Helsingborgs brev från Europa

Sidan uppdateras efterhand.

Här visas ett urval av brev som skickats till Helsingborg med omnejd från olika länder och stater i Europa. Samt i vissa fall kort historia om mottagaren.

Krigsfångepost 1:a världskriget

Två brev skickade av två olika tyska krigsfångar i lägret Knockaloe på Isle of Man. Båda är skickade till Nils Bentz på Drottninggatan i Helsingborg. Speciella kuvert användes som fick skickas fritt av fångarna, markerade med texten ”Prisoners of War.” samt ”No Stamp Required”. På brevens baksida finns cencuretiketter som förslutit breven efter granskning. Det ena har en ankomststämpel på baksidan HÄLSINGBORG 13.11.1916

Nils Bentz var en lokal byggmästare som var med att bygga Villa Hälsolid som stod klar 1904 vid Hälsovägen.
Knockaloe lägret på Isle of Man var det huvudsakliga lägret där Storbritannien internerade fångar från Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet. Här befann sig mellan 1914 och 1919 ca 23000 krigsfångar och 3000 vakter. Mer info om lägret finns på https://www.knockaloe.im/

Jugoslavien 1920

Från CELJE 8.6.1920 skickat som rekommenderat brev frankerat med 2K. Mottagaren var Eric Richter på Norra Strandgatan 30 i Helsinborg som då befann sig i Skirö i Småland dit brevet har eftersänts. På baksidan finns transitstämpel HELSINGÖR 22.6.20 samt HÄLSINGBORG 1 22.6.20 och märkligt nog även en HÄLSINGBORG 20.6.1920. På framsidan finns i nedre högra hörnet en extra notering ”Sverrig” som är dansk. Brevet har alltså skickats från Helsingborg 22/6 till Helsingör och sedan till Skirö.

Lettland 1921

Trycksak markerad ”Drucksache” (ej förslutet kuvert som innehållit tryckt meddelande) från RIGA 13.8.1921 till Eric Richter på Norra Strandgatan 30 i Helsingborg, utdelat på 1:a brevbärarturen 17.8.1921 enligt stämpel på baksidan. Kuvertet är vänt ut och in, på insida ses avsändaren Gebrüder Steinberg i Riga.

Polen 1920

Från LESZNO 6.12.1920 frankerat med 2m och 60f till Richter i Helsingborg där brevet delats ut på första brevbärarturen 13.12.1920.
Leszno ligger i västra Polen och var på sin tid en del av Preussen och senare Tyska Riket då staden hette Lissa. I början av 1900-talet var staden känd för tillverkning av maskiner, järnmöbler, sprit och tobaksvaror.

Polen 1932

Från JULJANKA 2.7.1932 rekommenderat brev frankerat med 210 groschen i ett 7-block av 30gr valörer på brevets baksida. Polsk rekstämpel med handskrivet nummer 21. Skickat till Wälinge Sparbank med adressen Post Rigle, som förtydligats till Rögle.
Wälinge Sparbank fanns från slutet av 1800-talet (troligen 1881) fram till 1970-talet.

Tjeckoslovakien 1930

Från KOMARNO 19.5.1930 (Tjeckoslovakien) rekommenderat brev skickat med luftpost via BERLIN ZENTRALFLUGHAFEN 20.5.30 frankerat på baksidan med bl.a. luftpostserien från 1922 (Michel-Nr 199-201). Tjeckisk luftpostetikett ”Létadlem / Par avion” och tyska rosa stämpel ”Mit Luftpost befördert Zweiglustpostamt Berlin Zentralflughafen”. Skickat till Gösta Fröidh på Sandviksgatan 27a i Hälsingborg. Violett svensk stämpel ”Avhämtas på poststationen Hälsingborg 5, Planteringsvägen 81”.

Tyskland – Tyska Riket 1880

Från HASPE 28.10.1880 ett 5 pfennig brevkort vilket var porto för inrikes brevkort. T stämpel (Taxe) och notering ”10” i blå krita. Mottagaren Fosfatfabriken har fått lösa ut brevkortet med 10 öre vilket motsvarar dubbelt felande porto, betalt med 1, 3 och 6 öre lösenmärken tandning 13 som makulerats med HELSINGBORG 1.11.1880 (normalstämpel 10 typ 7).

Mottagaren av brevkortet var Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB, vanligen omtalat som Fosfaten eller ”guanohelvetet” och ”skitan”, som grundades 1872 med namnet Nils Perssons Guano- och Svafvelsyrefabrik. Fabriken låg först vi dagens Konsul Perssons Plats på söder. 1902 började flytten till det som blev Kopparverket där man 1917-19 byggde en egen hamn. Senare skedde flera namn och ägarskiften fram till dagen Kemira.

Tyskland – Tyska Riket 1937 & 1943 ”via Helsingfors”

Båda breven nedan är skickade från Hamburg till Helsingborg / Schweden men båda har på baksidan stämplar från Helsingfors. Det handlar inte om någon speciell postrutt via Finland utan om felsortering där Helsingborg och Helsingfors förväxlats.

Från HAMBURG 29.1.1937 frankerat med 25 pfennig Hindenburg bruksmärke till Rholin & Leid AB i Helsingborg. På baksidan finns en stämpel HELSINKI / HELSINGFORS 30.1.1937 men inga svenska stämplar.

Från HAMBURG 19.3.1943 frankerat med 10 och 15 pfennig bruksmärken med den dåvarande ledaren, skickat till Rholin & Leid AB i Helsingborg. På baksidan maskinstämpel HELSINKI / HELSINGFORS 23.3.1943 men inga svenska stämplar. Finsk censur stämpel nertill på framsidan.

Tyskland – Tyska Riket 1944

Från BERLIN WILMERSDORF 1 4.12.1944 expressbrev skickat med luftpost frankerat med 85 pfennig. Tyska etiketter ”Durch Eilboten” och ”MIT LUFTPOST PAR AVION”. Mottagare var Gösta Thomassin (Thomasson) på firma Ludvig Wigart & Co i Helsingborg där brevet delades ut på första brevbärarturen 18.12.1944. Brevet och dess innehåll genomgick tysk censur vilket syns på etiketten (remsan) och stämplarna på baksidan och även på brevets innehåll där ett blått brett streck syns på sidan 2.

Ludvig Wigart & Co bildades 1896 av Ludvig Wigart (1867–1924) tillsammans med Oscar Edwin Brattström (1867–1951). De handlade med yllevaror, sybehörsartiklar och leksaker. De var på sin tid näst störst i Sverige efter Brio på leksaker och hade som mest ca 80 anställda.
I brevets innehåll efterfrågar avsändaren Lu Louis bl.a. en till två gummihöftgördlar (Gummihüftgürgel) i storlek 42. Han hoppas även att kriget snart är slut och att hans familj inte förlorar sitt blygsamt nybyggda hem. Mer info om Ludvig Wigart & Co finns här.

Tyskland – Schleswig 1920

Från KATTOWITZ 14.5.1920 i Schleswig som var ett omröstningsområde efter 1:a världskriget. Frankerat med 60 pfennig. Mottagaren var Heinric Richter på Järnvägsgatan 19 i Helsingborg. Brevet delades ut på 1:a brevbärarturen 19.5.1920.

Tyskland – Rheinland Pfalz 1947

Från H…AUSEN 28.9.47 a.d. HAIDE i den franska ockupationszonen Reinland-Pfalz efter 2:a världskriget. Expressbrev med tysk expressetikett ”Durch Eilboten. Exprés.” frankerat med 292 pfennig till Erin Stenbert på Örebrogatan (Oerebroggat.) 17 i Helsingborg. Expressbrev skulle nå mottagaren fort men brevet är utdelat först den 24.10.47 på den 2:a brevbärarturen.

Österrike – post i Osmanska Riket 1905

Från CONSTANTINOPEL 8.12.1905 brevkort 20 PARA påtryck på 10 Heller, Österrikisk post i Osmanska Riket. Skickat till skeppredaren Erik Banck och utdelat på 1:a brevbärarturen 12.12.1905. Avsändaren Adolf Schwöder tackar för vackra märkena och meddelar att han inom några dagar skickar en sändning i ett brev.

Erik Banck är en välkänd Helsingborgare, framför allt genom stiftelsen som grundades 1938 i hans namn av hustrun Therese (Ese) och deras fyra barn Marianne, Ida, Ulla och Percy. Stiftelsen ”Till Erik Bancks Minne” grundades tre år efter att Erik och den äldste sonen Otto Erik omkom i en bilolycka 1935.

Redan 1928 donerade Erik och Ese medel till byggandet av Helsingborgs nya konserthus.

1912 donerade Otto och Ida Banck (Eriks föräldrar) Vikingsberg med tillhörande park till Helsingborgs stad.