Svenska brev till Turkiet

Turkiet omfattar ursprungligen hela det Osmanska Riket med dess områden i Grekland, Palestina m.m.
Detta är ett av de ovanligaste adressländerna där endast 1 brev frankerat med skilling och 4 frankerade med vapen/lejon är kända, inga ringtypsbrev innan UPU 1.7.1875 är kända (1 nämnt i Facit men troligen okänt).
Turkiet blev medlem i UPU 1.7.1875 och därmed infördes det betydligt lägre portot 20 öre. Även brev efter UPU är sällsynta.

Kända portosatser

Porto 1:a vkHögre vkTidsperiod
37 skilling01.07.1855 – 30.06.1858
72 öre01.07.1858 – 30.04.1865
102 öre01.01.1859 – 29.10.1862
66 öre01.02.1868 – 30.06.1875
20 öre01.07.1875 – 31.01.1921

37 skilling 1.7.1855 – 30.6.1858

Portot gällde för brev som skickades via Trieste.
Det finns endast ett skillingbrev till Turkiet, skickat från Gefle 18.5.1856 till Konstantinopel. Ett fantastiskt brev i hög kvalite med en fyrfärgsfrankering.

PortokombinationAntal kändaNoteringar
3+4+6+24 skilling118.5.1856

72 öre 1.7.1858 – 30.4.1865

Gällde via Belgrad och betalt till österrikiska gränsen. Ett brev känt frankerat med 3st 24 öre Vapen.

102 öre 1.1.1859 – 29.10.1862

Gällde via Trieste. Två brev är kända, båda med portokombinationen 12+ 3×30 öre Vapen.

Ett av de två kända breven med 102 öre porto (ex Philea 2014)

66 öre 1.2.1868 – 30.6.1875

Gällde för brev som skickades via Frankrike. Ett brev är känt frankerat med 63 öre, olika meningar finns om det är över- eller underfrankerat med 3 öre.

Brevet med 63 öres frankering (ex Postiljonen 2014)

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot för brev i 1:a vk med maxvikten 15 gram.

20_stockholm_13_3_1890
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921) från STOCKHOLM 13.3.90 till Constantinopel. Ankomststämplat CONSTANTINOPEL 18.3.90. Frankeringen består av 10 öres frankokuvert samt 10 öre Oscar  boktryck (Fk3Bb + 45d)