Frimärksauktion 15:e juli

Frimärks-Nettos auktion nr 88 finns ute på frimarksauktioner.se omfattande 1823 utrop som alla är avbildade. Bud kan lämnas fram till lördagen 15/7 kl 13:00.

Denna gången finns bl.a. svenska 3, 8 och 24 skillingar med arkmarginaler. Märkena är från det sista officiella eftertrycken som gjordes 1885 och 24 skillingen har dessutom hörnmarginal. Även en 3 skilling från det svåra 3:e eftertrycket år 1871 då endast denna valören trycktes p.g.a. lagerbrist för utskick av referensmärken till utländska postförvaltningar.

Flera vackert stämplade svenska Ringtypsmärken inkl. tandning 14, ortstämplar på Oscar och annat svenskt material.

Island med flera trevliga enkelobjekt och ett antal utrop från de Baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen.

Bland samlingarna finns bl.a. en stämplad Sverige samling som är komplett frånsett Värnamomärken 55 och 80 öre Medaljong, men alla fem valörerna skilling banco och allt annat ingår.
Även en trevlig och omfattande samling huvudsakligen från de gamla tyska staterna innan år 1871 ropas ut.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar