Gustaf V 70 år 1928

Helarken av dessa utgåvor består av 40 märken med marginal upptill och nertill men inga marginaler på sidorna.

Tandningen är utförd med sk. kamtandningsverktyg där arken först tandades lodrätt och sedan vågrätt (eller tvärt om), vilket gjort att märkena fått mycket oregelbundna hörntänder. Märken som ser ut att sakna en hörntand är normalt och kan inte ses som en felande/defekt tand. Den lodräta tandningen går in i marginalerna med 2-3 tandningshål.

I marginalerna finns även mellan tandraderna även lodräta ”hålrader” (3 hål). Dessa är inga tandningshål utan är naturliga hål från tillverkningen. I vissa fall har dessa kommit långt ner och skadat tandningen. Arken är rivna för hand vilket gör att marginalerna är ojämna.