Helsingborgs brev till Norden

Ett urval av äldre försändelser från Helsingborg till de Nordiska länderna.

Danmark

36 öre (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) lösenbrev

Obetalt brev i 1:a vk KIØBENHAVN 28.7.1860 till Marstrand
Avgångsstämplat KIØBENHAVN 29.7
Transitstämplat HELSINGBORG 29.7.1860 (Nst 10 typ 4)
Lösenstämpel 36 öre slagen i Helsingborg, graverad i Danmark

Portot var samma som för i förväg betalda brev frankerade eller kontant betalda

18 öre närporto (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

18 öres närporto (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från HELSINGBORG 4.3.1865 till Köpenhamn.
Notering ”fco” i nedre vänstra hörnet.
Baksidan med ankomststämpel KIØBENHAVN 4.3.
Frankerat med lodrätt par av 9 öre Vapentyp.

Lösenbrev med 18 öre närporto (1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

Obetalt 18 öres närporto (för 1:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från KIØBENHAVN 23.12.1862 till Landskrona
Transitstämpel HELSINGBORG 25.12.1862
Lösenstämpel 18 öre slagen i Helsingborg, graverad i Danmark

Lösenbrev med 36 öre närporto (2:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865)

Obetalt 36 öres närporto (för 2:a VK 1.7.1858 – 30.9.1865) från KIØBENHAVN 2.1.1861 till Landskrona
Notering i övre högra hörnet ”1 ¼” (vikten, brevet är i 2:a viktklassen)
Transitstämpel HELSINGBORG 4.1.1861
Lösenstämpeln 36 öre som normalt användes för brev utanför närportot är slagen i Helsingborg, graverad i Danmark

17_helsingborg_25_1_1869
17 öre för 1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869

17 öres porto (för 1:a VK 1.10.1865 – 30.6.1869) från HELSINGBORG 25.1.1869 till Sorø
Svensk stämpel FRANCO.
Baksidan med dansk kombinerad järnvägsstämpel 229 N.SJ.JB.P.B. 25.1 7 TOG samt SORØ 25.1. 6TOG
Frankerat med 17 öre Liggande Lejon med bortklippt tandning

30rek_helsingborg_19_10_1876
30 öre rek

30 öre porto för rekbrev i 1:a VK från HELSINGBORG 19.10.1876 till Köpenhamn.
Brevporto 12 öre + rektillägg 18 öre (01.01.1871 – 31.12.1886).

Svensk stämpel RECOMMENDERAS i antikva stil inom ram. Baksidan med danska stämplar, kombinerad järnvägsstämpel 229 N.SJ.JB.PB 19/10 30TOG samt utdelningsstämpel K. 19/10 6½-7½E (klockan 6:30-7:30 eftermiddag).
Frankerat med 30 öre Ringtyp tandning 14 (Facit-Nr 25i).

10_helsingborg_1_5_1893
10 öre (1:a vk 1.4.1885 – 31.5.1918)

Brev i 1:a VK från HELSINGBORG 1.5.1893 till Köpenhamn.
Baksidan med ankomststämpel K. OME 4 1.5.93.
5 öre frankokuvert med tilläggsfrankering 5 öre Oscar II koppartryck.

30rek_goteborg_filial_10_12_1891
30 öre rek 1:a vk

Rekommenderat brev i 1:a VK från GÖTEBORG-FILIAL 10.12.1891 till Köpenhamn.
Brevporto 10 öre + rektillägg 20 öre (01.01.1887 – 30.06.1905) = 30 öre.
Svensk rekstämpel SVERIGE öre stort R. Dansk ankomststämpel på baksidan 1_.12.91.
Frankerat med 30 öre Ringtyp med blått posthorn på baksidan.

12_halsingborg_25_6_1918
12 öre (1:a VK 1.6.1918 – 30.6.1919)

Brev i 1:a VK från HÄLSINGBORG 1 25.6.1918 (Nst 58p) till Græsted.
Baksidan med transit HELSINGØR 25.6.18 11-12F samt ankomststämpel GRÆSTED 25.6.18 8-9E.
Frankerat med 12 på 65 öre Medaljong.

27rek_halsingborg_23_8_1918
27 öre rek i 1:a VK

Rekbrev i 1:a VK från HÄLSINGBORG 1 23.8.1918 till Köpenhamn.
Brevporto 12 öre + rektillägg 15 öre (01.07.1905 – 30.06.1920) = 27 öre.
Reketikett typ 3:2 (från år 1912). Ankomststämplat KJØBENHAVN 1.OMB. 24.8.18.
Frankerat med 25 öre Gustaf V i Medaljong och 2 öre Lilla Riksvapnet.
25 öre orange kraftigt sulfiderad (missfärgad).

6brevkort_danska_stamplar
6 öre brevkort (1.7.1877 – 31.3.1885)

Brevkort (bKe 2 text C stämpel II) från Helsingborg till Köpenhamn.
Endast danska stämplar ”24” (Helsingör) och sidostämplar HELSINGØR 3.10 samt Fra Sverrig.
Köpenhamn ankomst/utdelnings stämpel K. OMB 1 4.10.79.

Brevkort skrivet i Helsingborg 3.10.1879 av skeppsklarerare A.C. Strömberg som söker skepp för 8 transporter till Storbritannien och Irland. Ingen svensk stämpel då kortet lagts i ångbåtens brevlåda.

5brevkort_helsingborg_3_3_1903
5 öre brevkort (1.4.1885 – 31.5.1918)

Brevkort från HELSINGBORG 3.3.1903 till Nibe.
Ankomststämplat i NIBE 4.3.03 5-7E och eftersänt med stämpel NIBE 4.3.03 9-12E till Odder.
Ankomststämplat i ODDER 5.3.03 7-9F.
Även del av Köpenhamn samt märkligt nog en NEW YORK stämpel.

Norge

12_helsingborg_6_12_1873
12 öre 1.7.1869 – 31.3.1885

12 öres porto på sorgebrev i 1:a vk (1.7.1869 – 31.3.1885) från HELSINGBORG 6.12.1873 till Christiania.
Svensk FRANCO. stämpel och transitstämpel på baksidan PKXP 7 UPP 8.12.1873
Frankerat med 12 öre Ringtyp tandning 14.

6_helsingborg_29_8_1869_stor
6 öre (trycksak 1:a VK 1.1.1860 – 31.3.1879)

Trycksak 6 öres porto (för 1:a VK 1.1.1860 – 31.3.1879) från HELSINGBORG 29.8.1869 till Porsgrund.
Skickad via Strömstad – Fredrikshald.
Svensk stämpel ”FRANCO.” inom oval.
Från Oskar Netzler med tryckt innehåll angående skepp som passerat i Öresund 22-26 augusti 1869.
Frankerat med 3 + 3 öre lejon i vågrätt par.

oskar_netzler
Oskar Netzler

Oskar Fredrik Wilhelm Netzler 1839-1885

var en grosshandlare i Helsingborg.

Senare Svensk-Norsk konsul i Brisbane Australien.

Avled efter en längre och svår sjukdom den 1.2.1885 i Kangaroo Point.

 

Fotografi från Helsingborgs Museum

 

 

 

 

 

 

Finland

10_helsingborg_18_5_1905
20 öre 1.7.1876 – 31.1.1921

HELSINGBORG 18.5.1905
Ursprungligen ett inrikes 10 öres brev till Helsingborg där det eftersänts till Finland.
Frankerat med 10 öre (korrekt inrikes porto) och därmed lösenbelagt med 13 penni enligt notering samt T. stämpel (Taxe), även blå 12½.
Transitstämpel ÅBO 20.V.05 samt Helsingborg turstämpel på baksidan.
Eftersänt och ankomststämplat LOVISA 22.V.05.
Frankerat med 10 öre Oscar II koppartryck.

40_helsingborg_29_10_1895
40 öre för 2:a VK 1.7.1876 – 31.1.1921

Brev i 2:a vk (2x 20 öre) HELSINGBORG 29.10.1895 till Tammela.
Transitstämplar STOCKHOLM 30.10.95 samt ÅBO (med båt Stockholm-Åbo). Ankomststämplat i TAMMELA 1.XI.95.
Frankerat med Oscar II 20 öre samt 2x 10 öre.