”Helark” skilling banco till salu

Våra äldsta svenska frimärken levererades till Postverket i ark om 100 märken. Tryckeriet och Postverket betecknade dessa ”halfark”. Pappret som användes levererades från Tumba pappersbruk var av dubbel storlek med plats för 200 frimärken, detta formatet benämndes ”helark”. Bland samlare så är ordet helark det samma som ett ark med 100 frimärken och bevarade arkmarginaler runt om.

1868 beställde Postverket nyproduktioner av de äldre fortfarande giltiga (till år 1910) skilling banco valörerna eftersom inga restupplagor fanns i lager. Frimärkena behövdes dels för att användas som referensmärken till utländska postförvaltningar (se exempel längre ner) över giltiga svenska frimärken och för att tillgodose samlares behov.

Även tryckplåtarna (100 lösa klichéer för varje valör) var förstörda. Därför framställdes 9 nya klichéer för varje valör och dessa tryck benämns därför eftertryck och inte nytryck. De tryckets i 9-block som skars ur arket (med plats för 100 märken) efter perforeringen, därav är ett 9-block största enhet och i praktiken ett helark av dessa utgåvor.

Ett fåtal 9-block (”helark”) finns bevarade av respektive valör. Objektet nedan i valören 24 skilling är från det sista eftertrycket år 1885, Facit-Nr 5E4. Det kommer att ropas ut på vår auktion 15.3.2022, www.frimarksauktioner.se där hela auktionslistan finns från omkring 15/2.

Bevarat 9-block / helark av 24 skilling banco i 1885 års eftertryck

Arket nedan är exempel på ett så kallat ”referensblad” över giltiga svenska frimärken. Detta är troligen framställt sommaren 1872 i samband med ett liknade blad över de nya Ringtypsfrimärkena (romersk II upptill). Det finns även en något avvikande typ av blad som är framställda några år tidigare. Totalt finns det ca en handfull bevarade referensblad av de olika typerna.

Frimärkena på bladet nedan är:
Vapentyp I skillingar eftertryck, 3 skilling år 1871 medan övriga är från hösten1868.
Lokalmärkena är båda 1871 års nytryck.
Vapentyp II öre är alla original märken.
Liggande Lejon är alla original märken.

På bladet finns angivet när respektive märke började och slutade att tryckas.

Exempel på ett ”referensblad” över giltiga svenska frimärken.

Referensbladen av tidigare datum har äldre upplagor av 3 skilling och de båda lokalmärkena och kan på så sätt dateras till innan 1871.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar