Trycksaker

Vad är en trycksak?
En trycksak är som det låter en tryckt försändelse. All text måste vara förtryckt förutom adressen.
Vanligaste exempel är en i hopvikt prislista, ett kuvert innehållande en trycksak eller ett julkort. Om trycksaken lades i ett kuvert fick detta ej förslutas.
De tryckta prislistorna och andra tryckta meddelande skickas ofta i hopvikta (utan förslutning) och på utsidan skrevs adressen eller så sattes en förtryckt adressetikett på försändelsen. Ibland förseddes trycksakerna med banderoller som ofta fixerades på trycksaken med frimärkena för frankeringen, på dessa försändelser har givetvis frimärkena ofta blivit förstörda när de öppnats.

Särskilt reducerat porto för trycksaker infördes 1 september 1864.
Fram till 1879 års utgång användes viktenheten ort (1 ort = 4,25 gram), från 1880 års början övergick man till viktenheten gram.

Följande olika porton användes:
01.09.1864 – 08.10.1865     12 öre för 10 ort + 12 öre för varje 10 ort
09.10.1865 – 31.12.1872      6 öre för 8 ort + 6 öre för varje 8 ort
01.01.1873 – 31.12.1876      6 öre för 12 ort + 6 öre för varje 12 ort
01.01.1877 – 31.12.1879      3 öre för för 10 ort + 3 öre för varje 10 ort
01.01.1880 – 30.06.1919      4 öre för 50 gram + 4 öre för varje 50 gram
01.07.1919 – 31.03.1948      5 öre för 100 gram + 5 öre för varje 100 gram

Särskilt porto fanns för följande trycksaker och korsband
Tidningskorsband
01.01.1877 – 31.12.1879      1 öre för varje 10 ort dock minst 3 öre
01.01.1880 – 31.12.1883      4 öre för 100 gram + 2 öre för varje 50 gram
01.01.1884 – 30.06.1919      4 öre för 100 gram + 1 öre för varje 50 gram

Varuprov
01.01.1880 – 30.06.1919      8 öre
01.07.1919 – 30.06.1920      6 öre för 200 gram

Affärshandlingar
01.01.1880 – 31.12.1885      12 öre
01.01.1886 – 30.06.1919      10 öre
01.07.1919 – 30.06.1920      10 öre för 300 gram


Exempel på trycksaksförsändelser

6 öres trycksak Malmö 28.6.1872

6 öres trycksaksporto 1:a vk (max 8 ort 9.10.1865 – 31.12.1872) från MALMÖ 28.6.1872 till Kristinehamn.
Ett tryckt meddelande ”Spannmålsrapport” ihopvikt och försett med en tryckt adressetikett.
Frankerat med 2×3 öre Liggande Lejon i vågrätt par

6 öres trycksak GÖTEBORG 12.4.1875

6 öre trycksaksporto 1:a vk (max 12 ort 1.1.1873 – 31.12.1876) från GÖTEBORG 12.4.1875 till Stockholm
Omslag till ej bevarad trycksak
Frankerad med 6 öre Ringtyp tandning 14 (20i)

6 öre trycksak med banderoll STOCKHOLM 17.9.1875

6 öres trycksaksporto för 1:a vk (max 12 ort 1.1.1873 – 31.12.1876) skickad lokalt STOCKHOLM 17.9.1875.
Tryckt priskurant från E.W. Tjäder över blomsterlökar m.m. försedd med banderoll bunden till trycksaken med frimärket.
Frimärket har ”överlevt” eftersom trycksaken gått i retur och aldrig blivit öppnad.
Frankerad med 6 öre Ringtyp tandning 14 (20j)

4 öre trycksak HELSINGBORG 15.9.1885

4 öres trycksaksporto för 1:a vk (max 50 gram 1.1.1880 – 30.6.1919) från Göteborg till Helsingborg
Stämplad vid ankomsten HELSINGBORG 15.9.1885
Hopvikt och ej förseglad trycksak angående ett kommande besök från Jerdalens Fabriker i Göteborg
Frankerat med 4 öre Ringtyp tandning 13 och omslaget ”blåkryssat” på framsidan

4 öre trycksak GÖTEBORG 5.10.1888

4 öres trycksaksporto för 1:a vk (max 50 gram 1.1.1880 – 30.6.1919) från GÖTEBORG 5.10.1888 till Asklanda
Ej förseglat kuvert som innehållit en trycksak
Frankerat med 4 öre Ringtyp tandning 13 med blått posthorn på baksidan

16 öres banderoll till trycksak STOCKHOLM 19.10.1890

16 öres banderoll till trycksak från STOCKHOLM ÖM 19.10.1890 till Upsala
Baksidan med utdelningsstämpel UPSALA 20.10.90 1.TUR
Troligen skickad av Filatelistföreningen i Stockholm och varit banderoll till tidningar
Frankerade med 12 öre Vapentyp och 4 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan

Vanlig trycksak 200 gram (4 öre för 50 gram + 4 öre för varje 50 gram)
Tidningskorsband 700 gram (4 öre för 100 gram + 1 öre för varje 50 gram)

8 öres ”Prover utan värde” GÖTEBORG-FILIAL 4.6.1888

8 öres porto för varuprov (1.1.1880 – 30.6.1919) från GÖTEBORG -FILIAL 4.6.1888 till Wårgårda
Kuvertet märkt ”Prover utan värde” och har inte varit förslutet
Frankerat med lodrätt par 4 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan