samma tidsperiod.
Tidiga brev är ofta skickade via Ostende som är en kuststad utanför Bryssel i Belgien, dessa gick via Tyskland (via Danmark eller skepp Sverige -Tyskland) och sedan med fartyg över till Storbritannien.
Andra vanliga postvägar var med fartyg direkt från Göteborg till Hull eller London och även brev via Danmark (med skepp till Storbritannien, ej via Tyskland) förkommer ganska ofta från slutet av 1860-talet.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
36 skilling2:a vk 72 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
108 öre2:a vk 216 öre
3:e vk 324 öre
12:e vk 1296 öre
01.07.1858 – 01.04.1863
90 öre2:a vk 180 öre02.04.1863 – 30.09.1865
87 öre22.09.1864 – 31.03.1869
79 öre2:a vk 158 öre01.05.1865 – 30.09.1865
65 öre2:a vk 130 öre01.10.1865 – 31.03.1869
45 öre2:a vk 90 öre
3:e vk 135 öre
4:e vk 180 öre
9:e vk 405 öre
14:e vk 630 öre
01.11.1865 – 30.06.1870
36 öre2:a vk 72 öre
4:e vk 144 öre
01.07.1870 – 28.05.1874
34 öre2:a vk 68 öre29.05.1874 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

Kända rek- och ass-porton

PortoTidsperiodVarav rek/ass tillägg
30 Rdr 90 öre01.10.1865 – 31.03.186935 öre rek
68 öre01.11.1865 – 30.06.187033 öre rek
60 öre01.07.1870 – 31.12.187024 öre rek
105 öre01.07.1870 – 31.12.187033 öre rek
63 öre01.01.1871 – 15.12.187218 öre rek
62 öre16.12.1872 – 30.06.187526 öre rek
134 öre16.12.1872 – 30.06.187526 öre rek
72 öre16.12.1872 – 30.06.187526 öre rek + ass

Kända trycksaksporton

PortoTidsperiodPortoväg
14 öre16.12.1872 – 28.05.1874Via Göteborg eller Danmark
13 öre29.05.1874 – 30.06.1875Via Göteborg eller Danmark

36 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Portot fastställdes redan i 1853/54 års portobok. Breven skickades via Ostende eller Göteborg.

Förteckning över registrerade skillingbrev till Storbritannien.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×6 +24 skilling10+
2×6 +24 skilling + 1d111.9.1858 eftersänt med 1d
4+8+24 skilling68.2.1857 – ?.7.1858
4×3 + 24 skilling317.11.1856 – 12.07.1857
6×6 skilling17.6.1858 Postmuseum
2:a vk 72 skilling
3×24 skilling410.7.1855 – 14.3.1857 varav 1 framsida
72skill_stockholm_16_6_1854
72 skilling (2:a vk 01.07.1855 – 30.06.1858)

72skilling ofrankerat kontant betalt brev i 2:a viktklassen (2x 36 skilling gällde 1853-1858) från STOCKHOLM 16.6.1854 till London. Svenska noteringar ”via Ostende” (befodringsvägen), ”2” och ”72” för 2:a vk och portot 72 skilling, franco och svensk stämpel FRANCO. Transitstämpel på baksidan YSTAD 19.6.1854. Tysk transitstämpel på baksidan STRALSUND 20.6.1854 samt på tysk stämplel Aus Schweden. Brittiska stämplar P. samt PAID 23.JU.1854 som markerar att portot var betalt till destinationen.

Brevet har befodrats inom Sverige mellan Stockholm och Ystad varpå det skickats med skepp till Stralsund i norra Tyskland. Därefter har det gått landvägen till Ostende och därifrån med skepp till Storbritannien.

Portot är sammansatt av:
14 skilling Stockholm – Ystad (blå notering ”14” intill franco)
40 skilling till det Preussens postverk, inkl. transitporto till Belgien (blå notering ”2wf” = ca 6 skilling ?)
18 skilling till det brittiska postverket

108 öre 1.7.1858 – 1.4.1863

Via Preussen och Ostende eller direkt med båt Göteborg – Storbritannien.
Portot var en direkt omräkning från det tidigare 36 skilling från 1853/54 års portobok.
Fram till ca omkring 1860/61 skickades breven oftast med båt från Sverige till någon av de tyska hamnstäderna Stralsund eller Stettin, där ifrån övertog Preussen ansvaret för breven. Dessa har transitstämplar från Stettin (båt från Stockholm) eller Ystad och Stralsund. Transitstämpeln eller stämplarna från Hamburg är inte från det svenska postkontoret.
Från omkring 1860/61 skickades breven oftast via Danmark vilket känns igen genom att brevet är transitstämplade på det svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D). där (D) står för via Danmark.

Brev som skickades via Stralsund eller Stettin var sammansatt av två olika överenskommelser, den ena mellan Sverige och Preussen och den andra mellan Preussen och Storbritannien.
Sveriges del av portot var 2,5 Silbergroschen (22,5 öre).
Sjöporto Sverige  Stralsund/Stettin 2,5 Silbergroschen som delades lika, 1,25 Sgr var (11,25 öre).
Preussen och Storbritanniens del av portot var 7 Sgr som delades lika, minus transitporto till Belgien.
Det utländska portot som tillföll Preussen och Storbritannien noterades med en röd 7:a på breven.

Brev som skickades via Danmark var sammansatt av två olika överenskommelser, den ena mellan Sverige och Danmark och den andra mellan Preussen och Storbritannien.
Sveriges och Danmarks del av portot var 5 Silbergroschen (45 öre) som delades lika, 2½ Sgr var.
Preussen och Storbritanniens del av portot var 3 Sgr var och Belgiens del var 1 Sgr = totalt 7 Sgr (63 öre).
Det utländska portot som tillföll Preussen och Storbritannien noterades med en röd 7:a på breven.

Det finns även brev med 108 öres porto som skickades med båt Göteborg-Hull. Dessa är betydligt ovanligare än de via Ostende. De hade följande fördelning av portot:
Sveriges del 66 öre och Storbritanniens 42 öre (6 pence)
108 öres portot via Göteborg gällde t.o.m. 2.9.1864 medan portot via Ostende sänktes till 90 öre 2.4.1863.

108_stockholm_12_2_1861_stor
108 öre (1:a VK 1.7.1858 – 1.4.1863)

108 öres porto via Ostende (för 1:a VK 1.7.1858 – 1.4.1863) från STOCKHOLM 12.2.1861 till New Castle on Tyne.
Svenskt notering ”Via Ostende” och ”108” (portot) samt preussisk stämpel FRANCO
Svensk transit HAMBURG K.S.P.A.(D). 18.2.1861 och preussisk HAMBURG PAID 18.FEBR.1861
Brittisk transit LONDON PAID 20.FE.61 och ankomststämpel NEWCASTLE ON TYNE 20.FE.1861
Frankerat med 2x 24 öre i lodrätt par och 2x 30 öre vapen
Brevet är skickat via Danmark

Obetalt brev med 108 öres porto

Obetalt brev i 1:a vk (108 öre 1.7.1858 – 1.4.1863) HULL 23.1.1962 till Stockholm
Notering ”via Ostende”, transit LONDON 24.1.62, HAMBURG 26.1.62 samt HAMBURG K.S.P.A.(D) 26.1.1962
Svensk lösenstämpel 108 slagen i Stockholm
Brevet är skickat via Danmark

Portot var samma för obetalda brev med skillnaden att mottagaren fick lösa ut brevet med fullt porto 108 öre.
Avräkningsnotering gjordes på brevens framsida med en blå ”7” för portot som tillföll Storbritannien och Preussen. På breven som skickats via det svenska postkontoret i Hamburg skrevs 2st blåa 7:or där den ena markerade de 7 Silbergroschen som debiterades postkontoret. I Sverige räknades dessa om (x9 per Sgr) till 63 öre och till dessa lades 45 öre som debiterades för brev Hamburg-Sverige via Danmark, 63+45=108 öre.

Obetalt brev med 108 öres porto

Obetalt brev i 1:a vk (108 öre 1.7.1858 – 1.4.1863) NEWCASTLE ON TYNE 2.5.1859 till Stockholm
Transit LONDON 3.5.1859, HAMBURG 6.5 samt St.P.A. 6.5.59, STRALSUND 8.5 samt YSTAD 9.5.1859
Svensk lösenstämpel 108 slagen i Stockholm
Brevet är skickat med båt via Ystad och Stralsund

90 öre 2.4.1863 – 30.9.1865

Via Preussen och Ostende eller direkt med båt Göteborg – Storbritannien.
Portot 90 öre var en sänkning av det tidigare skillingportot som 1.7.1858 räknats om till 108 öre. 1:a vk max 3 ort.
Gällde via Göteborg fr.o.m. 3.9.1864 medan portot via Ostende gällde redan från 2.4.1863.
Breven som skickades via det svenska postkontoret i Hamburg där Preussen tog över ansvaret för transport via Ostende i Belgien till Storbritannien hade fäöljande portouträkning:
5 Sgr porto Sverige-Hamburg. 2 Sgr till Sverige, 2 Sgr till Preussen och 1 Sgr sjöporto som delades.
5 Sgr porto Preussen-Storbritannien (som delades lika?)
Om breven skickades via Danmark eller direkt med båt Göteborg-Hull var portofördelningen annorlunda men ändå 90 öre.

90_helsingborg_14_3_1864_stor
90 öre (1:a VK 2.4.1863 – 30.9.1865)

90 öres porto via Preussen (för 1:a VK 2.4.1863 – 30.9.1865) från HELSINGBORG 14.3.1864 till London. Svensk transit YSTAD 18.3.1864 och HAMBURG K.S.P.A. 19.3.1864. Preussisk HAMBURG P.D. 19.MÄRZ.1864 och FRANCO. Ankomststämpel LONDON PAID 21.MR.64. Frankerat med 3x 30 öre vapen i vågrätt 3-strip.
Postväg Helsingborg – Ystad – Stralsund – Hamburg – Ostende – London.

180 öre för 2:a vk från Götheborg 29.4.1864 (ex Philea, Kent Johansson 2015)

Brevet ovan har en blyertsnotering ”ex Sjöman” vilket innebär att det på sin tid ingick i Per Sjömans samling. När hans objekt såldes skrev han inte intyg på sina egna objekt utan endast denna notering som skulle borga för objektens kvalité. Objekt som han skrivit intyg på innan han själv köpt dem såldes givetvis med intyg.

87 öre via Frankrike 22.9.1864 – 31.3.1869

Endast två brev bevarade. Det ena är en brevframsida och det andra är underfrankerat med hela 41 öre.

79 öre via Preussen 1.5.1865 – 30.9.1865

Trots den korta perioden finns 6 brev bevarade brev. Detta beror på att portot var lägre än det samtida 90 öre via Ostende.

65 öre via Preussen 1.10.1865 – 31.3.1869

Portot fastställdes genom överenskommelser mellan Sverige-Preussen och Preussen-Storbritannien.
Det utländska porto som tillföll Preussen och Storbritannien var 5¼ Silbergroschen av dessa var 2¾ Sgr vidareporto till Storbritannien och 2½ Sgr var till Preussen.

preussiskt_wfr_2_3_4
2 3/4 W.Fr. Preussisk stämpel

5¼ noterades med röda siffror på breven och 2¾ noterades (oftast på baksidan) med blå siffror, i vissa fall användes en preussisk avräkningsstämpel ”2 ¾ W.Fr.” inom rektangel.

65_goteborg_13_7_1867

65 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)65 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från GÖTEBORG 13.7.1867 till London. Svenskt notering ”franco”. Transit KIEL-HAMBURG 15.7 och ankomst LONDON PAID 17.JY.67. Notering 2 ¾ wf i blått på brevet baksidan. Frankerat med vapen 5 + 2x 30 öre i lodrätt par.

65_stockholm_30_1_1868_stor
65 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

65 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 30.1.1868 till London. Svenskt notering ”fco” och ”65” samt stämpel FRANCO. Transit STRALSUND-BERLIN 4.2 och ankomst LONDON PAID 6.FE.68. Preussisk avräkningsstämpel 2¾ W.Fr. i blått på brevets baksida. Frankerat med vapen 5 + 2x 30 öre

65 öres porto via Preussen (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från STOCKHOLM 3.6.1868 till London. Svenskt stämpel FRANCO. Transit STRALSUND-BERLIN 5.6 och ankomst LONDON PAID 8.JU.68. Preussisk avräkningsstämpel 2¾ W.Fr. i blått på brevets baksida. Frankerat med vapen 5 + 3x 20 öre i lodrätt 3-strip från pos 10-20-30.
Denna kombinationen av 65 öre är endast känd i två exemplar, detta tidigare ej registrerat (år 2020) samt ett stämplat 21.1.1869

45 öre 1.11.1865 – 30.6.1870

Via Danmark från 1.11.1865 och direkt med båt från Göteborg 1.6.1866.

Breven via Danmark transporterades till det danska postkontoret i Tyskland och därifrån i sluten post till Storbritannien. Maxvikten för brev i 1:a viktklassen var 15 gram.
Portot delades på följande sätt:
Storbritanniens del var 1 penny som noterades med en röd 1:a på breven. Sveriges del var ca 13½ öre.
Danmark, Tyskland och Belgien delade på 3¾ pence enligt en överenskommelse mellan Danmark-Storbritannien 1865.

Breven via Göteborg skickades med båt direkt till Hull eller London i Storbritannien.
Maxvikten för brev i 1:a viktklassen var 15 gram.
Portot 45 öre motsvarade ca 6½ d (1 d = ca 7 öre) och det fördelades på följande sätt:
Sverige 2d, Storbritannien 2d (noterades med en röd 2:a på brevet) och sjöporto 2½ d.

Det går att skilja brev skickade via Göteborg från de via Danmark dels genom stämplarna och noteringar om portoväg men även genom de röda portonoteringarna på breven. Brev i 1:a vk har om de skickats via Göteborg en röd 2:a med de via Danmark har en röd 1:a för Storbritanniens del av portot.

Ett obetalt brev kostade mottagaren i Sverige 60 öre att lösa ut, 45 öre porto + 15 öre i straffavgift.

45 öre (1:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870)

45 öres porto via Danmark (för 1:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870) från STOCKHOLM 30.1.1866 till London
Svensk notering ”fr” och ”45” samt svensk stämpel FRANCO. Ankomststämpel LONDON EC PAID FE.5.66 samt på baksidan stämpel från det danska postkontoret K.D.O.P.A. (troligen tydbart till Hamburg 2.2.1866). Frankerat med 9 + 12 + 24 öre Vapentyp (denna portokombination är känd i ca 4 exemplar)

45_stockholm_3_12_1868_stor
45 öre (1:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870)

45 öres porto via Danmark (för 1:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870) från STOCKHOLM 3.12.1868 till London. Svensk notering ”frco” och ”45” samt svensk stämpel FRANCO. Ankomststämpel LONDON PAID 8.DE.68. Frankerat med 5 öre vapen och 20 öre lejon i lodrätt par (den vanligaste portokombinationen).

45 öre (1:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870)

45 öres porto via Danmark (för 1:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870) från STOCKHOLM 8.3.1870 till London. Notering ”via Danmark” och svensk stämpel FRANCO. Baksidan med 2 olika röda London stämplar MR.14.70. Frankerat med 12 och 30 öre vapen samt 3 öre lejon (en lite ovanligare portokombination).

90_stockholm_30_1_1866_stor
90 öre (2:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870)

90 öres porto via Danmark (för 2:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870) från STOCKHOLM 30.1.1866 till London. Svensk notering ”2” (2:a vk) ”Paid” och ”90” (portot 2×45 öre) samt svensk stämpel FRANCO. Dansk transit KDOPA LÜBECK 2.2 och ankomststämpel LONDON PAID 5.FE.66. Röd ”2” för Storbritanniens del av portot (2x 1 penny). Frankerat med 3x 30 öre vapen inkl. lodrätt par.

180 öre (4:e VK 1.11.1865 – 30.6.1870)

180 öres porto via Danmark (för 4:e VK 1.11.1865 – 30.6.1870) från STOCKHOLM 1.12.1869 till London. Svensk notering ”4” (4:e vk) ”Paid” och ”180” (portot 4×45 öre) samt svensk stämpel FRANCO. Ankomststämpel LONDON PAID 6.DE.69. Röd ”4d” för Storbritanniens del av portot (4x 1 penny). Frankerat med 30 + 3x 50 öre Vapen i lodrätt 3-strip.

Enda kända brevet i 4:e viktklassen av 45 öres portot till Storbritannien.

45_wsb_23_8_1867
45 öre 1:a VK 1.6.1866 – 30.6.1870

45 öres porto via Göteborg (för 1:a VK 1.6.1866 – 30.6.1870) W.S.B. 23.8.1867 till Warrington. Svensk notering ”Franko” och svensk stämpel FRANCO. samt brittisk FOREIGN-PAID (ovanlig). Svensk transit GÖTEBORG 23.8.1867 och brittisk transit HULL 26.AU.67. Ankomststämplat WARRINGTON 26.AU.67. Frankerat med 5 öre vapen och 20 öre lejon i lodrätt par.

45 öre via Ostende

Här finns troligen bara ett brev känt från ENGELHOLM 3.2.1870 frankerat med 5+20+20 öre.

Troligen det enda kända 45 öres brevet skickat via Ostende (ex Höiland, The Vienna Collection 2002)

36 öre via Danmark eller Göteborg 1.7.1870 – 28.5.1874

Maxvikten för brev i 1:a viktklassen var 15 gram både via Danmark och Göteborg.

Breven via Danmark hade samma porto som de samtida via Göteborg men portofördelningen var annorlunda.
Portot 36 öre motsvarade ca 5 d (1 d = ca 7 öre) och det fördelades på följande sätt:
Sverige 1,5d (13,5 öre)
Danmark, Tyskland och Belgien 2,5d (16 öre)
Storbritannien 1d (7 öre) som noterades med en röd 1:a eller 1d på breven.

Breven via Göteborg skickades med båt direkt till Hull eller London i Storbritannien.
Maxvikten för brev i 1:a viktklassen var 15 gram.
Portot 36 öre motsvarade ca 5 d (1 d = ca 7 öre) och det fördelades på följande sätt:
Sverige 1½ d, Storbritannien 1½ d och sjöporto 2d.

Det går att skilja brev skickade via Göteborg från de via Danmark dels genom stämplarna och noteringar om portoväg men ofta även genom de röda portonoteringarna på breven som motsvarar Storbritanniens del av portot.

36_stockholm_25_7_1870_stor
36 öre (1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874)

36 öres porto via Danmark (för 1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874) från STOCKHOLM 25.7.1870 till London. Svensk notering ”via Denmark” och svensk stämpel FRANCO. Ankomststämplat LONDON PAID. Frankerat med 12 och 24 öre vapen

36_helsingborg_18_9_1870
36 öre (1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874)

36 öres porto via Danmark (för 1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874) från HELSINGBORG 18.9.1870 till London. Svensk stämpel FRANCO. Transit NORDSJ.BUR.S.B. 18.9 7TOG och ankomststämplat LONDON PAID 20.SP.70. Frankerat med 12 och 24 öre vapen.

36 öre (1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874)

36 öre via Göteborg med skepp till Storbritannien (för 1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874) från STOCKHOLM 30.5.1871 till London. Svensk notering ”via Gothenburg” samt svensk stämpel FRANCO. Baksidan med transitstämpel GÖTEBORG 2.6.1871. Ankomststämplat LONDON PAID 5.JU.71. Frankerat med 12 och 24 öre vapen.
Röd portonotering ”2” för sjöportot.

36_goteborg_4_8_1871_stor
36 öre (1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874)

36 öre med båt Göteborg – Hull (för 1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874) från GÖTEBORG 4.8.1871 till London. Svensk notering ”per Hull Steamer” och ”fr”. Ankomststämplat LONDON PAID 7.AU.71. Frankerat med 3x 12 öre vapen i vågrätt 3-strip (plåt 5 pos 96-98).
Röd portonotering ”2” för sjöportot

36 öre (1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874)

36 öre med båt Göteborg – Hull (för 1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874) GÖTEBORG 22.9.1871 till London. Svensk notering ”per Hull Steamer”, ”franco” och ”36”. Röd avräkningsstämpel 1½d för Storbritanniens del av portot. Röd ankomststämpel LONDON PAID. Frankerat med 12 och 24 öre vapen.

34 öre 29.05.1874 – 30.06.1875

Portot på 36 öre för brev via Danmark eller Göteborg sänktes med 2 öre 29.5.1874 för att sedan gälla tills UPU portot infördes 1.7.1875.

Breven via Danmark bygger på ett nytt avtal mellan Sverige och Danmark.
Portot fördelades enligt nedan:
Sverige 12 öre
Danmark 8 öre
Tyskland och Belgien 6,5 öre
Storbritannien 7,5 öre = 1d som noterades med en röd 1:a på brevens framsida.

Breven via Göteborg skiljer sig tydligast genom att Storbritanniens del av portot här var 1½d som noterades i rött på brevens framsida.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×5 + 24 öre Ringtyp10+
2×5 + 2×12 öre Ringtyp6varav 2 är för portoperioden
2:a vk 68 öre
20+ 2×24 öre Ringtyp310.4.1875 – 5.6.1875
3+5+ 2×30 öre Ringtyp126.10.1874
2×12 + 20+24 öre Ringtyp125.1.1875
34 öre (1:a vk 29.5.1874 – 30.6.1875)

34 öres porto via Göteborg (1:a vk 29.5.1874 – 30.6.1875) från LULEÅ 25.7.1874 till London. Transitstämplat i STOCKHOLM 29.7.1874 och på baksidan ankomststämplat LONDON AU.3.74. Violett avräkningsstämpel 1½d för Storbritanniens del av portot. Frankerat med 5+5+24 öre ringtyp tandning 14.

30 Riksdaler och 90 öre för rekbrev 1.10.1865 – 31.3.1869

Ett minst sagt unikt rekbrev i 47:e viktklassen frankerat med 28 Riksdaler och 80 öre, vilket innebär att 2 Riksdaler och 10 öre saknas. Skickat via Göteborg med brevporto 30 Riksdaler och 55 öre (47×65 öre) samt 35 öre i rektillägg.

68 öre rekbrev 1.11.1865 – 30.6.1870

Sammansatt av 45 öre brevporto för 1:a vk och 33 öre i rektillägg.

60 öre rekbrev 1.7.1870 -31.12.1870

36 öre brevporto för 1:a vk via Göteborg och 24 öre i rektillägg.

105 öre rekbrev 1.7.1870 – 31.12.1870

Brev via Danmark i 2:a vk 2×36 öre samt rektillägg 33 öre.

105 öre rekbrevet från Stockholm 13.9.1870 (ex Höiland 2010)

63 öre rekbrev 1.1.1871 – 15.12.1872

45 öre brevporto för 1:a vk via Danmark och 18 öre i rektillägg.

63 öre rekbrev från Stockholm 10.3.1871 (ex Frimärkshuset 2020)

62 öre rekbrev 16.12.1872 – 30.6.1875

Brevporto 1:a vk 36 öre samt rektillägg 26 öre. Via Danmark eller Göteborg

PortokombinationAntal kändaNoteringar
12+50 öre Ringtyp114.4.1875

134 öre rekbrev 16.12.1872 – 30.6.1875

Brevporto 108 öre för 3:e vk samt rektillägg 26 öre. Via Danmark eller Göteborg.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
24+ 2×30 + 50 öre Ringtyp120.11.1873

72 öre assbrev 16.12.1872 – 30.6.1875

Brevporto 1:a vk 36 öre samt rektillägg 26 öre och (10 öre för ass?).

PortokombinationAntal kändaNoteringar
2×5 + 12 + 50 öre121.6.1873

14 öre för trycksak 16.12.1872 – 28.5.1874

Gällde via Göteborg eller Danmark. Maxvikten var 50 gram.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
5+9 öre Vapen13.11.1869
3×3 + 5 öre Ringtyp18.1.1873
Enda kända trycksaken under Vapen/Lejon perioden, en tidningsbanderoll (ex Philea, Klaus Mitchner 2021)

13 öre för trycksak 29.5.1874 – 30.6.1875

Gällde via Göteborg eller Danmark. Maxvikten var 50 gram.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+ 2×5 öre Ringtyp123.7.1874

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

Storbritannien blev medlem i UPU 1.7.1875 och från då gällde UPU portot 20 öre.
Maxvikten för brev i 1:a viktklassen var 15 gram.

20_stockholm_9_10_1877
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921) från STOCKHOLM C. 9.10.1877 till London
Ankomststämplat LONDON PAID 12.OC.77
Frankerat med 20 öre dubbeltryck ringtyp tandning 14

20_helsingborg_27_10_1897
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 27.10.1897 till London
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 1+2+3+4 öre Tvåfärgad siffertyp

20_helsingborg_31_1_1907
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 31.1.1907 till Croydon
Frankerat med 2x 10 öre Oscar II koppartryck

38_stockholm_norr_8_1_1881
38 öre för rek i 1:a vk 1.7.1875 – 31.12.1886

Brev i 1:a viktklassen 20 öre (1:a vk 20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921) med rektillägg (18 öre 1.7.1875 01.01.1871 – 31.12.1886), totalt 38 öre. Skickat från Stockholm 8.1.1881 till London.
Svensk stämpel REKOMMENDERAS. samt brittiska stämplar i form av röd REGISTERED LONDON 11.JA.81 och på baksidan svart REGISTERED W.C.D.O. JA.11.81. Det blåa korset är en brittisk märkering som alltid gjordes på rekommenderade brev.
Frankerat med 2st 4 öre och 1st 30 öre Ringtyp tandning 13.

10 öre för brevkort 01.07.1875 – 31.01.1921

Portot gällde för enkla brevkort, för dubbla brevkort (med svarsdel) var portot det dubbla 20 öre.

10_helsingor_13_10_1905
10 öre för brevkort 01.07.1875 – 31.01.1921

10 öres porto för brevkort (01.07.1875 – 31.01.1921) från Helsingborg till Kilmarnock
Postat på båt mellan Helsingborg och Helsingør
Stämplat Fra Sverige på märkena och sidostämpel HELSINGØR 13.10.05
Ankomststämplat i KILMARNOCK 16.10.05

10_raus_8_8_1912
10 öre för brevkort 01.07.1875 – 31.01.1921

10 öres porto för brevkort (01.07.1875 – 31.01.1921)
Skickat som inrikes brevkort (korrekt porto 5 öre) från RAUS 8.8.1912 till Gävle
Eftersänt från GÄFLE 13.8.12 till Southampton
Lösenbelagt för skillnaden mellan inrikes 5 öre och utrikes 10 öre brevkortsporto
Stämpel T (Taxe) samt notering 6 ¼ i blått och brittisk ½d lösenstämpel

Skrivet av Ruben Rausing till svenske konsulaten Mauritz Jonasson ombord S/S Dowlais

3 trackbacks/pingbacks

  1. Brev till Storbritannien och Spanien – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. Brev till Storbritannien – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  3. 108 öres portot till Storbritannien – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar