Helsingborgs brev till Europa

Ett urval av brev skickade från Helsingborg till olika länder i Europa.

Belgien

10brevkort_morarp_16_6_1890
10 öre brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 16.6.1890 till Anvers.
Skickat via ”huvudpostkontoret” i HELSINGBORG 16.6.1890. Ankomststämplat i ANVERS 18.6.1890.
Svenskt 10 öre enkelt brevkort.

10brevkort_helsingborg_31_7_1893
10 öre brevkortsporto 1.7.1875 – 31.1.1921

Brevkort från HELSINGBORG 31.7.1893 till Spa.
Transitstämplat på baksidan PKXP No 51 29.7.1893. Ankomststämplat i SPA 2.AOUT.1893

Svarsdelen från ett belgiskt dubbelt brevkort

Frankrike

72_ofrankerat_helsingborg_21_5_1862
72 öre (1.7.1858 – 31.1.1868)

72 öres porto direktbrev (för 1:a VK 1.7.1858 – 31.1.1868) från HELSINGBORG 21.5.1862 till Bordeaux
Blå stämpel FRANCO. samt P.D. inom oval (Paid Destination).
Transitstämpel HAMBURG K.S.P.A.(D.) 22.5.1862 från det svenska postkontoret i Hamburg.
Utväxlingsstämpel SUEDE-AMB. ERQUELINES 23.MAI.62. Transitstämpel PARIS 24.MAI.62 samt ankomststämpel BORDEAUX 25.MAI.62.
Kontant betalt ofrankerat brev.

Det var inget tvång att breven skulle frankeras. Fullt betalda ofrankerade brev behandlades på samma sätt som de frankerade.

40rek_helsingborg_27_2_1889
20 öre (1.1.1876 – 31.1.1921) + 20 öre rektillägg

40 öres rekporto från HELSINGBORG 27.2.1889 till Lille.
Portot bestod av 20 öre brevporto för 1:a vk (1.1.1876 – 31.1.1921) samt 20 öre rektillägg (1.1.1887 – 30.6.1905).
Svensk notering ”Recommenderas” samt R stämpel. Svag röd utväxlingsstämpel (över det högra märket) samt på baksidan transitstämpel PARIS A AMIENS 1.MARS.89

Italien

20_halsingborg_16_2_1918
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto från HÄLSINGBORG 16.2.1918 till Italien.
Censur remsor och censuretikett.
Returnerat till Helsingborg och där eftersänt 7.8.1918 till Skirö.
Bild baksidan med vackert reklammärke från Hotell Mollberg i Helsingborg och stämplar.
Frankerat med 1+2+4 öre Lilla Riksvapnet samt 5+8 öre Gustaf V i Medaljong

Ryssland

20_helsingborg_22_9_1890
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto för brev i 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) HELSINGBORG 22.9.1890 till Moskva
Två olika Moskva stämplat på baksidan från 14.9.1890
Frankerat med 2x 10 öre Oscar boktryck i lodrätt med blått posthorn

40_helsingborg_20_9_1890
40 öre för 2:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921

40 öres porto för 2:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 20.9.1890 till Moskva
Ingen notering ”2” för 2:a viktklassen. Portot var 2x 20 öre = 40 öre
Två olika Moskva stämplar på baksidan från 12.9.1890
Frankerat med 2x 20 öre Ringtyp i lodrätt med blått posthorn

60_helsingborg_3_10_1890
60 öre för 3:e vk 1.7.1875 – 31.1.1921

60 öres porto för 3:e vk (1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 3.10.1890 till Moskva
Notering ”3” för 3:e viktklassen. Portot var 3x 20 öre = 60 öre
Två olika Moskva stämplar på baksidan från 25.9.1890
Frankerat med 2x 30 öre Ringtyp i lodrätt med blått posthorn

Schweiz

20_helsingborg_5_3_1876
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 5.3.1876 till Männedorf
Transitstämplar HELSINGØR 5.3 samt 229 N.SJ.JB.PB 5.3 10 TOG
ZÜRICH 7.III.76 samt ankomststämplat i Männedorf 8.III
Frankerat med 20 öre ringtyp tandning 14

Brevet är skickat med båt mellan Helsingborg – Helsingør och sedan med tåg från Helsingør till Köpenhamn och vidare.
Brevet är utvikt så att både fram och baksidan syns.

58 öre rekporto för 2:a VK

58 öres porto för rekommenderat brev i 2:a viktklassen från HELSINGBORG 2.7.1880 till Zürich
40 öre för brevporto 2:a vk över 15 gram (2×20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921)
18 öre i rektillägg (1.1.1871 – 31.12.1886)
Svensk stämpel RECOMMENDERAS samt reketikett påsatt i Tyskland
På baksidan ankomststämplat i ZURICH 5.VIII.80
Frankerat med 2x 4 öre och 50 öre Ringtyp tandning 13

Spanien

40rek_helsingborg_29_9_1895
40 öre rek 1.1.1887 – 30.6.1905

40 öres rekporto från HELSINGBORG 29.9.1895 till Llanes
Portot bestod av 20 öre för brev i 1:a vk (1.7.1875 – 31.1.1921) och 20 öre i rektillägg (1.1.1887 – 30.6.1905) = 40 öre
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 10 och 20 öre Oscar II koppartryck

Storbritannien

90_helsingborg_14_3_1864_stor
90 öre (1:a VK 2.4.1863 – 30.9.1865)

90 öres porto via Preussen (för 1:a VK 2.4.1863 – 30.9.1865) från HELSINGBORG 14.3.1864 till London.
Svensk transit YSTAD 18.3.1864 och HAMBURG K.S.P.A. 19.3.1864
Preussisk HAMBURG P.D. 19.MÄRZ.1864 och FRANCO
Ankomststämpel LONDON PAID 21.MR.64
Frankerat med 3x 30 öre vapen i vågrätt 3-strip

Postväg Helsingborg – Ystad – Stralsund – Hamburg – Ostende – London

45 öre (1:a vk 1.11.1865 – 30.6.1870)

45 öres porto via Danmark (för 1:a VK 1.11.1865 – 30.6.1870) från HELSINGBORG 3.9.1869 till London
Svensk stämpel FRANCO.
Transit på baksidan kombinerad dansk järnvägstämpel 229 3/9 och ankomststämplat på framsidan LONDON PAID 6.SP.69
Frankerat med 5 öre vapen och vågrätt par 20 öre liggande lejon

36_helsingborg_18_9_1870
36 öre (1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874)

36 öres porto via Danmark (för 1:a VK 1.7.1870 – 28.5.1874) från HELSINGBORG 18.9.1870 till London
Svensk stämpel FRANCO.
Transit NORDSJ.BUR.S.B. 18.9 7TOG och ankomststämplat LONDON PAID 20.SP.70
Frankerat med 12 och 24 öre vapen

20_helsingborg_27_10_1897
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 27.10.1897 till London
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 1+2+3+4 öre Tvåfärgad siffertyp

20_helsingborg_31_1_1907
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a vk 20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 31.1.1907 till Croydon
Frankerat med 2x 10 öre Oscar II koppartryck

10_helsingor_13_10_1905
10 öre för brevkort 01.07.1875 – 31.01.1921

10 öres porto för brevkort (01.07.1875 – 31.01.1921) från Helsingborg till Kilmarnock
Postat på båt mellan Helsingborg och Helsingør
Stämplat Fra Sverige på märkena och sidostämpel HELSINGØR 13.10.05
Ankomststämplat i KILMARNOCK 16.10.05

10_raus_8_8_1912
10 öre för brevkort 01.07.1875 – 31.01.1921

10 öres porto för brevkort (01.07.1875 – 31.01.1921)
Skickat som inrikes brevkort (korrekt porto 5 öre) från RAUS 8.8.1912 till Gävle
Eftersänt från GÄFLE 13.8.12 till Southampton
Lösenbelagt för skillnaden mellan inrikes 5 öre och utrikes 10 öre brevkortsporto
Stämpel T (Taxe) samt notering 6 ¼ i blått och brittisk ½d lösenstämpel

Skrivet av Ruben Rausing till svenske konsulaten Mauritz Jonasson ombord S/S Dowlais

Tyskland

40_helsingborg_10_7_1866_stor
40 öre (1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869)

40 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 31.3.1869) från HELSINGBORG 10.7.1866 till Hamburg
På baksidan blå stämpel från det svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D) 11.7.1866 vilket visar att brevet skickats via Danmark (D).
Notering ”franco” i nedre vänstra hörnet samt ”40” i övre vänstra hörnet av brevet.
Frankerat med 20 + 20 = 40 öre

27_helsingborg_4_12_1871
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 4.12.1871 till Berlin
Svensk FRANCO.
Dansk transit 229 N.SJ.JB.P.B 3.12 2TOG och tysk utdelningsstämpel 7.12
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

27_helsingborg_23_12_1871
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 23.12.1871 till Lübeck
Svensk notering ”fco” och svensk stämpel FRANCO.
Dansk transit 229 N.SJ.JB.P.B. 23.12 och tysk KIEL-HAMBURG 24.12
Tysk utdelningsstämpel 24.12 No6
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

27_helsingborg_26_7_1869_stor
27 öre (1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 26.7.1869 till Berlin.
Svensk FRANCO. inom oval och tysk FRANCO. från Stralsund
Svensk transit PKXP Nr2 27.7.69 och tysk STRALSUND-BERLIN 27.7
Tysk utdelningsstämpel 28.7
Frankerat med 3 öre lejon och 24 öre vapen

27 öres porto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875) från HELSINGBORG 20.11.1869 till Bonn.
Svensk notering ”fc” (franco) och stämpel FRANCO.
På baksidan dansk järnvägsstämpel 20/11, KIEL-HAMBURG 20/11 (tysk järnväg) och AUSG. 22/11 när brevet delats ut.
Frankerat med 2x 5 öre vapen och 17 öre lejon i grå nyans.

45 öre rek 1:a vk (1.4.1869 – 30.6.1875)

45 öres porto för rek i 1:a viktklassen från HELSINGBORG 8.2.1870 till Berlin
27 öres brevporto (för 1:a VK 1.4.1869 – 30.6.1875)
18 öres rektillägg (1.4.1869 – 31.12.1886)
Svenska stämplar RECOMMENDERAS och FRANCO.
På baksidan HELSINGBORG 7.2.1870 (dagen då brevet lämnats in), transit dansk kombinerad järnvägsstämpel 229 N.SJ.JB.P.B 8.2 2TOG samt utdelningsstämpel från Berlin 14/2.
Frankerat med 5 öre vapen och 2x 20 öre lejon

28 öre (1:a vk 29.5.1874 – 30.6.1875)

28 öres porto (29.5.1874 – 30.6.1875) via Danmark från HELSINGBORG 17.6.1874 till Berlin.
På baksidan dansk transitstämpel (kombinerad järnvägsstämpel) 229 N.SJ JB PKT 18.6 2TOG samt tysk utdelningsstämpel 19/6
Frankerat med 3+5+20 öre Ringtyp tandning 14

28 öres portot är i litteraturen (2017) känt i 2 exemplar samt detta 3:e brev som ej är noterat.

20_helsingborg_12_9_1910
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 12.9.1910 till Berlin
10 öres kortbref tilläggsfrankerat med 10 öre Oscar II koppartryck

20_helsingborg_1886
20 öre 1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från HELSINGBORG 1886.
Ett så kallat ”studsbrev” som eftersänts flera gånger. Bild baksidan

30rek_helsingborg_3_2_1890
40 öres rekporto

Brev i 1:a vk skickat som rek från HELSINGBORG 3.2.1890 till Kiel
Brevporto 20 öre och rektillägg 20 öre = 40 öre
Svensk rekstämpel SVERIGE över R
Ankomststämplat i KIEL 4.2.1890
10 öres frankokuvert tilläggsfrankerat med 20 öre Ringtyp på baksidan, d.v.s. underfrankerat med 10 öre men ej lösenbelagt.

6_trycksak_helsingborg_3_10_1875
6 öre för trycksak 01.10.1873 – 31.3.1879

6 öres trycksaksporto (1.10.1873 – 31.3.1879) från HELSINGBORG 3.10.1875 till Chrimmitschau i Sachsen
Frankerat med 6 öre Ringtyp tandning 14 (Facit-Nr 20i)

10_brevkort_morarp_15_7_1901
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 15.7.1901 till Woltersdorf
Via HELSINGBORG 15.7.1901 och TRELLEBORG-SASSNITZ 16.7.01
Ankomststämplat i WOLTERSDORF 17.7.01
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

10_brevkort_kjobenh_helsingor_4_5_1897
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från Helsingborg 3.5.1897 till Lübeck
Postat ombord på båten mellan Helsingborg – Helsingör
Endast danska stämplar Fra Sverige samt järnvägsstämplar KJØBENHAVN-HELSINGØR 4/5 16 TOG
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med urklipp från 5 öres brefkort

10_brevkort_fra_sverige_23_7_1909
10 öre för brevkort 1.7.1875 – 31.1.1921

10 öres brevkort (1.7.1875 – 31.1.1921) från Helsingborg 23.7.1909 till Stralsund
Postat ombord på båten mellan Helsingborg – Helsingör
Endast danska stämplar Fra Sverige samt järnvägsstämpel KJØBENHAVN HELSINGØR 23.8.09
5 öres brefkort tilläggsfrankerat med 5 öre Oscar II koppartryck

Ungern

20_morarp_15_5_1890
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från MÖRARP 12.6.1890 till Budapest
Transit HELSINGBORG 12.6.1890 samt ankomststämplat BUDAPEST 14.JUN
10 öres kortbref tilläggsfrankerat med 10 öre Oscar II boktryck

20_raus_7_10_1904
20 öre 1.7.1875 – 31.1.1921

20 öres porto (1:a VK 1.7.1875 – 31.1.1921) från RAUS 7.10.1904 till Budapest
På baksidan transit HELSINGBORG och ankomststämplat i BUDAPEST
Notering ”Franko.”
Violett stämpel EINGESANGE 10.OCT.1904
Frankerat med 2x 10 öre Oscar II koppartryck

Österrike

Vykort skickat som trycksak från Ramlösa Brunn 10.4.1910 till Wien.

Trycksaker fick ej innehålla några skrivna meddelanden.
Avsändaren har endast stämplat sitt namn och adress. Om det skrivits för hand hade portot blivit 10 öre för brevkort.