Svenska brev till Turkiet

Turkiet omfattar ursprungligen hela det Osmanska Riket med dess områden i Grekland, Palestina m.m.
Detta är ett av de ovanligaste adressländerna där endast 1 brev frankerat med skilling och 4 frankerade med vapen/lejon är kända, inga ringtypsbrev innan UPU 1.7.1875 är kända (1 nämnt i Facit men troligen okänt).
Även brev efter UPU är sällsynta.

Turkiet blev medlem i UPU 1.7.1875 och därmed infördes det betydligt lägre portot 20 öre.

Portosatser för brev i 1:a VK
01.07.1855 – 30.06.1858      37 skilling via Trieste
01.07.1858 – 30.04.1865     72 öre via Belgrad betalt till den Österrikiska gränsen
01.01.1859 – 29.10.1862      102 öre via Trieste
01.02.1868 – 30.06.1875     66 öre via Frankrike
01.07.1875 – 31.01.1921      20 öre UPU portot max 15 gram
01.02.1921 – 30.09.1922     40 öre
01.10.1922 – 30.09.1925     30 öre
01.10.1925 – 30.06.1936     25 öre
01.07.1936 – 30.06.1952    30 öre

Rektillägg
Inga rekommenderade brev är kända innan UPU 1.7.1875
01.07.1875 – 31.12.1886     18 öre
01.01.1887 – 30.06.1905    20 öre
01.07.1905 – 30.06.1920    15 öre
01.07.1920 – 30.06.1921    20 öre
01.07.1921 – 30.09.1925    30 öre
01.10.1925 – 31.03.1948    20 öre
01.04.1948 – 31.05.1951    25 öre
01.06.1951 – 31.05.1957    40 öre

Porto för brevkort
Portot gällde för så kallade enkla brevkort och senare vykort. För dubbla brevkort (med svarsdel) var portot högre.
01.07.1875 – 31.01.1921     10 öre
01.02.1921 – 30.09.1922   25 öre
01.10.1922 – 30.09.1925    20 öre
01.10.1925 – 30.06.1936    15 öre
01.07.1936 – 31.05.1952    20 öre

Porto för trycksaker i 1:a VK
Maxvikten för 1:a vk var 50 gram fram till år 1971.
01.07.1875 – 31.03.1879    6 öre
01.04.1879 – 31.01.1921     5 öre
01.02.1921 – 31.07.1924    10 öre
01.08.1924 – 31.03.1948    5 öre
01.04.1948 – 31.05.1957    10 öre


Exempel på de olika portosatserna

20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

UPU portot för brev i 1:a vk med maxvikten 15 gram.

20_stockholm_13_3_1890
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921) från STOCKHOLM 13.3.90 till Constantinopel
Ankomststämplat CONSTANTINOPEL 18.3.90
Frankeringen består av 10 öres frankokuvert samt 10 öre Oscar  boktryck (Fk3Bb + 45d)